DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.78606

Структуралістсько-постструктуралістський інструментарій дослідження політичного дискурсу

Світлана Вікторівна Куцепал

Анотація


У статті обґрунтовується необхідність використання структуралістсько-постструктуралістської методології при дослідженні феноменів політичної сфери суспільства. Розглянуто ґенезу структуралістсько-постструктуралістського комплексу ідей, виділені теоретичні та практичні підходи даних напрямків до визначення сутності та специфіки політичної сфери суспільства. Зроблено висновок, що спільною рисою теоретичних концепцій усіх представників структуралістсько-постструктуралістського комплексу ідей є акцент на комунікативному аспекті політико-владних відносин, що структурна та постструктурна методологія надає змогу раціонального осмислення сфери політики, робить можливим і доцільним раціональне осмислення політичних феноменів

Ключові слова


структуралізм; постструктуралізм; політика; методологія; мова; політичний дискурс

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Світлана Вікторівна Куцепал

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941