DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.78501

Значення політичної культури суспільства у процесі політичної соціалізації індивіда

Вадим Олексійович Береза

Анотація


У статті відзначається, що політична культура відіграє провідну роль у політичній соціалізації особистості, внаслідок якої відбувається формування політичної свідомості та засвоєння й відтворення людиною зразків політичної поведінки. Своєю чергою набуті політичні погляди, цінності, орієнтації, норми дозволяють індивіду належним чином адаптуватися до наявної політичної системи і стати дійсним суб’єктом політичного життя. Отже, під час соціалізації в людини формується культура особистої участі в процесі здійснення влади та релізуються цінності політичної культури. А ціннісно-нормативний вимір політичної соціалізації проявляється як діяльнісне внормування правового статусу особистості

Ключові слова


політична культура; політична соціалізація; політична свідомість

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivanov M. S. Problemy udoskonalennja politychnoi' systemy Ukrai'ny v konteksti formuvannja novoi' politychnoi' kul'tury gromadjan / M. S. Ivanov // Naukovi praci ChDU im. P. Mogyly. ‒ Politychni nauky. Vyp. 31. T. 44. 2005, Mykolai'v. - S. 64-67.

Zhadan I. V. Mehanizmy politychnoi' socializacii' molodi v umovah modernizacii' osvity / I. V. Zhadan [Elektronnyj dokument] // Naukovi studii' iz social'noi' ta politychnoi' psyhologii': zb. nauk. prac'. K.: Milenium, 2011. Vyp. 28. Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/Nsspp/2011_28/Zhadan.htm

Vashhenko O. O. Formuvannja politychnoi' kul'tury osobystosti jak meta politychnoi' socializacii' / O. O. Vashhenko // Gileja : naukovyj visnyk. Vyp. 65. K., 2013. S. 515-522.

Arabchuk Ja. Rol' politychnyh partij v socializacii' osobystosti / Ja. Arabchuk // Gileja : naukovyj visnyk. Vyp. 74. K., 2013. - S. 209-213.

Bilokon' I. Duhovna kul'tura jak chynnyk moral'noi' i gromadjans'koi' sprjamovanosti / I. Bilokon' // Social'na psyhologija. 2008. №6. - S. 59-66.

Ishakova N. G. Osoblyvosti procesu politychnoi' socializacii' v umovah transformacii' politychnoi' systemy Ukrai'ny / N. G. Ishakova // Nova paradygma ‒ Vyp. 53. ‒ K. : Vyd-vo NPU imeni M. P. Dragomanova, 2006. - S. 83-95.

Zhadan I. V. Metodologichni zasady doslidzhennja vzajemodii' sub’jektiv politychnoi' socializacii' jak chynnyka strukturuvannja politychnoi' kartyny svitu students'koi' molodi / I. V. Zhadan [Elektronnyj dokument] // Problemy politychnoi' psyhologii' ta i'i' rol' u stanovlenni gromadjanyna Ukrai'ns'koi' derzhavy: zb. nauk. prac'. K.: Milenium, 2011. Vyp. 12. Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/ppp/2011_12/Zhadan.htm

Probyjgolova N. Osoblyvosti rozvytku teorii' politychnoi' socializacii' / N. Probyjgolova // Politychnyj menedzhment. 2004. №6. - S. 88-95.

Bezkletnyj S. Formuvannja politychnoi' kul'tury suchasnyh studentiv jak zavdannja praktychnoi' polityky / S. Bezkletnyj // Nova paradygma Vyp. 71. K.: Vyd-vo NPU imeni M.P.Dragomanova, 2007. - S. 144-158.

Carenko O. O. Rol' zasobiv masovoi' komunikacii' v politychnij socializacii' osobystosti / O. O. Carenko // Gileja: naukovyj visnyk. Vyp. 52. K., 2012. - S. 463-469.

Proskurina O. O. Politychna kul'tura Ukrai'ny v umovah global'noi' informatyzacii': formy politychnoi' socializacii' ta i'h udoskonalennja / O. O. Proskurina // Gileja: naukovyj visnyk. Vyp. 20. K., 2009. - S. 317-323.

Leshhenko S. V. Rol' cinnisno-normatyvnoi' systemy u politychnij socializacii' suspil'stva / S. V. Leshhenko // Nova paradygma Vyp. 72. K.: Vyd-vo NPU imeni M.P.Dragomanova, 2007. - S. 89-98.

Poznjak S. I. Dejaki aspekty politychnoi' socializacii' ta formuvannja stereotypiv molodi / S. I. Poznjak, T. O. Vol'fovs'ka [Elektronnyj dokument] // Problemy politychnoi' psyhologii' ta i'i' rol' u stanovlenni gromadjanyna Ukrai'ns'koi' derzhavy : zb. nauk. prac'. K.: Milenium, 2008. Vyp. 8. Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/ppp/2008_8/28%20-%20Pozniak-Wolfrowska.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Іванов М. С. Проблеми удосконалення політичної системи України в контексті формування нової політичної культури громадян / М. С. Іванов // Наукові праці ЧДУ ім. П. Могили. ‒ Політичні науки. Вип. 31. Т. 44. 2005, Миколаїв. С. 64-67.

2. Жадан І. В. Механізми політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти / І. В. Жадан [Електронний документ] // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. наук. праць. К.: Міленіум, 2011. Вип. 28. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/Nsspp/2011_28/Zhadan.htm

3. Ващенко О. О. Формування політичної культури особистості як мета політичної соціалізації / О. О. Ващенко // Гілея : науковий вісник. Вип. 65. К., 2013. С. 515-522.

4. Арабчук Я. Роль політичних партій в соціалізації особистості / Я. Арабчук // Гілея : науковий вісник. Вип. 74. К., 2013. С. 209-213.

5. Білоконь І. Духовна культура як чинник моральної і громадянської спрямованості / І. Білоконь // Соціальна психологія. 2008. №6. С. 59-66.

6. Ісхакова Н. Г. Особливості процесу політичної соціалізації в умовах трансформації політичної системи України / Н. Г. Ісхакова // Нова парадигма ‒ Вип. 53. ‒ К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. С. 83-95.

7. Жадан І. В. Методологічні засади дослідження взаємодії суб’єктів політичної соціалізації як чинника структурування політичної картини світу студентської молоді / І. В. Жадан [Електронний документ] // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць. К. : Міленіум, 2011. Вип. 12. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/ppp/2011_12/Zhadan.htm

8. Пробийголова Н. Особливості розвитку теорії політичної соціалізації / Н. Пробийголова // Політичний менеджмент. 2004. №6. С. 88-95.

9. Безклетний С. Формування політичної культури сучасних студентів як завдання практичної політики / С. Безклетний // Нова парадигма. Вип. 71. К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. С. 144-158.

10. Царенко О. О. Роль засобів масової комунікації в політичній соціалізації особистості / О. О. Царенко // Гілея : науковий вісник. Вип. 52. К., 2012. С. 463-469.

11. Проскуріна О. О. Політична культура України в умовах глобальної інформатизації: форми політичної соціалізації та їх удосконалення / О. О. Проскуріна // Гілея: науковий вісник. Вип. 20.- К., 2009. С. 317-323.

12. Лещенко С. В. Роль ціннісно-нормативної системи у політичній соціалізації суспільства / С. В. Лещенко // Нова парадигма. Вип. 72. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. С. 89-98.

13. Позняк С. І. Деякі аспекти політичної соціалізації та формування стереотипів молоді / С. І. Позняк, Т. О. Вольфовська [Електронний документ] // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. праць. К.: Міленіум, 2008. Вип. 8. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/ppp/2008_8/28%20-%20Pozniak-Wolfrowska.htm.

Copyright (c) 2016 Вадим Олексійович Береза

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941