Механізм функціонування громадської думки

О. О. Стариковська

Анотація


В статті представлено обґрунтування теоретичної моделі механізму DOIстатті – обґрунтування теоретичної моделі механізму громадської думки на основі аналізу проявів цього феномена на основних етапах історії людства. Методи дослідження – системний, історичний, структурно-функціональний, діалектичний, що розкривають взаємозв’язок об’єкта і суб’єкта функціонування громадської думки. Аналіз процесу функціонування громадської думки на різних етапах історичного розвитку людства засвідчує, що в різних соціокультурних умовах механізм функціонування цього феномена зумовлюється необхідністю вирішення гострих соціальних проблем і суперечностей, проявляється певним вагомим впливом суб'єктів на об’єкти громадської думки, що позначається на виробленні оціночного судження про актуальні проблеми суспільного життя, в тому числі про діяльність державної влади щодо управління суспільством. Провідною тенденцією у функцонуванні громадської думки на різних етапах історичного розвитку є вплив на діяльність органів державної влади та стійкий ступінь згоди більшості людей щодо фактів, дій, подій та ситуацій, які стають об’єктом громадської думки за рахунок збереження інтересу широких верств населення. Механізм функціонування громадської думки постає як процес взаємодії і взаємовпливу влади і громадськості, держави і громадянського суспільства, що існують у межах одного комунікативного поля. Наукова значущість статті полягає у створенні теоретичної моделі функціонування громадської думки, що дозволить визначити її вплив на розвиток суспільства та знайти практичне застосування у соціальному  управлінні

Ключові слова


громадська думка; взаємозв’язок; функціювання; влада; громадськість

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezklubenko S. D. (2016). Mystetstvo orhanizatsiyi hromads'koyi dumky [Art of public opinion organization]. Kyiv: Vyd. tsentr KNUKiM, 398 p. [in Ukrainian].

Vasilev L. C. (2014). Istoriya Vostoka [History of the East]. (Vols. 1-2). Moscow: Izdatelstvo Yurayt, 722 p. [in Russian].

Deyvis N. (2012). Istoriya Yevropy [Europe: A History]. (P.Tarashchuka, O.Kovalenko, Trans). (5nd ed., rev.). Kyiv: Osnovy, 1464 р. [in Ukrainian].

Yakovyuk, I. V. (Eds). (2012). Istoriya yevropeys'koyi intehratsiyi vid Ryms'koyi imperiyi do yevropeys'koho Soyuzu [The history of European integration from the Roman Empire to the European Union]. Kyiv: Editorial magazine «Pravo Ukrayiny», 206 p. [in Ukrainian].

Podolyaka, N. S. (Eds). (2016). Istoriya zv’yazkiv iz hromads’kistyu [History of public relations]. Sumy: Sums’kyy derzhavnyy universytet, 158 p. [in Ukrainian].

Chernov, S., Voronkova, V., Banakh, V., Sosnin, O. (Eds). (2017). Publichne upravlinnya ta administruvannya v umovakh informatsiynoho suspil'stva: vitchyznyanyy i zarubizhnyy dosvid [Public management and administration in the information society: domestic and foreign experience]. Zaporizhzhya: ZDIA, 606 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безклубенко С. Д. Мистецтво організації громадської думки : монографія / С.Д. Безклубенко. – К. :  Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 398 с.

Васильев Л. C. История Востока [Текст] : [в 2 Т.]. / Л. С. Васильев. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – Т. I. – 722 с.

Дейвіс Н. Історія Європи [Текст] / Норман Дейвіс. – 5-е вид., [пер. з англ. мови П.Таращука, О.Коваленко]. – К. : Основи, 2012. – 1464 с.

Історія європейської інтеграції від Римської імперії до європейського Союзу : монографія / за ред. І. В. Яковюка. – К. : Ред. журн. «Право України», 2012. – 206 с.

Історія зв’язків із громадськістю : конспект лекцій / укладач Н.С. Подоляка. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 158 с.

Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / за заг. ред. С.Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна та ін. – Запоріжжя : ЗДІА, 2017. – 606 с.

DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.110922

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 О. О. Стариковська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941