DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.78590

Глобальні міграційні процеси : політика визнання «Іншого» і проблема адаптації мігрантів

Демір Гьокхан

Анотація


У статті аналізуються міграційні процеси та соціокультурні зміни, що відбуваються під впливом останніх у європейських країнах; взаємовідносини мігрантів із корінним населенням; досліджується проблема визнання Іншого як необхідної умови існування мігрантів та емігрантських спільнот у мультикультурному суспільстві; осмислюються особливості адаптації й ідентичності мігрантів; вплив глобальних міграційних процесів на толерантність автохтонного населення щодо мігрантів та мусульманських емігрантських спільнот, а також інтеграційна політика, яка проводиться урядами країн-членів Європейського Союзу відносно вихідців з країн Близького Сходу та Африки.


Ключові слова


міграція; мігранти; адаптація; асиміляція; інтеграція; політика визнання Іншого; толерантність; ідентифікація; міграційна політика; мультикультуралізм; об’єднана Європа

Повний текст:

PDF

Посилання


Galkin A. A. Novyie aspektyi natsionalnogo voprosa / A. A. Galkin // Vestnik Rossiyskoy akademii nauk.2006.Tom 76.№ 12.S. 10671072.

Kozlovets M. A. Hlobalna mihratsiia i polityka identychnosti ta hromadianstva / M. A. Kozlovets // Ukrainska polonistyka.2008.Vyp. 5.S. 322.

232 Million International Migrants Living Abroad WorldwideNew UN Global Migration Statistics Reveal [Electronic Resource].Mode of access: http //esa.un.org/unmigration/wallchart2013.htm (s.a.).

Fisher I. Perevirka yevropeiskoi realnosti / Yoshka Fisher // Den.6 zhovtnia 2015.S. 8.

Kryvenko Iu. I. Hlobalizatsiinyi kontekst mihratsiinykh protsesiv v Ukraini: dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata filosofskykh nauk; spetsialnist 09.00.03sotsialna filosofiia ta filosofiia istorii / Yuliia Ivanivna Kryvenko.K.; 2012.185 s.

Siruk M. Shcho oznachaiut dlia Ukrainy kelnski podii / Mykola Siruk // Den.2016.13 sichnia.S. 3.

Sarratsin T. Germaniya: samolikvidatsiya: per. s nem. / Tilo Sarratsin.M. : Rid Grupp, 2012.400 s.

Preobrazhenskaya N. Migratsiya v usloviyah globalizatsii (sotsialno-filosofskie aspektyi): dis. na soiskanie uchenoy stepeni kand. filos. nauk: 09.00.11.sotsialnaya filosofiya / Nadezhda Mihaylovna PreobrazhenskayaM., 2007.S. 81-82.

Ferents O. Vyznannya Inshoho u hlobalizovanomu sviti : politychnyy ta kul’turnyy aspekty / Oksana Ferents // Filosofiya, relihiya ta kul’tura u hlobalizovanomu sviti : Vseukrayins’ka naukovo-teoretychna konferentsiya z mizhnarodnoyu uchastyu, 23 lystopada 2015 roku: [materialy dopovidey ta vystupiv] / redkol. P. Yu. Caukh [ta in.].Zhytomyr : Vydavets’ O. O. Yevenok, 2015.S. 49-52.

Esh T. G. Svoboda vs rozmayittya : liberal’na pentahrama spil’noho zhyttya // Krytyka.2013.Ch. 1-2.S. 3-6.

Gibernau M. Identychnist’ natsiy / Mont·serrat Gibernau.K. : Tempora, 2012.304 s.

Arutyunyan L. Migratsiya: faktor obschestvennyih nastroeniy [Elektronniy resurs] / Analiticheskiy obzor po materialam sotsiologicheskih issledovaniy i oprosov obschestvennogo mneniya // Issledovatelskaya gruppa TsIRKON.Rezhim dostupu: http://www.zircon.ru/russian/publication/1/030513.html.

Losyev I. U pototsi strimkykh zmin / Ihor Losyev // Den’. –2016. – 1-2 lypnya – S. 26-27.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Галкин А. А. Новые аспекты национального вопроса / А. А. Галкин // Вестник Российской академии наук. – 2006. – Том. 76. – № 12. – С. 1067-1072.

2. Козловець М. А. Глобальна міграція і політика ідентичності та громадянства / М. А. Козловець // Українська полоністика. – 2008. – Вип. 5. – С. 3-22.

3. 232 Million International Migrants Living Abroad Worldwide – New UN Global Migration Statistics Reveal [Electronic Resource]. – Mode of access : http //esa.un.org/unmigration/wallchart2013.htm (s.a.)].

4. Фішер Й. Перевірка європейської реальності / Йошка Фішер // День. – 6 жовтня 2015. – С. 8.

5. Кривенко Ю. І. Глобалізаційний контекст міграційних процесів в Україні: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук; спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії / Юлія Іванівна Кривенко. – К., 2012. – 185 с.

6. Сірук М. Що означають для України кельнські події / Микола Сірук // День. – 2016. – 13 січня. – С. 3.

7. Саррацин Т. Германия : самоликвидация: пер. с нем. / Тило Саррацин. – М. : Рид Групп, 2012. – 400 с.

8. Преображенская Н. Миграция в условиях глобализации (социально-философские аспекты): дис. на соискание ученой степени канд. филос. наук: 09.00.11. – социальная философия / Надежда Михайловна Преображенская – М., 2007. – 190 с.

9. Ференц О. Визнання Іншого у глобалізованому світі : політичний та культурний аспекти / Оксана Ференц // Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі : Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю, 23 листопада 2015 року: [матеріали доповідей та виступів] / редкол. П. Ю. Cаух [та ін.]. – Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2015. – С. 49-52.

10. Еш Т. Ґ. Свобода vs розмаїття : ліберальна пентаграма спільного життя // Критика. – 2013. – Ч. 1-2. – С. 3-6.

11. Ґібернау М. Ідентичність націй / Монтсеррат Ґібернау. – К.: Темпора, 2012. – 304 с.

12. Арутюнян Л. Миграция: фактор общественных настроений [Електронний ресурс] / Аналитический обзор по материалам социологических исследований и опросов общественного мнения // Исследовательская группа ЦИРКОН. – Режим доступу: http://www.zircon.ru/russian/publication/1/030513.html.

13. Лосєв І. У потоці стрімких змін / Ігор Лосєв // День. – 2016. – 1-2 липня – С. 26-27.

Copyright (c) 2016 Демір Гьокхан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941