DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149632

Єдиний шлях порятунку людства від тотального колапсу - ноотехнології та ноонауки

K. V. KORSAK, Y. K. KORSAK

Анотація


Актуальність теми дослідження полягає в авторських пошуках шляху ліквідації екологічних та інших загроз існуванню людства. Популяція Homo Sapiens зростає кількісно, збільшує темп деструкції природного довкілля і прискорює рух до тотального Колапсу. Науковці світу створюють лише «відозви» і попередження про небезпеку, навіть рішення ООН і три екологічні форуми 1992, 2002 і 2012 не вказують реальних засобів порятунку. Мета дослідження – критичний аналіз праць науковців світу та їх екологічних проектів і планів. Цілі дослідження - пропозиція реального шляху порятунку людства через заміну індустріальних технологій екологічно безпечними ноотехнологіями, розвиток і використання ноонаук. Методологія дослідження спирається на створені авторами основи багатьох нових точних і гуманітарних наук - ноофілософію, нооекологію, нооісторію, ноосоціологію, ноокогнітологію та інші. Ми використовуємо нооінтегральний, системний і нооісторичний методи у межах перспективного принципу глобального еволюціонізму з трансдисциплінарними підходами.

Результат дослідження - незаперечні докази того, що у потоці нанотехнологій з 2000 року стали з’являтися екологічно безпечні, які ми пропонуємо назвати «мудрими» - ноотехнологіями. Їх мало і кількість зростає повільно, але тренди розвитку світової науки свідчать про неминучість перемоги ноотехнологій на сучасними індустріальними. Головний результат дослідження - список ноонаук і ноотехнологій, що є «термінами з майбутнього». Вони формують Нооглосарій, на який ми отримали авторське свідоцтво - юридичний документ нашого авторського пріоритету.

Висновок – людство урятується не через «третю промислову революцію» Дж. Ріфкіна і не через «четверту» К. Шваба чи через «смарт-активність», а шляхом розвитку ноонаук (ноохвиля №4) і масового використання екологічно безпечних ноотехнологій. Нооера вже розпочалася, але людство цього ще не помічає. Перші ноотехнології існують, але їх ще надто мало. Ми створили Нооглосарій для прискорення ноопрогресу

Ключові слова


людство у кризі; екологічні загрози; тотальний колапс; засоби порятунку; ноотехнології; ноонауки; ноомислення; Нооглосарій

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


European Commission. Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM (2010) 2020. Brussels.

Ford, M. (2016). Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. New York: Basic Books, 368.

Fukuyama, F. (1992). The End of History and the Last Man. London: Hamish Hamilton, 418.

Gaudin, Th. (1990). 2100 recit du prochain siecle. Paris, Editions Payot, 600.

Johannesburg Declaration on Sustainable Development. Adopted at the 17th plenary meeting of the World Summit on Sustainable Development, on 4 September 2002, 4.

Korsak, K. V., Korsak, Yu. K. (2014). Svidotstvo na reyestratsiyu avtorsʹkoho prava na tvir «Noohlosariy (nooentsyklopediya)» [(Certificate of registration of copyrights to the work "Nooglossary (nooencyclopedia)] (2014). No. 55840. Kyiv: Derzhavna sluzhba intelektual'noyi vlasnosti Ukrayiny.

Rifkin, J. (2011). The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World. Palgrave Macmillan, 2011.

Ross, A. (2016). The Industries of the Future. New York: Simon & Schuster.

Schwab, K. (2016). The Forth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum, 172.

The Earth Summit. The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). Introd. and commentary by Stanley P. Johnson (1992). London: Graham and Trotman.

Toffler, A. (1970). Future Shock. New York: Random House, 505.

Toffler, A. (1980). The Third Wave. New York: William Morrow, 544.

Robinson, N. A. (Ed.) (1992). United Nations Conference on Environment and Development. Agenda 21 and the UNCED Proceedings. New York: Oceana.

Von Weizsäcker, E. U., Wijkman, A. (2018). Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. Springer, 220. doi: https://doi.org/10.1007/978-1-4939-7419-1

Ripple, W. J., Wolf, C., Newsome, T. M., Galetti, M., Alamgir, M. et. al. (2017). World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice. BioScience, 67 (12), 1026–1028. doi: https://doi.org/10.1093/biosci/bix125


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 К. В. Корсак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941