DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149677

Задоволеність персоналу роботою: емпіричне дослідження

G. BATRANAK, V. GILIUVIENĖ

Анотація


. Задовленість роботою є одним з набільш досліджуваних об’єктів в дослідженнях організацій і однією з самих складних сфер, з якою стикаються сучасні керівники, намагаючись подолати плинність персоналу та зберегти кращих співробітників. Велика плинність кадрів у результаті незадоволеності роботою може здійснити негативний вплив на фінанси підприємства, так як вербування персоналу, їх навчання, перепідготовка не тільки коштують дорого, але й займають багато часу. Крім того, задоволені співробітники, як правило, більш продуктивні, більш креативні і більш прихильні своїм роботодавцям. Роботодавці все частіше фокусують увагу на співробітників, їх очікуваннях і задоволеності роботою. Задоволеність роботою виступає все більш активною темою, постільки протилежна ситуація загрожує втратою висококваліфікованих спеціалістів і, як правило, ринкових позицій. Таким чином, задоволеність роботою пов’язана з прогресом, прибутком, конкурентоспроможністю та успіхом організації. Методологія дослідження. Мета дослідження - проаналізувати задовленість персоналу роботою у фермерському господарстві. Методи дослідження - це кількісні методи аналізу персоналу. Для досягнення цілі дослідження був обраний кількісний метод дослідження, постільки метою виміру домінуючого явища є задоволеність роботою. Обраний метод збирання даних допоміг описати досліджуване явище, отримати якомога більше інформації, щоб досягти цілей дослідження. Висновки і рекомендації. Дослідження виявило, що думка персоналу є суперечливою. Аналізуючи окремі аспекти задоволеності роботою, було встановлено, що учасники дослідження задоволені своїми співробітниками та характером роботи. Згідно інших аспектів дослідження думка суперечлива - працівники не відчувають задоволеності, але й не відчувають незадоволеності. Намагаючись пояснити та посилити заоволеність працівників роботою, ми рекомендуємо покращити комунікацію між керівництвом та працівниками

Ключові слова


робота; персонал; роботодавець; мотивація; задоволеність роботою

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Al-Mahayreh, M. & AbdeL-Qader, M.d A. (2015). The Effect of the Factors leadingto Job Satisfaction on the Innovation Level: Study on Workers in Islamic Banks operating inJordan. Iš: International Journal of Business, Humanities and Technology, Vol. 5, No. 1, 24–39. ISSN 2162-1357.

Aziri, B. (2011). Job Satisfaction: a Literature Review. Iš: Management Reseach and Practice, Vol. 3, Issue 4, 77–86. ISSN 2067-2462.

Bakanauskienė, I. & Bendaravičienė, R. & Krikštolaitis, R. (2010). Pasitenkinimo darbu tyrimas universiteto darbuotojų grupių atveju. Iš: Management theory and studines forrural business and infrastructure development, Nr. 22 (3), 12–24. ISSN 1822-6760.

Bhatnagar, K. & Srivastava, K.(2012). Job Satisfaction in Health-Care Organizations.Iš: Industrial Psychiatry Journal. 2012, 21 (2), 75–78.

Bukšnytė, L. & Švobaitė, K. (2009). Valstybės tarnautojų pasitenkinimo darbu irkognityvinio stiliaus ryšys. Iš: Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, 4, 9–28.

Dugguh S. I. & Ayaga Ph. D.& Dennis Ph. D. (2014). Job satisfaction theories: Traceability to employee performance in organizations. Iš: IOSR Journal of Business and Management, Vol. 16, Issue 5, p. 2319-7668, 11–18.

Gerikienė, V. & Petrauskienė, J. (2009). Profesinio pasitenkinimo veiksniai ir jų grįžtamasis ryšys su bendruomenės slaugytojų pasitenkinimu darbu. Iš: Medicinos teorija ir praktika, T. 15, Nr. 4, 399–405. ISSN 1392-1312.

Job Satisfaction Survey, JSS Page. [interaktyvus]. [žiūrėta 2018-04-07]. Prieiga per internetą: http://shell.cas.usf.edu/~pspector/scales/jsspag.html.

Jovarauskaitė, A. & Tolutienė, G. (2010). Universiteto dėstytojų pasitenkinimui darbu įtakos turintys veiksniai. Iš: Jaunųjų mokslininkų darbai, Nr. 1 (26), 95–103. ISSN 1648-8776.

Junaimah, J. & See L. P. & Bashawir, A. G. (2015). Effect of Manager’s Bases of Power on Employee’s Job Satisfaction: an Empirical Study of Satisfaction with Supervision. Iš: International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. III, Issue 2. ISSN 2348 0386.

Lee, K. L. & Low, G. T. (2010). The Influence of Social Power and Educational Orientation on the Outcomes of superior-subordinate dyadic relationship. Iš: EuropeanJournal of Social Sciences, 16 (4).

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. TAR, 2016, Nr. 23709.

Rai, S. The Importance of Job Satisfaction. [interaktyvus]. [žiūrėta 2018-05-17].Prieiga per internetą: https://www.linkedin.com/pulse/importance-job-satisfaction-sanjay-rai.

Rane, D. B. (2011). Employee Job Satisfaction: An Essence of Organization. Iš: HRM Review, Vol. I, No. 7, 10–16.

Redmond, B. F. Job Satisfaction. [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://wikispaces.psu.edu/display/PSYCH484/11.+Job+Satisfaction. [žiūrėta 2018-05-15].

Robbins, S. P. (2007). Organizacinės elgsenos pagrindai. Kaunas: Poligrafija ir informatik.

Spector, P. E. (1985). Measurement of Human Service Staff Satisfaction: Development of the Job Satisfaction Survey. American Journal of Community Psychology, Vol. 13, No. 6.

Spector, P. E. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences. Thousand Oaks, CA.: Sage.

Šavareikienė, D. (2012). Motyvo interpretacija motyvacijoje. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 1/25, 46–51. ISSN 1648-9098.

Vaidelytė, E. & Sodaitytė, E. (2017). Pasitenkinimas darbu Valstybės tarnybos departamente Lietuvoje: išorinių ir vidinių veiksnių analizė. Viešoji politika ir administravimas, T. 16, Nr. 3, 390–404. ISSN 1648-2603.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Genadij Batranak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941