№ 74 (2018)

Зміст

Соціальна філософія та філософія історії

Нація як історія, пам’ять, мова, культура PDF (English)
D. I. DZVINCHUK, I. D. OZMINSKA 13-27
Єдиний шлях порятунку людства від тотального колапсу - ноотехнології та ноонауки PDF (English)
K. V. KORSAK, Y. K. KORSAK 28-38
Інформаційний менеджмент як фактор розвитку інноваційного суспільства PDF (English)
V. V. MELNYK 39-47
Соціодинаміка глобалізованого світу в її цивілізованому вимірі PDF (English)
O. P. PUNCHENKO, V. H. VORONKOVA, REGINA ANDRIUKAITIENE 48-60

Філософія культури

Ціннісні виміри соціокультурного буття людини PDF (English)
N. V. HNASEVYCH 61-70
Гендерний підхід та демократичні цінності у контексті формування ментальності сучасного покоління військовослужбовців PDF (English)
L. V. KRYMETS 71-80
Антропологічні горизонти гендерної нерівності: від релігійних канонів до бізнесових викликів PDF (English)
R. I. OLEKSENKO, H. V. ORTINA, I. V. KOLOKOLCHIKOVA, O. V. SYZONENKO 81-94

Філософія освіти

Концепція управління спортом та спортивною діяльністю у контексті освітянської парадигми PDF (English)
V. E. BILOHUR 95-109
Роль інформаційно-комунікаційних технологій у системі формування професійних компетенцій інженерів PDF (English)
T. H. VASILENKO, O. H. DOBROVOLSKA 110-121
Філософська освіта у контексті ідеї смарт-суспільства PDF (English)
M. I. VISHNEVSKY 122-128
Концепція управлінської освіти інформаційного суспільства PDF (English)
М. О. KONONETS 129-137
Національна ідентифікація та іншомовна освіта в Україні PDF (English)
L. M. LIASHENKO, K. M. PALAMARCHUK 138-149
Освіта як чинник становлення і розвитку креативної особистості в умовах інформаційного суспільства PDF (English)
V. О. NIKITENKO 150-158
Інформаційно-комп’ютерні комунікації науково-освітньої діяльності в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір PDF (English)
О. V. SOSNIN, M. A. AZHAZHA 159-172

Філософія економіки та управління

Задоволеність персоналу роботою: емпіричне дослідження PDF (English)
G. BATRANAK, V. GILIUVIENĖ 173-189
Внутрішній аудит і контроль у компанії в контексті управлінської діяльності PDF (English)
AUŠRA GABREVIČIENĖ, BIRUTĖ PETROŠIENĖ, DANGUOLĖ ŠIDLAUSKIENĖ 190-198
Співробітництво університету зі студією бізнесу і розвитку PDF (English)
KRISTINA MEJERYTĖ-NARKEVIČIENĖ 199-210