Концептуальна парадигма публічного управліня та адміністрування: теоретико-методологічні засади

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.110933

Ключові слова:

публічне управління, адміністрування, ноосферна концепція, ефективність, фактори і загрози, дисипативні структури, синергетична концепція самоорганізації

Анотація

В статті представлено формування парадигми публічного управління та адміністрування в контексті теоретико-методологічних засад. Публічне управління та адміністрування представлено як саморозгортання складних ієрархічних систем  в умовах невизначеності, інформаційної стохастичності та «балансування на межі хаосу». Головна мета статті – концептуалізація саморозгортання публічного управління та врядування як складної соціальної системи в умовах стохастичності та «балансування на межі хаосу. Методологія – системний, структурно-функціональний та синергетичний методи та підходи, що дозволяють проаналізувати умови нестабільності та невизначеності. Синергетично-рефлексивна модель управління як складної соціальної системи складається з сукупності нелінійних процесів, зокрема динамічного хаосу як деякої зверхскладної упорядкованості. В основі дослідження представлено такі завдання : визначити науку публічного управління та адміністрування; дати аналіз ноосферноої концепції публічної сфери як єдності економічної, соціальної і політичної сфер; схарактеризувати вплив факторів та загроз на дільність публічної сфери;  розкрити сутність синергетичної концепції самоорганізації публічного управління та врядування. В результаті аналізу сформовано інноваційну концепцію публічного управління та врядування як цілісної системи, що гармонійно розвивається. Наукова новизна дослідження у виявленні  шляхів подолання нестабільності та переходу до стабільного етапу розвитку пубілчного управління та врядування. Це дозволяє зробити висновок, що в основі ефективності публічного управління та адміністрування - самоорганізація, яка виходить на вирішення проблем нестабільності. Виявлено умови досягнення ефективності публічного управління та адміністрування як складного соціального організму, що базується на синергетичних засадах розвитку

Біографії авторів

О. В. Бойко, Запорізька державна інженерна академія

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту організацій та управління проектами

В. Г. Воронкова, Запорізька державна інженерна академія

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проектами

О. О. Фурсін, Запорізька державна інженерна академія

Кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та управління проектами

Посилання

Bevzenko, l. D. Socialnaâ samoorganizaciâ. Sinergetičeskaâ paradigm: vozmožnosti socialnyh interpretacij. Kiev. 2002.437 s. [in Russian].

Bech, V. P. The genesis of the social organism: monograph. Zaporizhzhya: Prosvita, 2000. 288 s. [in Ukrainian].

Voronkova, V. G. Formation of synergistically-reflexively model samoupravlìnskogo society: the civilizational context. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. 2012. Issue 49. 17-28 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G. Administrativnaâ deâtelnost as an samorefleksii rukovoditelâ. Gìleâ. 2015. Issue 100 (9). 91-97 [in Russian].

Voronkova, V. G., Maksimenûk M. Yu.. Self-extracting organization as a complex hierarchical system in conditions of information society stohastičnostì. Gìleâ. 2016. Issue 111. 143-148 [in Ukrainian].

Gricâk, I. A. European governance: theoretical and methodological principles: monograph. Kiev: K. S.. 2006. 398 s. [in Ukrainian].

Maksimenûk, M. Yu. Philosophical Foundations of public administration. Gìleâ. 2016. Issue 106. 206-223 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M. Yu. Organization as an object of public administration: a theoretical and methodological dimensions. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy.Zaporizhzhya. 2015. Issue 63. 237-251 [in Ukrainian].

Prigogine, I.and Stengers, I. Order from haosa. New dialog rights with, nature. Moscow: Progress, 1986. 422 s. [in Russian].

Public management and admìnìsturvannâ in terms of ìnforcmìajnogo suspìlsvta: domestic and foreign experience: monograph / floor. Ed. Sergey, Chernov, Valentina, Voronkovoï, Victor, Banach, Alexander, Sosnina was conferred, etc. Zaporizhzhya. 2017. 602 s. [in Ukrainian] ISBN 978-617-685-027-4

Sosnin, O. V. and Voronkova,, V. G. and Ažaža M. A. Philosophy of humanistic management (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions): a training manual. Zaporizhzhya: A wild field, 2016. 356 s.

Čerlenâk, I. I. Synergistic system optimization model of public administration: monograph. Uzhgorod: Lira, 2010. 656 s. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-26

Номер

Розділ

Філософія економіки та управління