Права та свободи в інформаційно-комунікаційній діяльності сучасної людини

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.155551

Ключові слова:

інформація, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-комунікаційна діяльність, інформаційно-комунікаційний простір, права та свободи людини, інформаційно-комунікаційні загрози безпеки

Анотація

Актуальність дослідження проблем прав та свобод в інформаційно-комунікаційній діяльності сучасної людини визначається тим, що вони обумовлені поширенням все нових знань за допомогою зростаючих функціональних можливостей цифрових інформаційно-комунікаційних технологій і систем обробки інформації. В сучасних умовах починає переосмислюватися роль та значення інформаційного ресурсу країни. При цьому само поняття «інформація» із категорії, яка століттями характеризувала систему знань, трансформується. Мета дослідження – концептуалізація прав та свобод в інформаційно-комунікаційній діяльності сучасної людини, що зумовлена поширенням нових знань за допомогою функціональних можливостей цифрових інформаційно-комунікаційних технологій і систем обробки інформації. Завдання дослідження: аналіз технологічних, світоглядних і правових проблем глобального інформаційно-комунікаційного простору; визначення поняттєво-категоріального апарату дослідження - «інформація», «знання», «інформаційна безпека», «юрисдикція держав в умовах глобалізації», «монополізація правової сили» та їх вплив на розвиток інформаційно-комунікаційної діяльності суспільства; формування напрямів підвищення державної інформаційно-комунікаційної діяльності України для реалізації конституційних прав громадян; розглянути інформаційне право як науку, що дозволяє по-новому розглядати комунікаційні процеси. Аналіз останніх досліджень і публікацій, з яких започатковано розв’язання даної проблеми: використання статей О. Дзьобаня, О. Сосніна «Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних з активізацією міжнародної діяльності в інформаційно-комунікаційній сфері»; О. Довганя «Інформаційні ресурси: національні та державні, зміст, поняття»; Й.Мастяниці, О. Сосніна, Л. Шиманського «Інформаційні ресурси України: проблеми державного управління; М. Ожевана «Національна конкурентна розвідка у глобалізованому світі: нові виклики і загрози на тлі «казусу Сноудена. Результати дослідження : поставлено питання підготовки фахівців для законодавчого визначення проблем інформаційно-комунікаційної, аналітичної, інформаційно-пропагандистської та управлінської роботи в інформаційній сфері; виявлено головні інформаційно-комунікаційні загрози безпеки інноваційних процесів в Україні. Висновок - сформувати умови для вирішення проблем безпекових характеристик інформаційно-комунікаційної діяль­ності при впровадженні новітніх ІКТ

Біографія автора

O. V. SOSNIN

Доктор політичних наук, професор, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії політичних наук

Посилання

Dzeban, A., Sosnin, A. (2015). Information security: new dimensions of threats, associated with the intensification of international activities in information and communication sphere. Visnyk of the Lviv University. Series International Relations, 37 (3), 35–43.

Dovhan, O. D. (2015). Informatsiyni resursy: natsionalni ta derzhavni, zmist, poniattia. Informatsiya i pravo, 3 (15), 85–91.

Grof, S., Laslo, E., Rassel, P. (2004). Revolyuciya soznaniya: Transatlanticheskiy dіalog. Moscow: Izd. ACT, 20.

Mastianytsia, Y. U., Sosnin, O. V., Shymanskyi, L. Ye.; Sosnin, O. V. (Ed.) (2002). Informatsiini resursy Ukrainy: problemy derzhavnoho upravlinnia. Kyiv: NISD, 140.

Korsak, K. V., Korsak, Y. K. (2018). The only way to save humanity from total collapse – nootechnologies and noosciences. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 74, 28–38. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149632

Melnyk, V. V. (2018). Information management as a factor of innovative society development. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 74, 39–47. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149651

Ozhevan, M. (2013). Natsionalna konkurentna rozvidka u hlobalizovanomu sviti: novi vyklyky i zahrozy na tli «kazusu Snoudena». Stratehichni priorytety, 4 (29), 131–139.

Proekt Kontseptsiyi informatsiynoi bezpeky Ukrainy. Available at: http://mip.gov.Ua/done_img/d/30-project_08_06_15.pdf

Punchenko, O. P., Voronkova, V. H., Andriukaitiene, R. (2018). Sociodynamics of the globalizing world in its civilization dimension. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 74, 48–60. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149652

Dzoban, А., Sosnin, A. (2015). Information security: new dimensions threats related information and communication sphere. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 61, 24–34.

Sosnin, O. V. (2003). Problemy derzhavnoho upravlinnia systemoiu natsionalnykh informatsiynykh resursiv z naukovoho potentsialu Ukrainy. Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 572.

Sosnin, A. (2016). Pro vymir systemy vyshchoi tekhnichnoi osvity v koordynatakh problem natsionalnoi bezpeky. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 66, 123–134. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.78583

Sosnin, O., Voronkova, V., Azhazha, M. (2016). Filosofiya humanistychnoho menedzhmentu (sotsialno-politychni, sotsialno-ekonomichni, sotsialno-antropolohichni vymiry). Zaporizhzhia: Dyke pole, 356.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-18

Номер

Розділ

Соціальна філософія та філософія історії