Сучасні інформаційні технології в освіті як чинник формування «суспільства знань»

Автор(и)

  • Валерія Чапля Інженерний інститут Ззапорізького національного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.189270

Анотація

Комп’ютерні технології мають великий вплив на нинішній етап розвитку населення. Вони проникають у всі галузі людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у населенні, створюючи глобальну інформаційну територію. Комп'ютеризація освіти є невід'ємною і вагомою частиною цих процесів. Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною єдиного процесу створення, набагато підвищувальної ефективність, а не додатковою «надбавкою» щодо навчання. В контексті ініціативи розвитку інформаційних технологій лежить виробництво інформації та знань, а не матеріальне виробництво. Мультимедійні технології є одиним із найперспективніших спрямувань у інформатизації учбового процессу на сьогодні. Мультимедіа та гіпермедіа-технології консолідують у собі потужні розподілені освітні ресурси, що спроможні забезпечити середовище для комплектування та розвитку ключових компетентностей, до яких відносяться насамперед інформаційна й комунікативна. Мультимедіа- та телекомунікаційні методики відкривають принципово нові методичні критерії до організації педагогічного розвитку у системі загальної освіти. Найважливішим є й те, що інтерактивні методики на основі мультимедіа дозволять розв’язати проблему "провінціалізму" селянської школи як на базі Інтернет-комунікацій, так і за допомоги інтерактивних СD-курсів і застосування супутникового Інтернету у школах. Так, організовування занять із використанням мультимедіа-технологій і спеціальний медіапроектор дає змогу наочно продемонструвати переваги програмного забезпечення та економити час, інтенсифікуючи тим самим вивчення учбового матеріалу. У той же час з’являються додаткові вимоги до підготовки мультимедійних матеріалів учителем і організації самого уроку. Введення інформаційних мультимедійних технологій робить этап навчання дуже технологічним і більш эфективним. Використання мультимедіа на уроці через інтерактивність, що здатна структурувати та візуалізувати інформацію, підсилює мотивацію учнів, активізуючи їх пізнавальну діяльність, як на рівні свідомості, так і підсвідомості. Отже, впровадження та використання мультимедійних технологій в учбовому процессі – важлива аподиктична умова розвитку індивідуальних якостей учнів. Використання технологій дає дозвіл викладачу отримати результативний інструмент педагогічної роботи, що поглиблює реалізацію її функцій, здійснює підготування їх до майбутнього навчання у вищих навчальних закладах, дозволяє сформувати у студентів і в учнів високі професійні якості, шляхом активізації інтересу до навчання, одержати необхідну професійну підготовку [1]. «Людина розумна» використовує інформацію, щоб протистояти гнилі ентропії і тягарам еволюції. Люди в сьому світі потребують знань про ландшафт свого ареалу існування, флору і фауну, про мережі та норми, накопичуючи знання завдяки інформаційно-комп’ютерним та комунікаційним технологіям Декілька разів за всю історію люди відкривали технологію, що дозволяє багатократно примножувати знання як-от письмо, друк та електронні засоби, постійно переформатовуючи значення слів «бути людиною». Наше розуміння того, хто ми такі, звідки з’явилися, як улаштовано світ і що в житті важливо, залежить від долученості до величезного сховища знань, яке весь час розширюється. Усвідомлене сприйняття власної країни та історії, розмаїтості звичаїв і вірувань в усьому світі та в різні часові епохи, поразок і тріумфів цивілізації минулого, мікрососмів клітин та атомів і макрокосмів планет і галактик, нематеріальної реальності чисел, логіки та схем – таке розуміння підносить нас до вищого рівня свідомості і культури. Минуло вже чимало часу, відколи сховище знань нашої культури можна було передати через усні розповіді там учнівство. Формальні школи мають тисячолітню історію. У різні часи на школи було покладено завдання прищеплювати молоді практичну, релігійну і патріотичну мудрість, але Просвітництво з його апофеозом знань розширило сферу шкільних функцій. Із настанням модерної доби формальна освіта набула такої важливості, якої світ ще не бачив. Вона розросталася горизонтально і вертикально, аж поки не посіла місце поряд із державою, церквою, сім’єю і власністю як один із найпотужніших інститутів суспільства. Вплив освіти, яка змінює свідомість людини, поширюється на всі сфери життя. Освіта приносить дари, що виходять далеко за межі практичного ноу-хау та економічного зростання. Краща освіта робить країну більш демократичною і розвиненішою, а людина, що отримала освіту більш просвітленою. Розвиток освіти завдяки інформаційно-комп’ютерним технологіям є флагманом людства [2].

Біографія автора

Валерія Чапля, Інженерний інститут Ззапорізького національного університету

Магістр гр. 8.2819-ду -з-1

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-25