Гендерний підхід та демократичні цінності у контексті формування ментальності сучасного покоління військовослужбовців

Автор(и)

  • L. V. KRYMETS Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7451-5208

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149654

Ключові слова:

ментальність військовослужбовців Збройних Сил України, гендерна ментальність, аксіологічні аспекти формування менталітету, етичний кодекс, європейські цінності, соціальна філософія, військове управління

Анотація

Актуальність. Сучасне українське суспільство висуває набір професійних і морально-етичних вимог як для окремих військовослужбовців, так і для системи військово-професійної підготовки в цілому. У зв'язку з цим необхідно підготувати якісно новий управлінський персонал для військового управління та структур морально-психологічного забезпечення всіх рівнів. Певна підготовка необхідна для реалізації значного діапазону соціально-політичних і військових реформ в контексті демократизації та оптимізації української армії з урахуванням як кращого національного, так і провідного світового досвіду.

Мета статті - розкрити гендерний підхід і запропонувати визначення терміну ментальності військовослужбовців, а також продемонструвати деякі особливості процесу формування менталітету в Збройних Силах України. Методологічним підґрунтям дослідження є загальні наукові принципи цілісності, об'єктивності і історизму, зв'язку теорії і практики; методи аналізу і систематизації, що дозволили виявити особливості формування ментальної культури військовослужбовців в процесі професійної підготовки.

Наукова новизна. Згідно авторської концепції, ментальність військовослужбовця являє собою систему, що динамічно розвивається, в якій відбувається зрощування не тільки особистісного, а й професійного розвитку. Ментальність військовослужбовців Збройних Сил України та інших складових сил оборони, визначається автором як інтегративна професійно-зумовлена соціокультурна властивість, що зумовлює специфіку їх світосприйняття, образ мислення, особливості формування колективної та індивідуальної свідомості та професійної поведінки. Гендерна ментальність - це соціально-етична складова ментальності військовослужбовця, яка розкриває специфіку гендерних стереотипів і спосіб мислення, що в умовах реформування і розвитку Збройних Сил України повинні ґрунтуватися на демократичних цінностях.

Висновок. Ця стаття допомагає зрозуміти, які демократичні цінності складають етичну основу для формування сучасної української армії, яка буде відповідати вимогам часу і розкриває специфіку формування гендерної менталітету військовослужбовців

Біографія автора

L. V. KRYMETS, Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Доктор філософських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (соціально-гуманітарних проблем) кафедри суспільних наук

Посилання

Krymets', L. V. (2016). Filosofiya vlady ta upravlinnya naukovo-osvitnim prostorom [Philosophy of power and management of scientific and educational space]. Kyiv: Zoloti vorota, 410.

Krymets', L. V, Pal'chyk, S. I. (2013). Aksiolohichni aspekty patriotyzmu v konteksti sotsialʹnoho upravlinnya [Axiological aspects of patriotism in the context of social governance]. Kyiv: Polihrafichniy tsentr NUOU, 250.

Saukh, P. Yu. (2012). Suchasna osvita: portret bez prykras [Modern education: a portrait without decoration]. Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU im. I. Franka, 382.

Slepneva, O. Yu. (2006). Traditsii i transformatsii mentalnosti [Traditions and transformations of mentality]. Vestnik KGU im. N. A. Nekrasova, 11, 87–89.

Hamitov, N. (Ed.) (2016). Filosofskaya antropologiya [Philosophical Anthropology]. Kyiv: KNT, 472.

NATO Code of Conduct. Available at: https://www.nato.int/structur/recruit/info-doc/code-of-conduct.pdf

NATO 2017: BI-Strategic Command Directive (BI-SCD) 040-001 (INTEGRATING UNSCR 1325 AND GENDER PERSPECTIVE INTO THE NATO COMMAND STRUCTURE).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-17

Номер

Розділ

Філософія культури