DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149654

Гендерний підхід та демократичні цінності у контексті формування ментальності сучасного покоління військовослужбовців

L. V. KRYMETS

Анотація


Актуальність. Сучасне українське суспільство висуває набір професійних і морально-етичних вимог як для окремих військовослужбовців, так і для системи військово-професійної підготовки в цілому. У зв'язку з цим необхідно підготувати якісно новий управлінський персонал для військового управління та структур морально-психологічного забезпечення всіх рівнів. Певна підготовка необхідна для реалізації значного діапазону соціально-політичних і військових реформ в контексті демократизації та оптимізації української армії з урахуванням як кращого національного, так і провідного світового досвіду.

Мета статті - розкрити гендерний підхід і запропонувати визначення терміну ментальності військовослужбовців, а також продемонструвати деякі особливості процесу формування менталітету в Збройних Силах України. Методологічним підґрунтям дослідження є загальні наукові принципи цілісності, об'єктивності і історизму, зв'язку теорії і практики; методи аналізу і систематизації, що дозволили виявити особливості формування ментальної культури військовослужбовців в процесі професійної підготовки.

Наукова новизна. Згідно авторської концепції, ментальність військовослужбовця являє собою систему, що динамічно розвивається, в якій відбувається зрощування не тільки особистісного, а й професійного розвитку. Ментальність військовослужбовців Збройних Сил України та інших складових сил оборони, визначається автором як інтегративна професійно-зумовлена соціокультурна властивість, що зумовлює специфіку їх світосприйняття, образ мислення, особливості формування колективної та індивідуальної свідомості та професійної поведінки. Гендерна ментальність - це соціально-етична складова ментальності військовослужбовця, яка розкриває специфіку гендерних стереотипів і спосіб мислення, що в умовах реформування і розвитку Збройних Сил України повинні ґрунтуватися на демократичних цінностях.

Висновок. Ця стаття допомагає зрозуміти, які демократичні цінності складають етичну основу для формування сучасної української армії, яка буде відповідати вимогам часу і розкриває специфіку формування гендерної менталітету військовослужбовців

Ключові слова


ментальність військовослужбовців Збройних Сил України; гендерна ментальність; аксіологічні аспекти формування менталітету; етичний кодекс; європейські цінності; соціальна філософія; військове управління

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Krymets', L. V. (2016). Filosofiya vlady ta upravlinnya naukovo-osvitnim prostorom [Philosophy of power and management of scientific and educational space]. Kyiv: Zoloti vorota, 410.

Krymets', L. V, Pal'chyk, S. I. (2013). Aksiolohichni aspekty patriotyzmu v konteksti sotsialʹnoho upravlinnya [Axiological aspects of patriotism in the context of social governance]. Kyiv: Polihrafichniy tsentr NUOU, 250.

Saukh, P. Yu. (2012). Suchasna osvita: portret bez prykras [Modern education: a portrait without decoration]. Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU im. I. Franka, 382.

Slepneva, O. Yu. (2006). Traditsii i transformatsii mentalnosti [Traditions and transformations of mentality]. Vestnik KGU im. N. A. Nekrasova, 11, 87–89.

Hamitov, N. (Ed.) (2016). Filosofskaya antropologiya [Philosophical Anthropology]. Kyiv: KNT, 472.

NATO Code of Conduct. Available at: https://www.nato.int/structur/recruit/info-doc/code-of-conduct.pdf

NATO 2017: BI-Strategic Command Directive (BI-SCD) 040-001 (INTEGRATING UNSCR 1325 AND GENDER PERSPECTIVE INTO THE NATO COMMAND STRUCTURE).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 L. V. Krymets

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941