DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.110914

Оптимізація розвитку туристичного бізнесу в умовах інформаційного суспільства

Vìtalina Nikitenko

Анотація


Актуальність дослідження полягає в тому, що сьогодні туризм став невід'ємною частиною стабільного і стрімкого розвитку кожної країни світу, оскільки він є одним з найбільш динамічних та вигідних серед усіх галузей світової економіки, сприяє посиленню та поширенню економічних, соціальних та культурних зв'язків. У сучасному світі туризм розглядається як соціально-економічний феномен, який безпосередньо і опосередковано впливає на розвиток інформаційного суспільства та всієї пов'язаної з ним інфраструктури. Сучасний туризм базується на високому рівні розвитку транспорту, соціальної сфери та послуг, що, в кінцевому рахунку, перетворює його у високоприбуткову галузь економіки. Дослідження, проведені Всесвітньою туристичною організацією (СОТ), показують, що стан світової індустрії туризму, незважаючи на об'єктивні труднощі останніх років, в цілому стабільний, і промисловість підтримує позиції найбільшого, високодохідного та швидкого розвитку, зростаючий сектор світової економіки. Мета статті. У статті ми намагаємося проаналізувати та осмислити дослідження щодо пріоритетних напрямків розвитку туристичного бізнесу в умовах інформаційного суспільства. Проблема дослідження пов'язана з впливом туризму на людину на духовному рівні та самореалізацією в інформаційному суспільстві та глобалізації; розглядаються ризики, які можуть виникнути в результаті реалізації проектів, пов’язаних із  туристичним обслуговуванням. Метою дослідження є виявлення впливу туризму на людину в контексті глобалізації та інформаційного суспільства та визначення напрямків розвитку туризму в інформаційному суспільстві та глобалізації. Методи дослідження, які використовувались: теоретичний аналіз, синтез та узагальнення. Результати: намічені напрями розвитку туризму в інформаційному суспільстві та глобалізація, а саме: активно активізувати туристичне законодавство, сприяти розвитку діяльності туристичних операторів на рівні державних структур, стимулювати приватну ініціативу місцевих туристичних фірм, приділяти особливу увагу підвищенню ролі туристичної безпеки, сприяти розвитку наукового дискурсу туризму, сприяти поглибленню взаємодії та різноманітності підприємств, державних та громадських організацій та об'єднань, сприяти зміцненню соціальної орієнтації туризму, доступному для всіх верств населення, вивчити досвід країн, які активно займаються туристичним бізнесом

Ключові слова


інформаційне суспільство; процес спілкування; економічний феномен; розвиток туризму; міжкультурне спілкування; діалог культур; внутрішня культура; самореалізація особистості

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


The Law of Ukraine "On Tourism": [Electronic resource]. - Mode of access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-av in [Ukrainian].

Kifyak V. F. Organization of tourism activity in Ukraine / V.F. Kifyak - Chernivtsi: Books XXI, 2003. 300 p. [in Ukrainian].

The State Statistics Service of Ukraine: [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

UNWTO Tourism Highlights: [Electronic resource]. - Access mode: www.unwto.org. [in Ukrainian].

World Tourism Organization UNWTO: [Electronic resource]. - Mode of access: http://media.unwto.org/en/press-release/2012-05-08/postupleniya-ot-mezhdunarodnogo-turizma-prevysili-1-trillion-dollarov-ssha- [in Ukrainian].

State Agency of Ukraine for Tourism and Resorts: [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.tourism.gov.ua [in Ukrainian].

Overview of the tourist services market in Ukraine: [Electronic resource]. - Access mode: http://www.rb.com.ua/eng/marketing/tendency/7296/ [in Ukrainian].

Domestic tourism in Ukraine grew by 7-10%: [Electronic resource]. - Access mode: http://news.dt.ua/SOCIETY/vnutrishniy_turizm_v_ukrayini_zris_na_7-10-101783.html[in Ukrainian].

Travel & Tourism 2015. London: World Travel & Tourism Council, 2015. 44 p. [in Ukrainian].

Arbuzova Yu.V. and Yakovenko V. D. Perspective directions of development of green tourism in Ukraine. Information technologies in education, science and production. 2014. Issue 3 (4). 120-128 [in Ukrainian].

Gordienko V. Tourism - the engine of socio-economic development of the country [Electronic resource]. - Access mode: http://tourlib.net/statti_ukr/gordienko.pdf. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України "Про туризм": [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-av 

Кітіак В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці: Книги XXI, 2003.  300 с.

Державна служба статистики України: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Основні теми туризму ООН: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.unwto.org.

Всесвітня організація туризму ЮНВТО: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://media.unwto.org/en/press-release/2012-05-08/postupleniya-ot-mezhdunarodnogo-turizma-prevysili-1-trillion-dollarov-ssha-

Державне агентство України з туризму та курортів: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua

Огляд ринку туристичних послуг в Україні: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rb.com.ua/eng/marketing/tendency/7296/.

Внутрішній туризм в Україні виріс на 7-10%: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://news.dt.ua/SOCIETY/vnutrishniy_turizm_v_ukrayini_zris_na_7-10-101783.html

Туризм і туризм 2015.  Лондон: Рада з питань світової туризму та туризму, 2015 р. 44 с.

Арбузова Ю. В., Яковенко В.Д. Перспективні напрямки розвитку зеленого туризму в Україні. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. 2014. Вип. 3 (4). С.120-128.

Гордієнко В. Туризм - двигун соціально-економічного розвитку країни [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/gordienko.pdf.

Copyright (c) 2017 Vìtalina Nikitenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941