DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.155549

Самореалізація особистості у спорті як головний мегатренд формування спортивної парадигми в умовах глобалізації: соціоантропологічні виміри

V. E. BILOHUR

Анотація


Актуальність дослідження проблеми самореалізації особистості у спорті як головний мегатренд є специфічною особливістю глобалізації, в контексті якої малодослідженими є соціоантропологічні виміри, пов’язані з людиною. Ця проблема виникає тому, що починається переосмислюватися феномен людини як суб’єкта спортивної діяльності. При цьому спортивна парадигма в умовах глобалізації починає переосмислюватися, так як має свої плюси і мінуси. Мета дослідження – концептуалізація самореалізації особистості у спорті як головний мегатренд глобального суспільства в контексті соціоантропологічних вимірів. Завдання дослідження: вивчення проблем управління спортом, що детермінуються масштабними трансформаціями сучасного соціуму; дослідження принципів, на основі яких відбувається формування спортивної парадигми в умовах глобалізації; аналіз реалізації можливостей саморозвитку людини у світі спорту в умовах глобалізації; формування нової спортивної парадигми, яка дозволяє виявити міру співвіднесеності тенденцій спорту і потреб у розвитку сутнісних сил людини як їх родової сутності. Аналіз останніх досліджень і публікацій, з яких започатковано розв’язання даної проблеми: використання статей авторів Vizitei N. (1986), Voronkova, V. (2015)., Edensor, T. (2002)., Hambrecht, H. U. (2012), Holowchak, M., Reid H. (2011), Mechikoff, R. (2006), Morgan, W. J. (2003), Olexenko, R. (2017), Scott, R. (2005), в яких вирішуються проблеми людини та її самореалізації у світі спорту та соціоантропологічні засади, які є малодослідженими у сфері спорту. Методологія дослідження - антропологічний та соціоаксіологічний методи, що сприяють проникненню в світ спортивної людини, еволюції спортивної парадигми в умовах глобалізації, позначеною багатьма проблемами людино вимірності, так як спорт пов'язаний і з комерціалізацією. Наукова новизна – у виявленні проблем глобалізації, що впливають на спортивну людину, спортивну діяльність та в цілому на світ спорту. Результати дослідження : самореалізація людини у спорті в умовах глобалізації, що представляє якісну характеристику спортивного світу, започатковану різноманітними спортивними практиками спортивного світу та розкриває рух до інтеграції та цілісності. Висновок - концепція самореалізації особистості у спорті як головний мегатренд формування спортивної парадигми в умовах глобалізації потребують її доповнення соціоантропологічними виміри


Ключові слова


самореалізація особистості; мегатренд; глобалізація; спорт; управління спортом; спортивна парадигма; соціоантропологічні виміри; людиновимірність спорту

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bilohur, V. (2013). Formation of the Concept of Contemporary Sports as a System of Value Orientations of Youth in the Conditions of Globalization. Gilea: Scientific Bulletin, 75, 326–328.

Vizitei, N. (1980). The social nature of modern sport. Shtiintsa, 84.

Vizitei N. (1986). Physical culture and sport as a social phenomenon. Chisinau: Shtiintsa, 160.

Voronkova, V. (2015). The civil society as a paradigm, concept and social construct philosophical discourse. Philosophy and Cosmology, 15 (1), 198–215.

Morgan, W. J. (2003). The Philosophy of Sport: A Historical and Conceptual Overview and a Conjecture regarding its Future. Handbook of Sports Studies, 205–213. doi: https://doi.org/10.4135/9781848608382.n12

Hambrecht, H. U. (2012). Praise sporting beauty. Kyiv: Spirit and Letter, 216.

Edensor, T. (2002). National Identity, Popular Culture and Everyday Life. Oxford-New York. doi: https://doi.org/10.5040/9781474215305

Ibrahimov, M. (2011). "Philosophy of Sport": Will a fruitful philosophy in the field of sports? Young sports science of Ukraine, 4, 54.

Holowchak, M., Reid, H. (2011). Aretism: an ancient sports philosophy for the modern sports world. Lanham, Md.: Lexington Books, 15–16.

Olexenko, R. (2017). Formation of the creativepersonality concept as a factor of the creative knowledge economy in theconditions of globalization. Humanitarian Bulletin of Zaporozhye State Engineering Academy, 71, 118–126. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124895

Mechikoff, R., Estes, S. (2006). A history and philosophy of sport and physical education: from ancient civilizations to the modern world. Boston, Mass: McGraw-Hill, 12.

Scott, R. (2005). Practical philosophy of sport and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics, 91.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 VLADA BILOHUR

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941