SMART - технології при викладані економічних дисциплін

Автор(и)

  • Олена Яришко Інженерний інститут Запорізького національного університету, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.189325

Анотація

Більша частина нашого спілкування протікає сьогодні за допомогою Інтернету, на комп’ютерах, але особливо багато ми використовуємо мобільні пристрої, такі як планшети або смартфони. Ми дуже часто користуємося мобільними пристроями на ходу, паралельно з іншими справами. Smart –технології сьогодні вже не є новинкою. Вони є невідємною частиною суспільства в цілому і все більше входять в навчальний процес.

Так, передусім термін Smart комплементує такі складові:

- Specific – конкретизація об’єкта, самокерованість;

- Measurable – вимірюваність цілі та результатів;

- Attainable – реалістичність у досягненні;

- Relevant – актуальність;

- Time-bound – обмеженість у часі.

Експерти прогнозують, що до 2030 року зникне 53 професії, натомість з’являться 186 нових [1]. Розвиток нових технологій змінює перелік професій, але змінює і вимоги до системи і змісту освіти.

Ті кто сьогодні стає студентом народилися в світі, де завжди існували Інтернет, соціальні мережі та мобільні технології. Це покоління має зовсім інші очікування і нові вимоги, вони повинні відігравати головну роль при внесенні змін у процес навчання і вони формують вимоги щодо послуг які надаються закладами вищої освіти. Сьогоднішні студенти є більш мобільними і в той же час готовими до використання цифрових інструментів навчання при викладанні економічних дисциплін.

Інноваційним аспектом в системі освіти та навчальному процесі є тенденція до все більшого впровадженню IT технологій: мережевих, мобільних, інформаційних тощо [2].

Розвиток інноваційних технологій формує конкурентну перевагу майбутніх фахівців, надаючи їм в майбутньому більш якісну працю та формує готовність до їх професійної самореалізації

Одним із лідерів інтеграції Smart - технологій у освіті вважається Південна Корея, яка вже з 1996 року почала запровадження електронної освіти. У практиці освітньої діяльності – це використання різноманітних комплексних засобів і сучасних інтерактивних методів навчання, а також умова подальшого розвитку освіти [3].

Використання Smart-технолгій надає викладачам нові можливості і є цикавими для студента.

З нещодавнього часу широке впровадження мобільних обчислювальних пристроїв і доступність бездротових мереж у освітньому просторі значно вплинули на процес навчання. Такі інструментальні засоби дозволяють студентам і викладачам робити пошук нових видів спілкування, спільної роботи і взаємодії [3].

Арсенал сучасного студента складається з декількох універсальних пристроїв: ноутбука, планшета і мобільного телефону. Всі ці пристрої мають свої особливості і будь який з них може бути застосован в освітньому процесі.

За допомогою нових інтерактивних технологій студент взаємодіє із програмною системою, збирає та аналізує інформацію, яка йому потрібна, і це спонукає його до самостійної роботи. Але використання Smart-технолгій висуває і нові вимоги до викладання навчального курсу з економічних дисциплін. Він має забезпечувати високу якість освіти, мотивувати студентів до творчої, навчальної і наукової діяльності. Навчальні курси повинні включати мультимедійні фрагменти, зовнішні електронні ресурси, систему контролю. В наш час виникла потреба в знаннях, що формуються не тільки в аудиторії. Можливо залучати до викладання окремих лекцій курсу людей, що мають практичний досвід, за допомогою Інтернет технологій або проводити інтерактивні екскурсії для вивчення виробництва. За допомогою нових технологій можливо здійснювати контрольні заходи: тести, розв’язання практичних завдань, тощо. Основною проблемою, що може постати веред викладачем, наприклад, при проведені контрольних заходів при віддаленому електронному навчанні - це складність в ідентифікації особистості студента. Але це не може і не повинно бути перепоною для їх застосування. Ця проблема розв’язується за допомогою використання різних форм контролю, як безпосередньо в аудиторії так і за її межами.

Smart -технології – дозволяют максимально донести навчальний матеріал до користувача. Але необхідно пам’ятати і про вимоги, що мають висуватися до Smart технологій:

- забезпечення доступності – всі учасники навчального процесу повинні мати змогу використання технології;

- інформаційність - підвищення рівня сприйняття навчальної інформації, її актуальність і наочність;

- ефективність – може визначатися як підвищення активності студентів, покращення успішності;

- комплексність – має дотримуватися принцип комплексності, за якого можливий ефект синергізму;

 - економічність – економія часу, ресурсів студентів.

В навчальних закладах сьогодні використовується новий тип освітнього інструменту – інтерактивні дошки SMART Board.

Інтерактивна дошка SMART Board представлена у вигляді сенсорного екрану, підключеного до комп’ютера. Зображення на SMART Board передається за допомогою проектора. Досліджуючи специфіку використання SMART Board як одну із найголовніших складових смарт-технологій під час викладання дисциплін, слід зазначити, що використання проекційних технічних засобів у поєднанні з аудіотехнологіями дає можливість використовувати таблиці, візуальну інформацію для пояснення на заняттях нового матеріалу, а також схеми і матеріал електронних підручників для аналізу інформації. Це дозволяє реалізовувати принцип наочності, доступності та систематичності [2].

Для здійснення Smart -навчання необхідне відповідне технічне забезпечення і доступ до Інтернету. Використання сучасних технологій навчання (інтерактивних) та технологій здійснення навчального процесу за моделями: SmartClassroom, FlippedClassroom та ін. створюють умови здійснення креативного навчання [4].

Отже, важливе місце у викладанні економічних дисциплін має широке використання інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, Smart-технологій, що дасть можливість закласти фундамент, для тих кто є сьогодні студентом, щодо здійснення успішної професійної діяльності та кар’єри у майбутньому.

Біографія автора

Олена Яришко, Інженерний інститут Запорізького національного університету

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, баківської справи та страхування

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-25