Формування ефективних концепцій впровадження комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій в освіту та їх вплив на розвиток креативної економіки

Автор(и)

  • О. В. Соснін ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4188-0887

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.110930

Ключові слова:

освіта, «суспільство знань», інформація, інформаційний ресурс, інноваційна діяльність, «економіка знань», інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

В статті розглядаються особливості формування освітніх концепцій в умовах світових глобалізаційних викликів. Проаналізовано проблеми використання освітніх інновацій як визначального фактора модернізації та підвищення якості вищої освіти у контексті самого поняття «інформація» Розкрито роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні «суспільства знань» в Україні. Метою статті є дослідження (особливостей, шляхів, підходів) формування концепцій ефективної освіти у вимірі сучасних глобалізаційних викликів та впровадження комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в  систему освіти. Розкрито місце, роль та значення інформації в сучасному суспільстві та її основні смислові характеристики; виявлено проблеми науки і освіти, яка потребує змін на засадах  інформаційно-комунікаційних технологій та техномеритократичної культури. Методи – системного, структурного, структурно-функціонального аналізу,  що дозволили проаналізувати проблеми сучасної освіти, виявити умови її розвитку на шляху формування  «суспільства знань» і перетворення знань на інтелектуальну власність. Наукова новизна дослідження в тому, що виявлено умови формування «економіки знань» та можливості зайняти гідне місце в глобальній економічній системі завдяки формуванню «креативної» компоненти в інформаційній економіці. Розкрито сучасні уявлення про інженерно-технічну освіту та її роль у сучасному суспільстві. Результат – розробка напрямів  реформування (модернізації) системи освіти в Україні та викорстання для цих цілей концепцій впровадження комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій. Висновок – розробка концепцій ефективного використання інформаційних технологій в умовах інтеграції України в європейський освітній простір,що розглядається як один із напрямів модернізації освіти. Освіта сприяє появі нових освітніх можливостей, перспективних форм, методів і засобів навчання, їх впровадження у процес підготовки фахівців високої кваліфікації

Біографія автора

О. В. Соснін, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України

Доктор політичних наук, професор, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Української академії політичних наук

Посилання

Andrushchenko, V. (2005). Philosophy of education in the 21st century: priorities. Philosophy of education. №. 1. 517 [in Ukrainian].

Bogolìb, T. M. Development of innovative economy and elite education [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.disserlib.com/left_menu%20papka/rozvitok.php [in Ukrainian].

Voronkova, Valentina (2016). The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. Philosophy and Cosmology, Vol. 16. 179-191 30 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G., Andrûkajtene, Regina, Maksimenûk, M. Yu. (2017) The formation of the concept of noosferno-information and innovation of the administrative noomenedžmentu in the 21st century. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 69. 44-50 [in Ukrainian].

Dz′oban′, O. P. and Sosnin, O. V. (2015). Information security: new dimensions of threat-related information and communication activities. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 61. 24-34 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2016). Education kul′utra information society in the context of the reality of globalìzacìjnoï.Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 67. 225–232 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2014). Modelling of information processes in the context of the information society. Gìleâ. Issue 80. 222-226 [in Ukrainian].

Kivlûk, O. P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education.Humanities Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya : RVV ZDIA. Issue 57. 192-200 [in Ukrainian].

Kyrychenko, M. O. (2017). Informatization as a factor of optimizing the ideology of the information society and ensuring its sustainable development. Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education».Issue 1 (9). 46–50 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M. Yu. and Nikitenko, V. O. (2016). Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 66. 266-278 [in Ukrainian].

Melnyk, V. V. Culture as osnovanie intercultural vzaimodejstviâ in usloviâh usileniâ migracionnyh processes. Gìleâ. Issue 102. 220-223 [in Russian].

Nikitenko, V. O. (2013). human values as geocìnnostì global scale: the anthropological dimension/v. Nikitenko. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy.Issue 55. 139-146 [in Ukrainian].

Nikolaenko, S. M. (2015). Legislative base the management of educational institutions of the monograph.-k.: Nubip of Ukraine. 225 s. [in Ukrainian].

Požuêv, V. I. (2013). Іnformacіjne Globalne suspіlstvo Jak socіalnij Ta ekonomіchnij a new phenomenon of the 21 century. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 52. 5-14 [in Ukrainian].

Punchenko, O. P. and Lazarevich, A. A. (2015). Іnformatizacіja Jak zasіb reprezentacії іnformacіjnih resursіv suspіlstva. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 63. 21-30 [in Ukrainian].

Sosnin, O.V. and Voronkova, V. G. (2015). Informational and communicational development society as the civìlìzacìjnoï paradigm of the 21st century. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 62. 24-31 [in Ukrainian].

Sosnin, O. V., Voronkova, V. G. and Ažaža M. A. (2016). The philosophy of humanistic management (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions): a training manual. Zaporozhye: Wild field, 2016. 356 s. [in Ukrainian].

Ukraine – 2030: the doctrine of balanced development (2017). Lviv: Kalwaria, 2017. 168 s. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-26

Номер

Розділ

Філософія освіти