№ 70 (2017)

Зміст

Соціальна філософія та філософія історії

Філософія людини як об'єкт соціально-філософської рефлексії PDF (English)
V. E. Bilogur 13-19
Саморозгортання глобалізованого світу як сукупності складних соціальних систем в умовах нестабільності PDF
В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, Регіна Андрюкайтене 20-28
Візуальна парадигма в епістемології раннього модерну PDF
Г. В. Ільїна 29-34
Методологічні засади вирішення проблем сталого розвитку інформаційного суспільства як головного інструменту технологічного прориву PDF
М. О. Кириченко 35-45
Соціокультурний контекст формування передумов філософії прагматизму в США PDF
С. С. Кравченко 46-53
Соціальні мережі як сучасний інструмент процесу соціокультурної самоідентифікації особи PDF
А. О. Кургузов 54-61
Інформаціологія як науково-концептуально-праксеологічна парадигма розвитку глобальної інформаційної системи ХХІ століття PDF
В. В. Мельник 62-70
Оптимізація розвитку туристичного бізнесу в умовах інформаційного суспільства PDF (English)
Vìtalina Nikitenko 71-76
Тілесність як основа спортивної діяльності PDF
І. Я. Олексин 77-83
Трансформація глобального інформаційного суспільства в «суспільство знань» як фактор формування інтелектуального капіталу нації PDF
С. В. Савченко 84-93
Формування ліній соціального розлому в українському суспільстві PDF
В. О. Скворець 94-102
Механізм функціонування громадської думки PDF
О. О. Стариковська 103-110

Філософія культури

Мистецтво як механізм упередження та нейтралізації агресивності особистості PDF
О. В. Качмар 111-118

Філософія освіти

Розвиток міжнародної освіти в епоху відродження і нового часу PDF
О. Ю. Кийков 119-126
Теоретичні конструкти інноваційного педагогічного досвіду PDF (Русский)
Л. А. Козинец 127-133
Трансграничний характер науки та освіти євроазіатського регіону в епоху глобалізації PDF (Русский)
О. П. Пунченко, А. А. Лазаревич 134-140
Формування ефективних концепцій впровадження комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій в освіту та їх вплив на розвиток креативної економіки PDF
О. В. Соснін 141-150

Філософія економіки та управління

Концептуальна парадигма публічного управліня та адміністрування: теоретико-методологічні засади PDF
О. В. Бойко, В. Г. Воронкова, О. О. Фурсін 151-163
Концептуальні пріоритети формування сучасної людини економічної PDF
Р. І. Олексенко, В. В. Молодиченко 164-175