Удосконалення аудиту виробничих запасів на складі як передумова мінімізації ризиків втрати платоспроможності підприємства

Автор(и)

  • Юлія Ракитянська Інженерний інститут Запорізького національного університету, Україна
  • Оксана Гамова Інженерний інститут Запорізького національного університету, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.189195

Анотація

Сучасний стан розвитку економіки України та суб’єктів господарювання, які функціонують в умовах невизначеності та під впливом різного роду загроз, ставить перед керівництвом підприємства питання щодо прийняття виважених рішень в сфері забезпечення оптимального рівня фінансової безпеки, постійний моніторинг який забезпечить стабільність функціонування та дотримання основних стратегічних цілей підприємства. Одним з основних індикаторів фінансової безпеки підприємств є його платоспроможність, тому виникає потреба у вдосконаленні аудиту виробничих запасів як передумови мінімізації ризиків втрати платоспроможності підприємства. Але бухгалтерське законодавство не визнає ризик втрати платоспроможності як об’єкт бухгалтерського обліку та аудиту, а передбачає відображення в системі діючого плану рахунків лише інформації про факти господарської діяльності, спричинені впливом ризику.

Аудит виробничих запасів на складі включає: - перевірку правильного визначення первісної вартості виробничих запасів, які надійшли на підприємство, яке забезпечується запровадженням інформаційних технологій обробки економічної інформації; - підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими запасами підприємства; - чітку організацію обліково-контрольних процедур руху запасів на підприємстві (застосування механізмів обліку за центрами відповідальності, заходів контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів); - вдосконалення системи обліку виробничих запасів в частині їх оцінки та документування; - забезпечення правильного приймання, зберігання й відпустки цінностей як важливої раціональної організації складського обліку запасів; - удосконалення системи обліково-аналітичних робіт обліку виробничих запасів та її автоматизації.

Для удосконалення аудиту виробничих запасів та визначення впливу ризику на формування інформації про них як об’єктів бухгалтерського обліку можна запропонувати наступні напрямки:

  1. Ризик зміни вартості виробничих запасів. Вплив ризику проявляється через методи подальшої оцінки. Результатом подальшої оцінки є зміна (зменшення) вартості запасів з віднесенням результату такої зміни до складу витрат іншої операційної діяльності. Вплив ризику проявляється у разі вибору методу оцінки списання запасів, який не відповідає вимогам ринкового середовища.
  2. Майновий ризик. Ризик полягає у зниженні вартості майна підприємства у зв’язку з крадіжки та нестачами, втратами, що перевищують норми природного убутку
  3. Зменшення капіталу шляхом зростання інших витрат операційної діяльності.

Таким чином, визначення підходів щодо удосконалення аудиту виробничих запасів на складі з точки зору уникнення загрози неплатоспроможності підтверджує потребу вибору оптимальних умов забезпечення платоспроможності виробничо-економічних систем, які впливають на ефективність ведення обліку виробничих запасів.

Біографії авторів

Юлія Ракитянська, Інженерний інститут Запорізького національного університету

Магістр гр. ОА-18-1мд

Оксана Гамова, Інженерний інститут Запорізького національного університету

Кандидат економічних наук, доцент кафедри ОАОА

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24