Оптимізація розвитку туристичного бізнесу в умовах інформаційного суспільства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.110914

Ключові слова:

інформаційне суспільство, процес спілкування, економічний феномен, розвиток туризму, міжкультурне спілкування, діалог культур, внутрішня культура, самореалізація особистості

Анотація

Актуальність дослідження полягає в тому, що сьогодні туризм став невід'ємною частиною стабільного і стрімкого розвитку кожної країни світу, оскільки він є одним з найбільш динамічних та вигідних серед усіх галузей світової економіки, сприяє посиленню та поширенню економічних, соціальних та культурних зв'язків. У сучасному світі туризм розглядається як соціально-економічний феномен, який безпосередньо і опосередковано впливає на розвиток інформаційного суспільства та всієї пов'язаної з ним інфраструктури. Сучасний туризм базується на високому рівні розвитку транспорту, соціальної сфери та послуг, що, в кінцевому рахунку, перетворює його у високоприбуткову галузь економіки. Дослідження, проведені Всесвітньою туристичною організацією (СОТ), показують, що стан світової індустрії туризму, незважаючи на об'єктивні труднощі останніх років, в цілому стабільний, і промисловість підтримує позиції найбільшого, високодохідного та швидкого розвитку, зростаючий сектор світової економіки. Мета статті. У статті ми намагаємося проаналізувати та осмислити дослідження щодо пріоритетних напрямків розвитку туристичного бізнесу в умовах інформаційного суспільства. Проблема дослідження пов'язана з впливом туризму на людину на духовному рівні та самореалізацією в інформаційному суспільстві та глобалізації; розглядаються ризики, які можуть виникнути в результаті реалізації проектів, пов’язаних із  туристичним обслуговуванням. Метою дослідження є виявлення впливу туризму на людину в контексті глобалізації та інформаційного суспільства та визначення напрямків розвитку туризму в інформаційному суспільстві та глобалізації. Методи дослідження, які використовувались: теоретичний аналіз, синтез та узагальнення. Результати: намічені напрями розвитку туризму в інформаційному суспільстві та глобалізація, а саме: активно активізувати туристичне законодавство, сприяти розвитку діяльності туристичних операторів на рівні державних структур, стимулювати приватну ініціативу місцевих туристичних фірм, приділяти особливу увагу підвищенню ролі туристичної безпеки, сприяти розвитку наукового дискурсу туризму, сприяти поглибленню взаємодії та різноманітності підприємств, державних та громадських організацій та об'єднань, сприяти зміцненню соціальної орієнтації туризму, доступному для всіх верств населення, вивчити досвід країн, які активно займаються туристичним бізнесом

Біографія автора

Vìtalina Nikitenko, Запорізька державна інженерна академія

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та суспільних наук

Посилання

The Law of Ukraine "On Tourism": [Electronic resource]. - Mode of access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-av in [Ukrainian].

Kifyak V. F. Organization of tourism activity in Ukraine / V.F. Kifyak - Chernivtsi: Books XXI, 2003. 300 p. [in Ukrainian].

The State Statistics Service of Ukraine: [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

UNWTO Tourism Highlights: [Electronic resource]. - Access mode: www.unwto.org. [in Ukrainian].

World Tourism Organization UNWTO: [Electronic resource]. - Mode of access: http://media.unwto.org/en/press-release/2012-05-08/postupleniya-ot-mezhdunarodnogo-turizma-prevysili-1-trillion-dollarov-ssha- [in Ukrainian].

State Agency of Ukraine for Tourism and Resorts: [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.tourism.gov.ua [in Ukrainian].

Overview of the tourist services market in Ukraine: [Electronic resource]. - Access mode: http://www.rb.com.ua/eng/marketing/tendency/7296/ [in Ukrainian].

Domestic tourism in Ukraine grew by 7-10%: [Electronic resource]. - Access mode: http://news.dt.ua/SOCIETY/vnutrishniy_turizm_v_ukrayini_zris_na_7-10-101783.html[in Ukrainian].

Travel & Tourism 2015. London: World Travel & Tourism Council, 2015. 44 p. [in Ukrainian].

Arbuzova Yu.V. and Yakovenko V. D. Perspective directions of development of green tourism in Ukraine. Information technologies in education, science and production. 2014. Issue 3 (4). 120-128 [in Ukrainian].

Gordienko V. Tourism - the engine of socio-economic development of the country [Electronic resource]. - Access mode: http://tourlib.net/statti_ukr/gordienko.pdf. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-26

Номер

Розділ

Соціальна філософія та філософія історії