Задоволеність персоналу роботою: емпіричне дослідження

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149677

Ключові слова:

робота, персонал, роботодавець, мотивація, задоволеність роботою

Анотація

. Задовленість роботою є одним з набільш досліджуваних об’єктів в дослідженнях організацій і однією з самих складних сфер, з якою стикаються сучасні керівники, намагаючись подолати плинність персоналу та зберегти кращих співробітників. Велика плинність кадрів у результаті незадоволеності роботою може здійснити негативний вплив на фінанси підприємства, так як вербування персоналу, їх навчання, перепідготовка не тільки коштують дорого, але й займають багато часу. Крім того, задоволені співробітники, як правило, більш продуктивні, більш креативні і більш прихильні своїм роботодавцям. Роботодавці все частіше фокусують увагу на співробітників, їх очікуваннях і задоволеності роботою. Задоволеність роботою виступає все більш активною темою, постільки протилежна ситуація загрожує втратою висококваліфікованих спеціалістів і, як правило, ринкових позицій. Таким чином, задоволеність роботою пов’язана з прогресом, прибутком, конкурентоспроможністю та успіхом організації. Методологія дослідження. Мета дослідження - проаналізувати задовленість персоналу роботою у фермерському господарстві. Методи дослідження - це кількісні методи аналізу персоналу. Для досягнення цілі дослідження був обраний кількісний метод дослідження, постільки метою виміру домінуючого явища є задоволеність роботою. Обраний метод збирання даних допоміг описати досліджуване явище, отримати якомога більше інформації, щоб досягти цілей дослідження. Висновки і рекомендації. Дослідження виявило, що думка персоналу є суперечливою. Аналізуючи окремі аспекти задоволеності роботою, було встановлено, що учасники дослідження задоволені своїми співробітниками та характером роботи. Згідно інших аспектів дослідження думка суперечлива - працівники не відчувають задоволеності, але й не відчувають незадоволеності. Намагаючись пояснити та посилити заоволеність працівників роботою, ми рекомендуємо покращити комунікацію між керівництвом та працівниками

Біографії авторів

G. BATRANAK, Маріямпольська колегія

Абсолвент програми Управління бізнесом

V. GILIUVIENĖ, Маріямпольської колегії

Лектор

Посилання

Al-Mahayreh, M. & AbdeL-Qader, M.d A. (2015). The Effect of the Factors leadingto Job Satisfaction on the Innovation Level: Study on Workers in Islamic Banks operating inJordan. Iš: International Journal of Business, Humanities and Technology, Vol. 5, No. 1, 24–39. ISSN 2162-1357.

Aziri, B. (2011). Job Satisfaction: a Literature Review. Iš: Management Reseach and Practice, Vol. 3, Issue 4, 77–86. ISSN 2067-2462.

Bakanauskienė, I. & Bendaravičienė, R. & Krikštolaitis, R. (2010). Pasitenkinimo darbu tyrimas universiteto darbuotojų grupių atveju. Iš: Management theory and studines forrural business and infrastructure development, Nr. 22 (3), 12–24. ISSN 1822-6760.

Bhatnagar, K. & Srivastava, K.(2012). Job Satisfaction in Health-Care Organizations.Iš: Industrial Psychiatry Journal. 2012, 21 (2), 75–78.

Bukšnytė, L. & Švobaitė, K. (2009). Valstybės tarnautojų pasitenkinimo darbu irkognityvinio stiliaus ryšys. Iš: Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, 4, 9–28.

Dugguh S. I. & Ayaga Ph. D.& Dennis Ph. D. (2014). Job satisfaction theories: Traceability to employee performance in organizations. Iš: IOSR Journal of Business and Management, Vol. 16, Issue 5, p. 2319-7668, 11–18.

Gerikienė, V. & Petrauskienė, J. (2009). Profesinio pasitenkinimo veiksniai ir jų grįžtamasis ryšys su bendruomenės slaugytojų pasitenkinimu darbu. Iš: Medicinos teorija ir praktika, T. 15, Nr. 4, 399–405. ISSN 1392-1312.

Job Satisfaction Survey, JSS Page. [interaktyvus]. [žiūrėta 2018-04-07]. Prieiga per internetą: http://shell.cas.usf.edu/~pspector/scales/jsspag.html.

Jovarauskaitė, A. & Tolutienė, G. (2010). Universiteto dėstytojų pasitenkinimui darbu įtakos turintys veiksniai. Iš: Jaunųjų mokslininkų darbai, Nr. 1 (26), 95–103. ISSN 1648-8776.

Junaimah, J. & See L. P. & Bashawir, A. G. (2015). Effect of Manager’s Bases of Power on Employee’s Job Satisfaction: an Empirical Study of Satisfaction with Supervision. Iš: International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. III, Issue 2. ISSN 2348 0386.

Lee, K. L. & Low, G. T. (2010). The Influence of Social Power and Educational Orientation on the Outcomes of superior-subordinate dyadic relationship. Iš: EuropeanJournal of Social Sciences, 16 (4).

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. TAR, 2016, Nr. 23709.

Rai, S. The Importance of Job Satisfaction. [interaktyvus]. [žiūrėta 2018-05-17].Prieiga per internetą: https://www.linkedin.com/pulse/importance-job-satisfaction-sanjay-rai.

Rane, D. B. (2011). Employee Job Satisfaction: An Essence of Organization. Iš: HRM Review, Vol. I, No. 7, 10–16.

Redmond, B. F. Job Satisfaction. [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://wikispaces.psu.edu/display/PSYCH484/11.+Job+Satisfaction. [žiūrėta 2018-05-15].

Robbins, S. P. (2007). Organizacinės elgsenos pagrindai. Kaunas: Poligrafija ir informatik.

Spector, P. E. (1985). Measurement of Human Service Staff Satisfaction: Development of the Job Satisfaction Survey. American Journal of Community Psychology, Vol. 13, No. 6.

Spector, P. E. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences. Thousand Oaks, CA.: Sage.

Šavareikienė, D. (2012). Motyvo interpretacija motyvacijoje. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 1/25, 46–51. ISSN 1648-9098.

Vaidelytė, E. & Sodaitytė, E. (2017). Pasitenkinimas darbu Valstybės tarnybos departamente Lietuvoje: išorinių ir vidinių veiksnių analizė. Viešoji politika ir administravimas, T. 16, Nr. 3, 390–404. ISSN 1648-2603.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-17

Номер

Розділ

Філософія економіки та управління