DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149653

Ціннісні виміри соціокультурного буття людини

N. V. HNASEVYCH

Анотація


Актуальність дослідження. У статті досліджуються ціннісні виміри соціокультурного буття людини в контексті характеристик формування систем суб’єктивно-особистісних смислів, аналізуються параметри психологічної, ментальної й культурної цілісності людини в умовах функціонування сучасних процесів соціально-культурної реальності. Постановка завдання. У дослідженні зроблено акцент, що соціокультурна реальність спричиняє дію культурних факторів – цінностей й ціннісно-смислових орієнтирів як носіїв змісту людського буття, чинників смислового наповнення індивідуальної свідомості і суспільної практики людської життєдіяльності. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Джерельною базою дослідження виокремлено праці філософсько-культурологічного й філософсько-психологічного спрямування, в яких проблема ціннісного виміру соціокультурного буття людини розглядається в аспектах розуміння природи ціннісно- та смислопошуку людини. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В основі дослідження висвітлений ракурс проблеми внутрішньоособистісного розвитку людини з філософсько-культурологічних позицій: феномен гармонізації внутрішнього світу людини представлений як фактор впорядкування системи відносин «людина – світ», взаємин соціального характеру. Методологія. Культурологічна площина дослідження висвітлена за допомогою методів соціокультурного й рефлексивного аналізу в межах ціннісно-етичної парадигми. Виклад основного матеріалу. Проаналізовано ціннісний характер соціокультурного буття людини, який є обумовленим діалектичною єдністю ментальних та аксіологічних систем особистості, здатних до синергетичної самоорганізації і саморегулювання, в межах яких виникають і набувають розвитку нові смисли і структури ціннісної ієрархії, що є основою розширення та видозмінення форм, процесів, явищ соціокультурного буття сучасної людини. Висновки. У роботі зроблено узагальнення, що ціннісно-смислові позиції особистості спричиняють розвиток важливих особистісних якостей, рис, можливостей, сприяючи появі сучасних траєкторій перебігу індивідуального й колективного життя, функціонуванні світу повсякдення

Ключові слова


цінність; ментальність; смисли; культура; людина; соціальне; особистість; соціокультурна реальність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Berdiaev, N. (1990). Samopoznanye. Opyt fylosofskoi avtobyohrafyy [Experience of philosophical autobiography]. Moscow: Mezhdunarodnye otnoshenyia, 336.

Boichenko, I. (2005). Mif yak problema suchasnoi ukrainskoi filosofiyi [Myth as a Problem of Modern Ukrainian Philosophy]. Filosofski problemy humanitarnykh nauk, 4-5, 12–26.

Boryshevskyi, M. (2009). Samosvidomist yak faktor psykhichnoho rozvytku osobystosti [Self-awareness as a factor in the mental development of the personality]. Psykholohiya i suspilstvo, 4, 119–126.

Donchenko, O., Romanenko, Yu. (2001). Arkhetypy sotsialnoho zhyttia i polityka [Archetypes of social life and politics]. Kyiv: Lybid, 334.

Diurkheim, E., Hofman, A. B. (1991). Tsennostnye y realnye suzhdenyia [Valuable and real judgments]. Sotsyolohycheskye yssledovanyia, 2, 105–146.

Zdravomuslov, A. H. (1986). Potrebnosty, ynteresy, tsennosty [Needs, interests, values]. Moscow: Polytyzdat, 218.

Karpenko, Z. (2008). Predmet i metod aksiopsykholohiyi osobystosti [Subject and method of axiopsychology of personality]. Psykholohiia i suspilstvo, 1, 35–62.

Krymskyi, S. B. (2003). Zapyty filosofskykh smysliv. [Requests for philosophical meanings]. Kyiv: Parapan, 2040.

Krymskyi, S. B. (1992). Kontury dukhovnosti: novi konteksty yndentyfykatsyy [Outlines of Spirituality: New Contexts of Identity]. Voprosy fylosofyy, 12, 38–64.

Krymskyi, S. B. (2008). Pid syhnaturoiu Sofiyi [Under the signature of Sofia]. Kyiv: Vyd. dim “Kyievo-Mohylianska akademiya”, 367.

Morshchakova, O. S. (2011). Sotsialni tsinnosti i tsinnisno-smyslove napovnennia protsesu sotsializatsiyi [Social values and value-semantic content of the process of socialization]. Vitakulturnyi mlyn. Metodolohichnyi almanakh, 13, 38–43.

Pazenok, V. S. (1990). Sotsialna kultura i sotsialna tvorchist [Social culture and social creativity]. Kyiv: Znannia, 48.

Mune, Ye. (1999). Manifest personalizma [Personality Manifesto]. Moscow: Respublika, 559.

Pylypenko, V. E., Vyshniak, A. Y., Donchenko, E. A. (1993). Molodezh Ukrainy: ozhydanyia, oryentatsyy, povedenye [Youth of Ukraine: expectations, orientations, behavior]. Kyiv: Naukova dumka, 168.

Romanenko, Yu. (2009). Modeli smysloutvorennia v sotsialnykh systemakh: psykhofraktalnyi aspekt [Models of sense-formation in social systems: the psycho-fractal aspect]. Psykholohiya i suspilstvo, 4, 97–106.

Stepyn, V. S. (1994). Fylosofyia y obrazy budushcheho [Philosophy and images of the future]. Voprosy fylosofyi, 6, 10–21[in Russian].

Frankl, V. (1990). Chelovek v poyskakh smysla [Man’s search for meaning]. Moscow: Prohress, 368.

Fromm, Е. (1992). Dusha cheloveka [Soul of man]. Moscow: Respublyka, 430.

Kravchenko, A. Y. (Ed.) (2003). Tsennosty [Values]. Kultura y kulturolohyia. Moscow: Akademycheskyi proekt, 882.

Khaiek, V. (1992). Pahubnaia samonadeiannost. Oshybky sotsyalyzma [Harmful self-reliance. Mistakes of socialism]. Moscow: Novosty, 303.

Shynkaruk, V. (1994) Vira, nadiia, liubov [Faith Hope Love]. Viche, 4, 145–150.

Shpet, H. H. (2007). Yavlenye y smysl [Phenomenon and meaning]. Moscow: Dyrekt-Medya, 325.

Iunh, K. (1991). Podkhod k bessoznatelnomu [An approach to the unconscious]. Arkhetip i simvol. Moscow: Renessans, 65–84.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 NADIYA HNASEVYCH

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941