DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.155550

Інформаційно-комунікаційні технології як головний мегатренд підготовки управлінської еліти інформаційного суспільства

M. O. KONONETS

Анотація


Актуальність дослідження інформаційно-комунікацйних технологій як чинника розвитку управлінської культури обумовлена становленням інформаційного суспільства, цифрових технологій та цифрової освіти. Мета дослідження – концептуалізація інформаційно-комунікаційних технологій як чинник розвитку управлінської культури та їх вплив на розвиток культури керівника. Аналіз останніх досліджень і публікацій, з яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається авторка. Для аналізу ми виділяємо публікації В.Андрущенка, В. Беха, Ю. Бех, В. Воронкової, О. Кивлюк, В. Нікітенко, М. Максименюк, Р. Олексенка, О. Пунченка, О. Сосніна, що дозволяють нам проникнути в сутність інформаційно-комунікаційних технологій як чинника розвитку управлінської культури та підготовки управлінської еліти. Серед зарубіжних джерел виокремлено роботи М.Кастельса, Й. Масуди, О.Тоффлера, що покладено в основу аналізу інформаційного суспільства та виявлення його проблем.. Формування цілей статті: виявити сучасний стан суспільно-економічного розвитку, що характеризується небаченими темпами розбудови нового інформаційно-комунікаційного облаштування суспільства і розбудови його як інформаційного забезпечення; дослідити, що інформація і знання стали величезним багатством, нематеріальним активом розвитку націй і держав; сформувати принципи створення системи підготовки кадрового потенціалу у контексті розвитку інформаційного суспільства, до розвитку якого мають бути залучені інформаційно-комп’ютерні технології. Методологія дослідження - виокремлено загальнонаукові методи та методи конструктивної методології, що застосовуються до аналізу управлінських наук. В економічній, соціологічній, соціально-філософській літературі методи конструктивної методології є малодослідженими. Наукова новизна дослідження – у застосуванні конструктивної методології, яка свідчить про те, що управлінські науки – це науки праксеологічної спрямованості, що направлені на формування управлінської культури інформаційного суспільства. Результати дослідження. Розкрито сутність інформаційної компетентності, яку розуміють як здатність знаходити інформацію за допомогою сучасних технічних засобів, а також зберігати, переробляти і застосовувати її; проаналізовано проблеми використання інформаційного ресурсу і творчих можливостей громадян як інвестиційного ресурсу розвитку країни; розроблено практичні рекомендації удосконалення напрямів розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як головного мегатренду інформаційного суспільства.Висновок – розроблено практичні рекомендації, що сприяють удосконаленню напрямів інформаційно-комунікаційних технологій як головного мегатренду підготовки управлінської еліти інформаційного суспільства

Ключові слова


інформаційно-комунікаційні технології; інформаційне суспільство; інформація; інформаційний ресурс; управлінська еліта

Повний текст:

PDF

Посилання


Andriukaitiene, R., Voronkova, V. G., Kyvliuk, O. P., Nikitenko, V. A. (2017). Formation and development of SMART-society as high-minded, high-tech and high-intelligent community. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademiyi, 71, 17–25.

Voronkova, V. G. (2012). Formirovaniye novogo mirovozzreniya, novogo cheloveka, novogo obshchestva budushchego. Vol. 2. Kogo i kak vospityvat' v podrastayushchikh pokolenikh. Kiyv: Izdatel'skiy dom «Skif», 134–152.

Voronkova, V. (2016). The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. Philosophy & Cosmology, 16, 179–191.

Voronkova, V., Kyvliuk, O. (2017). Individual at the educational space of smart society. Interdisciplinary studies of complex system, 10-11, 88–95.

Voronkova, V., Andriukaitiene, R., Maksimenyuk, M. (2017). Formation of the concept of noospherno-informational-innovative development of administrative noomanagement in modern era. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 69, 44–50. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.102085

Sosnin, O. V., Voronkova, V. G., Nikitenko, V. O., Maksimenyuk, M. Yu. (2017). Informatsiyno-komunikativniy menedzhment: zarubizhniy ta vitchiznyaniy dosvid. Kyiv: Politekhnika, 316.

Kyvlyuk, O. P. (2014). Globalization and informatization of education in the objective field of philosophy of education. Humanitarnyi visnyk ZDIA, 57, 192–200.

Kyrychenko, М. (2017). Informatiology as a component of formation of ideology of information society. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 69, 105–111. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.102111

Kononets, М. (2018). Management education as factor of innovational paradigm of management culture formation: theoretical and methodological context. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 71, 158–163. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124914

Kononets, М. (2018). Formation of the concept of informational and innovative education as a factor of preparing human capital in informational society. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 73, 124–135. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.143889

Kononets, М. О. (2018). Concept of management education of informational society. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 74, 129–137. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149671

Kutsepal, S. V. (2006). Osvíta v globalizatsiyno-informatsiynomu kontinuumí: neobkhidnist' transformatsiyi. Fílosofs'ki obriyi, 15, 27–40.

Maksimenyuk, M., Nikitenko, V. (2016). The formation of the paradigm of information-communicative society as a kind of complex social systems and interactions. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 66, 266–278. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.78609

Punchenko, O. P., Lazarevich, A. A. (2015). Informatization as a way of society informationresources representation. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 63, 21–30.

Sosnin, O. V., Voronkova, V. G., Postol, O. E. (2015). Suchasni mizhnarodni sistemi ta global'niy rozvitok (sotsial'no-politichni, sotsial'no-yekonomichni ta sotsial'no-antropologichni vimiri). Kyiv: Tsentr navchal'noiyi literaturi, 556.

Sosnin, O. V. (2016). Fiosofiya gumanistichnogo menedzhmentu (sotsial'no-politichni, sotsial'no-yekonomichni, sotsial'no-antropologichni vimiri). Zaporizhzhya: Dike pole, 356.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 М. О. Кононець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941