DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.78583

Про вимір системи вищої технічної освіти в координатах проблем національної безпеки

Олександр Васильович Соснін

Анотація


В статті дається аналіз підготовки спеціалістів системи вищої технічної освіти в сучасних умовах, за якими стоїть розвиток промислових технологій і облаштування нових суспільно-політичних відносин. Дається характеристика технологічних укладів людства та темпи, з якими людство впроваджує в реальну економіку досягнення науки і техніки. Освіта і наука в сучасному світі стали критичним елементом в системі вимог національної безпеки, тому що без фахово підготовлених інженерів і аналітиків інформації, жодна країна не змогла стати на шлях інноваційного розвитку. Робиться висновок, що інформаційно-комунікаційні мережі і технології стали стратегічним ресурсом розвитку будь-якої країни, демонструючи загальносвітову стратегію формування світового ринку інформаційних ресурсів і послуг. Практика становлення нової інформаційної цивілізації сьогодні розглядається через інформатизацію суспільства і функціонування глобальних інформаційно-комунікаційних інфраструктур

Ключові слова


система вищої технічної освіти; національна безпека; технологічний уклад людства; інформаційні ресурси і послуги; інформаційно-комунікаційна інфраструктура

Повний текст:

PDF

Посилання


Baruch L. Nematerial′nye aktivy. Control, izmerenie, otčetnost′. – M.: ID "Kvinto Consulting. – 2003. -240 c.

Belyševa I. V., Kozlov N. A. Nematerial′nye aktivy company: classification and accounting // Joint-stock company: korporatvinogo management. 2008. № 4. [electronic resource] – access mode:

http://www.aojournal.ru/journal/lib/archive/detail/ArticleID/38/%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%AC-4-47-2008

Dmytrenko Ya. Guests from the future/2000. No. 25 (777) 24 — 30 June 2016 g. [electronic resource] – access mode: http://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/realii/gosti-iz-buduwego.htm

Рейли Р., Швайс Р. Оценка нематериальных активов. – М.: Квинто-консалтинг, 2005. – 792 с.

Sosnin O., Gulaj V. Imposed reform dead reform. Prospects and vectors of transformation of the speciality "international information" in the context of global and national challenges / A. Sosnin, V.Gulaj // National legal journal "Law Bulletin", № 25 (1042) June 27-July 3, 2015. P. 14-15.

The philosophy of humanistic management (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions): textbook / A.V.Sosnin, V.G.Voronkova, M.A.Ažaža – Zaporizhzhya: Wild field, 2016. – 356 c.

Kay A. S. Baruch Lev on Intangible Assets // CRM.com. 19.01.2001. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.destinationcrm.com/Articles/CRM-News/Daily-News/Baruch-Lev-on-Intangible-Assets-46181.aspx

Rejli R., Švajs R.. Ocenka nematerial′nyh aktivov. – M.: Kvinto, 2005. -792 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Барух Л. Нематериальные активы. Управление, измерение, отчетность. – М.: ИД «Квинто-Консалтинг». – 2003. – 240 с.

2. Белышева И. В., Козлов Н. А. Нематериальные активы компании: классификация и учет // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. 2008. № 4. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.aojournal.ru/journal/lib/archive/detail/ArticleID/38/%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%AC-4-47-2008

3. Дмитренко Я. Гости из будущего / 2000. №25(777) 24 — 30 июня 2016 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http : // www.2000.ua/v-nomere/derzhava/realii/gosti-iz-buduwego.htm

4. Рейли Р., Швайс Р. Оценка нематериальных активов. – М. : Квинто-консалтинг, 2005. – 792 с.

5. Соснін О., Гулай В. Нав’язані реформи мертві реформи. Перспективи та вектори трансформації спеціальності «Міжнародна інформація» в контексті глобальних і національних викликів / О. Соснін, В. Гулай // Загальнонаціональний правовий тижневик «Юридичний вісник України», №25 (1042) 27 червня - 3 липня 2015 року. – С. 14-15.

6. Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри) : Навчальний посібник / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, М. А. Ажажа – Запоріжжя : Дике поле, 2016. – 356 с.

7. Kay A. S. Baruch Lev on Intangible Assets // CRM.com. 19.01.2001. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.destinationcrm.com/Articles/CRM-News/Daily-News/Baruch-Lev-on-Intangible-Assets-46181.aspx

8. Рейли Р., Швайс Р. Оценка нематериальных активов. – М.: Квинто-консалтинг, 2005. – 792 с. 

Copyright (c) 2016 Олександр Васильович Соснін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941