Саморозгортання глобалізованого світу як сукупності складних соціальних систем в умовах нестабільності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.110882

Ключові слова:

саморозгортання, глобалізований світ, соціальна система, синергетика, невизначеність, нестабільність «балансування на межі хаосу»

Анотація

В статті представлено умови саморозгортання глобалізованого  світу як сукупності складних соціальних систем в умовах нестабільності. Глобалізований  світ як саморозгортання складних ієрархічних систем  в умовах невизначеності, інформаційної стохастичності та «балансування на межі хаосу» є невід’ємною частиною підвищення ефективності управлінської системи як єдиного цілого. Головна мета статті – концептуалізація саморозгортання глобалізованого  світу як сукупності складних соціальних систем в умовах стохастичності та «балансування на межі хаосу. Термін «саморозгортання» складних соціальних систем в умовах невизначеності та нестабільності розкриває переходи  якості від одного стану до іншого. Методологія – системний, структурно-функціональний та синергетичний методи та підходи, що дозволяють проаналізувати умови нестабільності та невизначеності.Синергетично-рефлексивна модель управління як складної соціальної системи складається з сукупності нелінійних процесів, зокрема динамічного хаосу як деякої зверхскладної упорядкованості. В основі дослідження представлено такі завдання : розкрити суть саморозгортання та його основні етапи; визначити, яку роль відіграє аутопойезис у структуруванні соціальних систем як цілісних одиниць. На основі запропонованих методів з’ясовано понятійно-категоріальний апарат, необхідний для концептуалізації саморозгортання глобалізованого  світу як сукупності складних соціальних систем; проаналізовано синергетично-рефлексивну модель управління, необхідну для вирішення проблем стохастичності, невизначеності та «балансування на межі хаосу». Наукова новизна дослідження у виявленні  шляхів подолання неорганізованості, нестабільності, «балансування на межі хаосу» та переходу до стабільного етапу розвитку соціальної системи. Це дозволяє зробити висновок, що в основі саморозгортання глобалізованого світу як сукупності складних соціальних систем знаходиться аутопойезис, самореференція і самоорганізація, які виходять на вирішення проблем невизначеності, інформаційної стохастичності та «балансування на межі хаосу»

Біографії авторів

В. Г. Воронкова, Запорізька державна інженерна академія (Запоріжжя, Україна)

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проектами

О. П. Кивлюк, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна)

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри  методології науки та міжнародної освіти

Регіна Андрюкайтене, Маріямпольська колегія (Маріямполь, Литва)

Доктор PhD соціальних наук (менеджмент), доцент, зав. кафедри бізнесу та економіки

Посилання

Andrushchenko, V. P. (2006). Organized society: the problem of organization and social self-organization in a period of radical transformation in Ukraine at the turn of the century: socio-philosophical analysis. K.: Atlanta ÛEmSÌ. 502 s. [in Ukrainian].

Bekh, Y. (2012). Philosophy of management of social systems: monograph. K.: Publishing House of the NEC name M. P. Drahomanov. 623 s. [in Ukrainian].

Voronkova, V. G. (2012). Formirovanie sinergetičeski-refleksivnoj models samoupravlenčeskogo society: civilizacionnyj context. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 49. 17-28. [in Ukrainian].

Voronkova, V. G. and Maksimenûk, M. Yu (2016). Self-extracting organization as a complex hierarchical system in conditions of information society stohastičnostì. Gìleâ. Kiev. Issue 111.143-148 [in Ukrainian].

Kivliûk, O. P. (2014). Modeling of information processes in the context of the information society. Gìleâ. Kiev. Issue 80. 222-226 [in Ukrainian].

Kivliûk, O. P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 57. 192-200 [in Ukrainian].

Kirichenko, M. O. (2017). Informatization as a factor of optimizing the ideology of the information society and ensure its sustainable development. Science Rise : Pedagogical Education. Kharkov. Issue 1 (9). 46-50 [in Ukrainian].

Kirichenko, M. O. (2017). Ìnformacìonalìzm as part of the formation of the ideology of the information society. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 69.105-111 [in Ukrainian].

Lazarevich, A. A. (2015). Stanovlenie informacionnogo society: kommunikacionno-èpistemologičeskie and cultural civilizacionnye osnovaniâ. By nauč. Ed. S. I. Levâša. Minsk: Navuka Belaruskaâ. 537 s. [in Russian].

Luman, N. (2004). Society as a social system [lane with it A. Antonovski]. Moscow: Logos. 2004.232 s. [in Russian].

Maturana, Y. (2001). The tree of poznaniâ. [Translation Y. Danilov]. Moscow: Progress Is Tradiciâ. 2001.224 s. [in Russian].

Prigogine, I. and Stengers, S. (1986). Poârdok from haosa. New dialog rights with, nature. Moscow: Progress. 422 s. [in Russian].

Sosnin, O. V., Voronkova, V. G. and Ažaža, M. A. (2016). The philosophy of humanistic management (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions): a training manual. Zaporozhye: Wild field, 2016. 356 s. [in Ukrainian].

Starzhinsky, V. P. and Ttsepkalo V. V. (2016). Towards society innovate: monograph. Minsk: RÌVŠ. 446 s. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-26

Номер

Розділ

Соціальна філософія та філософія історії