DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149669

Роль інформаційно-комунікаційних технологій у системі формування професійних компетенцій інженерів

T. H. VASILENKO, O. H. DOBROVOLSKA

Анотація


Актуальність проведеного дослідження носить практично орієнтований характер, оскільки застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)на сучасному етапі розвитку вищої освіти визначає якість підготовки фахівців інженерного профілю, результати професійної діяльності яких необхідні для реалізації національної стратегії модернізації економіки та формування прогресивної держави європейського типу Постановка завдання .Оскільки інженерна освіта набуває визначального значення в розвитку інноваційних систем, вона може розвиватися тільки в контексті складної системи ІКТ, яка включає в себе не тільки програмне та технічне забезпечення, але і організаційні, психологічні та методологічні підходи. Це вимагає детального аналізу специфіки застосування ІКТ в системі підготовки інженерних фахівців, а також готовності суб'єктів навчального процесу до активної участі у використанні і формуванні складного середовища, що включає безліч інформаційних об'єктів і зв'язків між ними. Структурно-функціональний аналіз застосування ІКТ у вищій школі дозволяє теоретично обґрунтувати підходи до формування професіоналізму майбутніх інженерів та оцінити ризики, що пов’язані з впровадженням ІКТ в навчальний процес.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досвід використання ІКТ у вищій школі активно розглядається, можна виділити роботи закордонних фахівців Д. Стівенсона, Г. Рейнгольда, Е. Венгера, С. Пейперта, І. Захарової, Є. Патаракіна, А. Хуторського, Є. Полат. Засновниками цього наукового напряму в нашій країні були М . І. Жалдак, Ю. І.Машбиць. Нині помітно зросла кількість досліджень, предметом яких стало використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Цій темі в Україні присвячені дослідження таких науковців, як В. Ю. Биков, Я.В. Булахова, О.М. Бондаренко, В. Ф. Заболотний, Г. О. Козлакова, О. Мойко, О. Науменко, Ю.Буровицької, І. Ставицької, О. П. Пінчук, О. В. Шестопал та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Сучасні економічні форми діяльності і перехід до інформаційного суспільства формують нові вимоги до підготовки інженерних фахівців. Стрімкий розвиток ІКТ забезпечує не тільки значні темпи інноваційного прогресу, але й вимагає впровадження інформаційних ресурсів, які гарантують якість навчання, вибір методик, що відповідають загальній стратегії формування професійних компетенцій інженера. Тому проблема вибору певних підходів до процесу навчання з використанням засобів ІКТ залишається однією з головних завдань освіти. Методи дослідження. У теорії і практиці дослідження застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у вищій школі використовувались емпіричні методи збору та аналізу інформації за результатами анкетування 120 студентів. Виклад основного матеріалу. Розкрито сутність компетентнісного підходу в освіті майбутніх фахівців технічного напряму. Представлена наукова точка зору на підходи до формування професіоналізму інженера. Теоретично обґрунтовані особливості формування основ технічного професіоналізму інженерів в процесі навчання у вищій школі. Представлено кількісний і якісний аналіз результатів емпіричних досліджень даної проблеми. Результат дослідження. Для вирішення проблеми узгодженості ІКТ з методами викладання інженерних дисциплін у вищій школі слід створити концепцію стратегії розвитку креативних методів навчання, спрямованих на поєднання самостійної роботи студентів з використанням ІКТ та очного спілкування з викладачем. Висновки. ІКТ дозволяє істотно змінити структуру і організацію навчального процесу, підвищити ефективність і якість навчання за рахунок використання ресурсів загального освітнього середовища, підвищити мотивацію студента до науково-пізнавальної діяльності. Важлива якість та методологія впровадження ІКТ в освітній процес для реалізації навчальної, наукової і організаційної діяльності. Тому актуальним є питання формування ІКТ-компетенції - важливої складової професіоналізму як викладача, так і майбутнього інженера. Практичне значення. Досліджуються інноваційні підходи до підготовки фахівців інженерних спеціальностей, проблеми і особливості впровадження ІКТ в навчальний процес та мотивація майбутніх фахівців до самостійної діяльності в процесі формування професійних компетенцій

Ключові слова


інженерна освіта;інформаційно-комунікаційні технології; професійні компетенції;мотивація в навчанні; компетентнісний підхід

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Larіonova, V. K. (2004). Fіlosofіya relіgіyi. Іvano-Frankіvsk: Vidavnitstvo «Gostinets», 148.

Maslova, Yu. P. (2010). Relіgіyno-mіfologіchne pіdґruntya gendernikh stereotipіv. Serіya «Іstorichne relіgіeznavstvo», 3, 143–148.

Ignatov, S. (2017). Bolee 20% stran mira imeyut ofitsialnuyu gosudarstvennuyu religiyu. Available at: https://www.sedmitza.ru/text/7549104.html

Ioann, P. ІІ (2004). Idite s mirom. Dar bessmertnoy lyubvi. Moscow: OOO Izdatelskiy dom"Sofiya", 208.

Masatoshi, U. (2001). Gendernoeravenstvo v buddizme. New York: PiterLang, 191.

Gorshunova, O. V., Peshkova, S. A. (2013). Fertilnost i sakralnoe zhenskoe nachalo v sredneaziatskikh tselitelskikh i ritualnykh praktikakh. Meditsinskaya antropologiya i bioetika, 1 (5).

Іnteraktivna karta relіgіynostі svіtu. Available at: https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/social_questioning/69836/

Primery gendernogo neravenstva vovsem mire. Available at: https://www.infoniac.ru/news/Primery-gendernogo-neravenstva-vo-vsem-mire.html

Sostavlen reyting stran po urovnyu gendernogo ravenstva (2017). Available at: https://livingintravels.com/sostavlen-rejting-stran-po-urovnyu-gendernogo-ravenstvu

Martsenyuk, Т. (2015). Genderna rіvnіst і dolya zhіnok v parlamentakh svіtu. Available at: http://khpg.org/index.php?id=1437182774 [in Ukrainian]

Global Entrepreneurship Monitor 2016/2017. Report on Women’s Entrepreneurship. Available at: https://www.babson.edu/Academics/centers/blank-center/global-research/gem/Documents/GEM%202016-2017%20Womens%20Report.pdf [in English]

Bychkov, A. V., Mikushina, T. N., Skuratovskaya, M. L., Ilina, Ye.Yu. (2015). «Doktrina Vysokoy Nravstvennosti». Mezhdunarodnoe Obshchestvennoe Dvizhenie «ZA NRAVSTVENNOST!» Available at: http://www.z-n.center/index.htm

Stanovyshche simi v Yevropi: statystyka, shcho bie na spolokh. CREDO. Available at: http://credo.pro

Omer, Nasukhi Bilmen (2001). Bolshaya islamskaya nauchnaya entsiklopediya. Omer Nasukhi Bilmen. Neftechala.

Brak informatsiyi, prav ta hroshei. Chomu zhinky vse shche vmyraiut pid chas polohiv. Available at: https://nv.ua/ukr/world/countries/brak-informatsiji-prav-i-hroshej-chomu-zhinki-vse-shche-vmirajut-pid-chas-polohiv-2496435.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 T. H. VASILENKO

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941