Освіта: загальнолюдський та класовий аспекти

Автор(и)

  • О. М. Повзло Запорізький національний технічний університет, Ukraine
  • Н. М. Дєвочкіна Запорізький національний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.22705

Ключові слова:

освіта, виховання, самоосвіта, самовиховання, загальнолюдське, класове, діалектика, субординована діалектика, емансипація, особистість

Анотація

У статті мова йде відносно аналізу категорій «загальнолюдське» та «класове» у широкому філософському та гуманістичному сенсі і відносно аспектів здійснення цих категорій стосовно до категорій «освіта» та «виховання» у вузькому сенсі. Розглядаються проблемні питання методології та діалектики взаємодії категорій «загальнолюдське» та «класове». Показується актуальність розробки принципів «субординованої діалектики» у нових умовах розвитку виховно-освітніх відношень. Також категорії «освіта» та «виховання» розглядаються, з одного боку, як конкретно-історичні, тобто класові, принципи формування особистості, а з другого боку, як конкретно-визначені стадії загальнолюдського процесу розвитку людини

Біографії авторів

О. М. Повзло, Запорізький національний технічний університет

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

Н. М. Дєвочкіна, Запорізький національний технічний університет

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

Посилання

Гуйван П.Н. Диалектика воспитания и жизни / Некоторые

методологические аспекти проблемы воспитания // Теория и методология формирования сознания.- Барнаул, 1985. – 431 с.

Замошкин Ю.А. За новый подход к проблеме индивидуализма // "Вопр. филос.", - М., І989, № 6

Ильенков З.В. Учитесь мыслить смолоду. - М., 1977. - 72 c.

Крутов Н.Н. и Крутова О.Н. Общечеловеческое и классовое в морали: новые горизонты этических исследований // «Филос.науки»,- М.,1989, № 3.

Мартынов Ф.Т. Обывательский эстетизм: нравственные и эстетические аспекты потребления // "Филос. науки".-1989, № 3.

Цветов В.В. Японское оружие // "Неделя". – М., 1987, № 41.

Ципко А.С. Некоторые философские аспекты теории социализма. - М.,

– 267 с.

Энгельс Ф. А.Зорге в Хобокен. - 16.01.1885. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 39.

Gujvan P.N. The dialectics of upbringing and life / Some methodological aspects of the upbringing problem // Theory and methodology of consiousness formation. – Barnaul, 1985. – 431 p.

Zamoshkin Yu.A. To a new slant to the individualism problem // "Philosophy Issues" – M.: 1989. – № 6.

Ilyenkov Z.V. Learn to think from an early age . – M.: 1977. – 72 p.

Krutov N.N., Krutova O.N. Common to all mankind and class in morality: new horizons of ethical research // "Philosophy of science". – M., 1989. – № 3.

Martynov F.T. Everyman estheticism: moral and aesthetic aspects of consumption // "Philosophy of science ". – 1989. – № 3.

Tsvetov V.V. Japanese weapon // "Week". – M., 1987. – № 41.

Tsipko A.S. Some philosophical aspects of the socialism theory. – M., 1983. – 267 p.

Engels F., A. Zorge v Hoboken. – 16.01.1885. –Marks K., Engels F. Soch., v. 39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-03-11

Номер

Розділ

Філософія