DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149678

Внутрішній аудит і контроль у компанії в контексті управлінської діяльності

AUŠRA GABREVIČIENĖ, BIRUTĖ PETROŠIENĖ, DANGUOLĖ ŠIDLAUSKIENĖ

Анотація


Актуальність теми дослідження в тому, що в сучасних умовах актуальною темою є внутрішній аудит і контроль управлінської діяльності. Об’єктом дослідження є внутрішній аудит і контроль у компанії як сучасне складне і суперечливе явище. Предметом дослідження - напрями підвищення ефективності внутрішнього аудиту та контролю у компанії в контексті управлінської діяльності. Мета дослідження - теоретичні та практичні аспекти вивчення внутрішнього аудиту та контролю у компанії та формування концепції ефективності управлінської діяльності. Методологія - аналіз і синтез, абстрагування, індукція і дедукція, перехід від конкретного до абстрактного і навпаки, узагальнення зібраних наукових даних, що допомогли здійснити дане дослідження. На підприємствах, що досягли своїх цілей, зосереджуються на гнучкості та ефективності всіх процесів роботи, а також на оптимальному використанні засобів. З цією метою на підприємствах і в організаціях упроваджується система внутрішнього контролю, одним із компонентів якої є внутрішній аудит. Основне завдання внутрішнього аудитора - забезпечити незалежну і неупереджену оцінку діяльності організації і розробити рекомендації покращення діяльності. Хоча внутрішній аудит є лише частиною системи внутрішнього контролю суб’єкта господарства, аудит повинен оцінити, чи правильно функціонує система, запропонувати заходи для підвищення ефективності внутрішнього контролю. Від системи внутрішнього контрою багато в чому залежить об’єм роботи аудитора. Добре функціонуюча система внутрішнього контролю зменшує об’єм роботи, пов’язаною з аудитом, і ризиками, які дозволяють внутрішньому аудитору більше часу приділяти перспективам розвитку організації. Особлива увага у процесі підвищення ефективності управлінської діяльності повинна приділятися співробітникам, що виконують конкретні функції, включаючи їх у процес удосконалення внутрішнього контролю. Для цього необхідно поглибити знання не тільки керівників, але й всіх співробітників про суть і важливість внутрішнього аудиту та необіхідності досягнення цілей організації

Ключові слова


внутрішній аудит; внутрішній контроль; управлінська діяльність; аудитор; ефективність; цілі організації

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Daujotaitė, D., Giriūnas, L., Giriūnienė, G., Miškinis, A., Adomavičiūtė, D., Vinauskienė, D. (2015). Finansų kontrolė ir auditas: teorija ir praktika. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

DiNapoli, T. P. (2016). Standards for Internal Control in New York State Government. Available at: http://www.osc.state.ny.us/agencies/ictf/docs/intcontrol_stds.pdf

Kanapickienė, R. (2001). Vidaus kontrolės sistemos modelis smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Daktaro disertacija. Vilnius.

King, A. M. (2011). Internal Control of Fixed Assests: a Controller and Auditor‘s Guide. John Wiley & Sons. doi: https://doi.org/10.1002/9781118269107

Lakis, V. (2007). Audito sistema: raida ir problemos. Vilnius: Viniaus universiteto leidykla.

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas. (2002). Valstybės žinios, No. 123-5540.

Needles, B., Powers, M., Crosson, S. (2011). Principles of Accounting. Cengage Learning.

Pickett, K. H. S. (2011). The Essential Quide to Internal Auditing. John Wiley & Sons, 380.

Rupšys, R., Boguslauskas, V. (2007). Measuring Performance of Internal Auditing. Empirical Evidence. Engineering Economics, 55 (5), 9–15.

Tarptautiniai vidaus audito profesinės praktikos standartai (vertimas iš anglų kalbos) (2004). Vilnius: Lietuvos vidaus auditorių asociacija.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 AUŠRA GABREVIČIENĖ

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941