DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.78494

Ціннісний зміст «духовного» в реалізації смислів життя індивіда: соціально-філософський аналіз

Наталія Володимирівна Іванова

Анотація


Розглянуто проблему духовного яка належить до тих смислових матриць буття, завдяки яким функціонують коди культури, соціальні варіанти життя, феномени наукового пізнання. Окреслено ціннісні смисли духовності як способу самотворення, конституювання особистості у відношенні до життя та мислення. Доведено, що духовність є антиподом універсалізації життя, масовізації, абсолютизації чуттєво-тілесної повсякденності. Показано, що духовне освоєння світу переводить об’єкти в культурні феномени і є умовою творення особистості та вирішення актуальних проблем морального і соціального життя

Ключові слова


духовність; особистість; мислення; соціальність; культура; творчість; саморефлексія; моральність

Повний текст:

PDF

Посилання


Batkin L. M. Ital'janskoe Vozrozhdenie v poiskah individual'nosti / L. M. Batkin. – M. : Nauka, 1989. – 272 s.

Bahtin M. M. Jestetika slovesnogo tvorchestva / M. M. Bahtin. – M. : Iskusstvo, 1979. – 423 s.

Berdjaev N. Samopoznanie / N. A. Berdjaev. – M. : Izd-vo «Kniga»,1991.– 441 s.

Il'in V. V. Filosofija : Uchebnik dlja vuzov / V. V. Il'in. – M. : Akademicheskij proekt, 1999. – 592 s.

Krymskyi S. B. Zapyty filosofskykh smysliv / S. B. Krymskyi. – K. : PARAPAN, 2003. – 240 s.

Krymskij S. B. Filosofija kak put' chelovechnosti i nadezhdy / S. B. Krymskij. – K. : Kurs, 2000. – 308 s.

Mamardashvili M. K. Filosofskie chtenija / M. K. Mamardashvili. – SPb. : Azbuka-Klassika, 2003. – 832 s.

Mun'e Je. Manifest personalizma / Je. Mun'e.– M. : Respublika, 1999.– 559 s.

Sent-Jekzjuperi A. Junyj pochtovoj. Nochnoj polet. Planeta ljudej / A. De Sent-Jekzjuperi. – M. : Detskaja literatura, 1983. – 348 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности / Л. М. Баткин. – М. : Наука, 1989. – 272 с.

2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Искусство, 1979. – 423 с.

3. Бердяев Н. Самопознание / Н. А. Бердяев. – М. : Изд-во «Книга»,1991.– 441 с.

4. Ильин В. В. Философия : Учебник для вузов / В.В. Ильин. – М. : Академический проект, 1999. – 592 с.

5. Кримський С. Б. Запити філософських смислів / С.Б. Кримський. – К.: ПАРАПАН, 2003. – 240 с.

6. Крымский С. Б. Философия как путь человечности и надежды / С. Б. Крымский. – К.: Курс, 2000. – 308 с.

7. Мамардашвили М. К. Философские чтения / М. К. Мамардашвили. – СПб. : Азбука-Классика, 2003. – 832 с.

8. Мунье Э. Манифест персонализма / Э. Мунье.– М. : Республика, 1999.– 559 с.

9. Сент-Экзюпери А. Юный почтовой. Ночной полет. Планета людей / А. Де Сент-Экзюпери. – М. : Детская литература, 1983. – 348 с.
Copyright (c) 2016 Наталія Володимирівна Іванова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941