Особливості становлення арт-терапії в Україні

Автор(и)

  • Г. Й. Витак Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.22704

Ключові слова:

арт-терапія, арт-терапевтичні технології, психотерапевтична енциклопедія, мистецтво

Анотація

У статті розглядаються особливості становлення арт-терапії в Україні. Майбутнє арт-терапії в сфері культури, мистецтві та науці. Автором розглянуто застосування арт-терапії в Україні як в народній творчості, новітніх технологіях, в психотерапевтичних роботах, у соціальній сфері та освіті

Біографія автора

Г. Й. Витак, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Аспірант кафедри філософії

Посилання

Арт-терапия в эпоху постмодерна / Под ред. А.И. Копытина. – СПб.: Речь, Семантика - С, 2002. – 224 с.

Вознесенська О.Л., Мова Л.В. Арт-терапія в роботі практичного психолога: використання арт-технологій в освіті. – К.: Шкільний світ, 2007. – 120 с.

Концепція впровадження арт-терапії в дитячих лікарнях// Вознесенська О.Л., Гундертайло Ю.Д., Латуненко Ю.Є., Немежанська О.А., Осадчук Л.А., Плетка О.Т., Скнар О.М., Яценя А.А. / За заг. ред. Вознесенської О.Л., Скнар О.М. – К.: Міленіум, 2007. – 80 с.

Копытин А.И. Летний арт-терапевтический лагерь. Исцеляющее искусство// Журнал арт-терапии: Мультидисциплинарное издание. – Том 8. – № 2. – Лето 2005. – С. 4-8.

Мак-Нифф Ш. Творчество за рамками привычного: расширение возможностей психологических исследований с помощью искусства// Арт-терапия – новые горизонты / Под ред А.И. Копытина. – М.: Когито-центр, 2006. – 336 с.

Art therapy in the postmodern era / ed. AI Kopytina. - St. Petersburg.: Speech Semantics - Since 2002. - 224.

Voznesenska OL, LV Mova Art terapіya in robotі practical psychologist: How? Vikoristannya art in osvіtі. - K.: Shkіlny Svet, 2007. - 120.

Kontseptsіya vprovadzhennya art terapії in Dityache lіkarnyah / / Voznesenska OL, Gundertaylo JD, Latunenko YU.Є., Nemezhanska OA, Osadchuk LA, Lash OT, OM Sknaryov ., Yatsenya AA / For zag. Ed. Voznesenskoї OL, OM Sknaryov - K.: Mіlenіum, 2007. - 80.

Kopytin AI Summer art therapeutic camp. Healing Art / / Journal of Art Therapy: Multidisciplinary edition. - Volume 8. - № 2. - Summer 2005. - P. 4-8.

Mc Niff Sh creativity beyond the usual one: the empowerment of psychological studies through art / / Art Therapy - New Horizons / Ed A. Kopytina. - Moscow: Cogito Center, 2006. - 336.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-03-11

Номер

Розділ

Філософія