DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.110919

Формування ліній соціального розлому в українському суспільстві

В. О. Скворець

Анотація


В статті досліджуються соціальні процеси, що заклали формування ліній соціального розлому в українському суспільстві та послабляють його цілісність. Предметом філософського дослідження є цілісність суспільства. Метою дослідження є осмислення процесу формування ліній соціального розлому, що несуть загрозу цілісності соціального організму України. Методи дослідження – системний, логічний, історичний, статистичний, діалектичний, – розкривають суперечливі соціальні процеси, що загрожують цілісності соціального організму України. Першою лінією соціального розлому є нова соціально-класова структура, в якій переважну більшість становлять бідні верстви населення, а середній клас не має питомої ваги, що необхідна для економічної і соціально-політичної стабільності суспільства. Друга лінія соціального розлому визначається економічними інтересами виробників різних регіонів щодо ринків збуту продукції, як орієнтирів зовнішньої інтеграції. Третя лінія соціального розлому сформувалася в процесі боротьби політичних еліт регіонів, які опинившись в опозиції, активно породжували схізмогенетичний процес в соціокультурному просторі України. Четверта лінія розлому формується за сферами впливу олігархічно-владних груп в різних регіонах України. П’ята лінія соціального розлому формується між народом України та її правлячими колами, які перетворили державну владу на засіб задоволення групових інтересів, ігноруючи національні інтереси. Наукова новизна статті полягає в обґрунтуванні суперечливої ролі певних соціальних процесів, що породжують лінії соціального розлому і створюють загрози цілісності соціального організму України. Наявність низки зазначених ліній соціального розлому в українському суспільстві засвідчує, що змінювати систему державної влади в Україні треба не шляхом простого запозичення певних європейських моделей, а шляхом виявлення загроз, що руйнують цілісність соціального організму України, та впровадження в органи державної влади та управління певних структурних і функціональних змін, які здатні адекватно реагувати на руйнівні тенденції та захищати цілісність суспільства

Ключові слова


соціальний організм країни; цілісність суспільства; життєустрій народу; трансформація суспільства; соціально-класова структура; лінії соціального розлому; схізмогенетичний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Dodonov, R. O. (2016). Konflikt na Skhodi Ukrainy u dzerkali sotsialno-filosofskoi refleksii: monohrafiia / R.O. Dodonov, Ukrainskyi instytut stratehii hlobalnoho rozvytku ta adaptatsii. – Vinnytsia, 200 s.

Dubrovskyi, M. (2002).Systema i transformatsii: Prohramne zabezpechennia rozvytku suchasnoho profspilkovoho rukhu v Ukraini. Profspilky Ukrainy. № 5. S. 25-30.

Zbitniev, Yu.I. (2003). Bila knyha Ukrainy abo Vashinhtonskyi konsensus v dii. Naslidky ekonomichnykh reform 1991-2001 rokiv.K.: VD «Kniahynia Olha», 2003. 250 s.

Levytskyi, V. (2016). Chy ye v Ukrainy chas i dali robyty pomylky? Skhidnoukrainskyi konflikt v konteksti hlobalnykh transformatsii. Zbirnyk statei. Vypusk 2. Ukrainskyi instytut stratehii hlobalnoho rozvytku i adaptatsii. Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD», S. 95-104.

Lytvyn, V. (1994). Politychna arena Ukrainy: Diiovi osoby ta vykonavtsi. K.: Abrys, 495 s.

Libanova, E. (2008). Tsinnisni oriientatsii ta sotsialni realii ukrainskoho suspilstva. Ekonomika Ukrainy. № 10. S. 120-136.

Mirovyie demograficheskie tendentsii. Doklad Generalnogo sekretarya // Ekonomicheskiy i Sotsialnyiy Sovet OON. / E/CN.9/2001/4. – [elektronniy resurs]. – rezhim dostupu: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/280/54/PDF/N0128054.pdf?OpenElement

Senchenko, M. I. (2014). Latentna svitova informatsiina viina. Kyiv: FOP Stebeliak, 384 s.

Skvorets, V. O. (2013). Zhyttieustrii narodu ta stratehii rozvytku Ukrainy / V.O.Skvorets // Kulturolohichnyi visnyk: Naukovo-teoretychnyi shchorichnyk Nyzhnoi Naddniprianshchyny. Zaporizhzhia, Vyp. 32. S. 114-120.

Solonko, I. V. (2011). Fenomen kontseptualnoy vlasti: sotsialno-filosofskiy analiz: monografiya.3-e izd., pererab. i dop. M., 2011. 304 s.

Ukrainske suspilstvo 1992-2013. Stan ta dynamika zmin. Sotsiolohichnyi monitorynh / za red. d.ek.n. V.Vorony, d.sots.n. M. Shulhy. – K.: 2013. 566 s.

Khantinhton, S. Model pryideshnoho konfliktu. – [elektronnyi resurs]. – rezhym dostupu: https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Flib.chdu.edu.ua%2Fpdf%2Fposibnuku%2F307%2F36.pdf&name=36.pdf&lang=uk&c=583ad2d9aa70&page=1

Shnypko, O. (2009). Innovatsiinyi defolt Ukrainy: ekonomiko-tekhnolohichnyi kontekst. Monohrafiia.K.: Geneza, 248 s.

Shtyka, O. (2004). Heopolitychnyi rozlom yak vyklyk ukrainskoi derzhavnosti. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy.Vyp. 3 (71). S. 104-113.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Додонов, Р. О. Конфлікт на Сході України у дзеркалі соціально-філософської рефлексії: монографія. Вінниця: Український інститут стратегій глобального розвитку та адаптації, 2016. 200 с.

Дубровський, М. Система і трансформації: Програмне забезпечення розвитку сучасного профспілкового руху в Україні. Профспілки України. Київ. 2002. № 5. С. 25-30.

Збітнєв, Ю. І. Біла книга України або Вашінгтонський консенсус в дії. Наслідки економічних реформ 1991-2001 років. К.: ВД «Княгиня Ольга», 2003. 250 с.

Левицький, В. Чи є в України час і далі робити помилки? Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій.Випуск 2. Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С. 95-104.

Литвин, В. Політична арена України: Дійові особи та виконавці. К.: Абрис, 1994. 495 с.

Лібанова, Е. Ціннісні орієнтації та соціальні реалії українського суспільства. Економіка України. Київ. 2008. № 10. С. 120-136.

Мировые демографические тенденции. Доклад Генерального секретаря // Экономический и Социальный Совет ООН. / E/CN.9/2001/4. – [електронний ресурс]. – режим доступу: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/280/54/PDF/N0128054.pdf?OpenElement

Сенченко, М. І. Латентна світова інформаційна війна. Київ: ФОП Стебеляк, 2014. 384 с.

Скворець, В.О. Життєустрій народу та стратегії розвитку України. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя, 2013.  Вип. 32. С. 114-120.

 Солонько, И. В. Феномен концептуальной власти: социально-философский анализ: монография. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2011.304 с.

Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / за ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М. Шульги. К.: Інститут соціології НАН України, 2013. 566 с.

Хантінгтон, С. Модель прийдешнього конфлікту / С. Хантінгтон. – [електронний ресурс]. – режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Flib.chdu.edu.ua%2Fpdf%2Fposibnuku%2F307%2F36.pdf&name=36.pdf&lang=uk&c=583ad2d9aa70&page=1

Шнипко, О. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст: монографія.К.: Ґенеза, 2009. 248с.

Штика, О. Геополітичний розлом як виклик української державності. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Київ. 2004. Вип. 3 (71). С. 104-113.  

Copyright (c) 2017 В. О. Скворець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941