№ 75 (2018)

Зміст

Соціальна філософія та філософія історії

Самореалізація особистості у спорті як головний мегатренд формування спортивної парадигми в умовах глобалізації: соціоантропологічні виміри PDF (English)
V. E. BILOHUR 13-24
Інформаційно-комунікаційні технології як головний мегатренд підготовки управлінської еліти інформаційного суспільства PDF
M. O. KONONETS 25-36
Права та свободи в інформаційно-комунікаційній діяльності сучасної людини PDF (English)
O. V. SOSNIN 37-52
Дихотомія «дух/розум – тіло» та їх вплив на формування «homo creativus» у контексті філософії економіки: методологічні засади PDF (English)
T. V. TESLENKO 53-64

Філософія культури

Нова хмарнотегова теорія пояснення спільності індоєвропейських мов і культур PDF (English)
K. V. KORSAK, L. M. LIASHENKO 65-78
Взаємодія людини, культури і освіти як ключовий драйвер сталого розвитку інформаційного суспільства PDF (English)
V. O. NIKITENKO 79-89

Філософія освіти

Про підвищення якості сучасної вищої освіти і духовно-морального виховання молоді: німецький та інший європейський досвід PDF (English)
S. V. BLAGININA, S. P. PYLYPENKO, O. M. OSNATCH 90-104
Елітарна якість вищої освіти як наслідок глобальної інтернаціоналізації PDF (English)
M. A. DEBYCH, O. A. HUMENNA 105-118
Конкуренція гуманістичних парадигм під час реформування вищої освіти України PDF (English)
T. V. KIRIK, I. K. SHEVCHUK, V. O. KIRIK 119-131
Переваги співпраці між університетом і бізнесом з метою покращення змісту навчальних програм PDF (English)
K. MEJERYTĖ-NARKEVIČIENĖ 132-142
Електронне портфоліо як засіб успішного працевлаштування випускників педагогічного профілю PDF (English)
S. А. SAIAPINA, О. Н. KОRKISHKO 143-159
Гра і занурення у віртуальну реальність як прояв маргінальності PDF (English)
V. А. TOVARNICHENKO 160-168

Філософія економіки та управління

Управління розвитком організаційної культури як чинник впливу на зміни в організації PDF (English)
REGINA ANDRIUKAITIENE, A. V. CHEREP, V. H. VORONKOVA, O. P. PUNCHENKO, O. P. KYVLIUK 169-179
Концепція менеджменту сталого розвитку в умовах четвертої хвилі глобалізації (глобалізації 4.0) PDF (English)
V. V. MELNYK 180-192
Напрями підвищення ефективності промислового менеджменту з використанням інформаційних ресурсів PDF (English)
T. I. SERGIENKO, O. M. KRAYNIK 193-204

Філософія науки та техніки

Інноваційний потенціал наукових установ України: філософсько-правовий аспект PDF (English)
A. YU. KOVALCHUK 205-215
Дослідження шуму і споживання топлива для стійкого розвитку транспорту PDF (English)
M. ZDANEVIČIUS, E. JOTAUTIENĖ 216-223