DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.143887

Формування «кліпової культури» та її вплив на розвиток і самоідентифікацію особистості в інформаційному суспільстві

Vìtalina Nikitenko

Анотація


Актуальність дослідження в тому, що проаналізовано умови формування «кліпової культури» віртуальної людини у віртуальному світі. Термін « кліпова культура» введений в обіг О.Тоффлером і порівнюється з віртуальною культурою інформаційного суспільства. Постановка завдання.Проблема аналізу викликана тим, що особистість сьогодні формується у штучно створеному віртуальному світі, що спотворює особистість і формує її розірваний і нецілісний образ. Даний тип суспільства як віртуально-онлайнового потребує його тлумачення та аналізу нового понятійно-категорійного апарату. Аналіз останніх досліджень і публікацій. О. Тоффлер як один з найбільших теоретиків інформаційного суспільства достатньо чітко визначив атрибути нової народжуваної культури – її образний, демасифікований, віртуальний характер. Про цю ситуацію відмічав З. Бауман, який писав про суспільство індивідуумів, уразливих фрагментацією, «індивідуалізованого суспільства постмодерну». Проблемикліпової культури» віртуальної людини епохи постмодерну розглядали також Дж.Байрем, Д.Белл, Дж.Гелбрейт, М.Кастельс, Й.Масуда, В.Фрексіс та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація поняття «кліпова культура» та її виявлення в суспільстві постмодерну. В основі дослідження – концептуалізація базових схем «кліпової культури», яка є синонімом віртуальної, та виявлення її впливу на розвиток та самоідентифікацію особистості. Постановка завдання – використання синергетичної методології, що дає можливість проаналізувати «кліпову культуру» епохи постмодерну та її вплив на особистість. Виклад основного матеріалу. Проаналізувати феномен «кліпової культури» як соціального та культурного феномена; виявлено вплив кліпової культури на особистість у постмодерному суспільстві; визначено атрибути кліпової культури – її образний, демасифікований, віртуальний характер. Висновки – сформовано концепцію кліпової культури та її вплив на розвиток і самоідентифікацію особистості в інформаційному суспільстві

Ключові слова


кліпова культура; віртуальна людина; інформаційне суспільство; ідентичність; самоідентифікація; гра; смисл

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bauman, Z. (2002). Yndyvydualyzyrovannoe obshchestvo / Per. s anhl.; pod red. V.L. Ynozemtseva. M.: Lohos. 2002 [in Russian].

Voronkova, V. H. (2013). Kontseptsyy vzaymosvyazy cheloveka, soznanyya, razuma v kontekste vyrtualʹno-ynformatsyonnoho prostranstva // Fylosofyya y kosmolohyya [in Russian].

Voronkova, V. (2016). The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. Philosophy & Cosmology. Vol. 16. P.179 -191 [in English].

Informatsiyne suspilʹstvo v sviti ta Ukrayini: problemy stanovlennya ta zakonomirnosti rozvytku: kolektyvna monohrafiya (2017). Zaporizhzhya: RVV ZDIA. 282 s.[in Ukrainian].

Kastelʹs, M. (2000). Ynformatsyonnaya épokha: ékonomyka, obshchestvo, kulʹtura; per. s anhl. O. Y. Shkaratana. M. : HU VSHÉ. 2000. 607 s. [in Russian].

Lazarevych, A. A. (2015). Stanovlenye ynformatsyonnoho obshchestva: kommunykatsyonno-épystemolohycheskye y kulʹturno-tsyvylyzatsyonnye osnovanyya; nauch. red. Y. YA. Levyash. Mynsk : Belaruskaya navuka. 537 s. [in Russian].

Lash, S. (2002). Critiques of Information. London [in English].

Masuda, Y. (1988). Kompʹyutopyya. M.: Nauka [in Russian].

Maksymenyuk, M. YU. & Nikitenko, V. O. (2016). Formuvannya paradyhmy informatsiyno-komunikatyvnoho suspilʹstva yak riznovydu skladnoyi sotsialʹnoyi systemy i vzayemodiyi. Humanitarnyy visnyk Zaporizʹkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi. Vyp. 66. P. 266–278 [in Ukrainian].

Melʹnyk, V. V. (2005). Polikulʹturnistʹ v konteksti hlobalizatsiyi: sotsialʹno-filosofsʹkyy analiz // Humanitarnyy visnyk Zaporizʹkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi. Vyp.22. P.217-229 [in Ukrainian].

Nikitenko, V. O. (2013). Heokulʹturni tsinnosti v umovakh suchasnoho svitovoho rozvytku : sotsialʹno-filosofsʹkyy vymir // Humanitarnyy visnyk Zaporizʹkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi. Vyp. 54. P. 266–280[in Ukrainian].

Nikitenko, Vitalina (2013). Geokulturnì values in today's world development: a socio-philosophical dimension// Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhsha State Engineering Academyi. Vyp. 54. P. 266-280 [in English].

Nikitenko, V. O. (2013). Heokulʹturni tsinnosti v umovakh suchasnoho svitovoho rozvytku: sotsialʹno-filosofsʹkyy vymir // Humanitarnyy visnyk Zaporizʹkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi. Vyp. 54. P. 266-280 [in Ukrainian].

Perelomova, O. S. (2008). Intertekstualʹnistʹ yak systemotvirna tekstovo-dyskursyvna katehoriya // Humanitarnyy visnyk Zaporizʹkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi. Vyp. 34. P.87-95 [in Ukrainian].

Toffler, É. (1999). Tretʹya volna. M.: Yzdatelʹstvo ACT [in Russian].

Khlyebnikova, A.A. (2015). Stanovlennya i rozvytok informatsiynoho suspilʹstva v umovakh hlobalizatsiyi: teoretyko–metodolohichnyy kontekst // Hileya: naukovyy visnyk. Vyp. 92. P. 170-174 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бауман З. Индивидуализированное общество / З. Бауман // Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 2005. 390 с.

Воронкова В.Г. Концепции взаимосвязи человека, сознания, разума в контексте виртуально-информационного пространства // Философия и космология. 2013.

Voronkova V. The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. Philosophy & Cosmology. 2016. Vol. 16. P.179 -191

Інформаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та закономірності розвитку: колективна монографія.Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2017. 282 с.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура; пер. с англ. О. И. Шкаратана. М. : ГУ ВШЭ, 2000. 607 с.

Лазаревич А. А. Становление информационного общества: коммуникационно-эпистемологические и культурно-цивилизационные основания; науч. ред. И. Я. Левяш. Минск : Беларуская навука, 2015. 537 с.

Lash S. Critiques of Information. – London, 2002

Масуда Й. Компьютопия. М.: Наука, 1988.

Максименюк, М. Ю., Нікітенко, В. О. Формування парадигми інформаційно-комунікативного суспільства як різновиду складної соціальної системи і взаємодії. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2016. Вип. 66. С. 266–278.

Мельник В.В. Полікультурність в контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2005. Вип.22. С.217-229.

Нікітенко, В. О. Геокультурні цінності в умовах сучасного світового розвитку : соціально-філософський вимір // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип. 54. С. 266–280.

Nikitenko Vitalina . Geokulturnì values in today's world development: a socio-philosophical dimension// Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhшa State Engineering Academy/M-of education and science of Ukraine, Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia.2013. Вип. 54.С. 266-280.

Нікітенко В.О. Геокультурні цінності в умовах сучасного світового розвитку: соціально-філософський вимір // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2013. Вип. 54. С. 266-280.

Переломова О.С. Інтертекстуальність як системотвірна текстово-дискурсивна категорія // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2008. Вип. 34. С.87-95.

Тоффлер Э. Третья волна. М.: Издательство ACT. 1999.

Хлєбнікова А.А. Становлення і розвиток інформаційного суспільства в умовах глобалізації: теоретико–методологічний контекст // Гілея: науковий вісник. 2015. Вип. 92. С. 170-174.

Copyright (c) 2018 Vìtalina Nikitenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941