DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.155552

Дихотомія «дух/розум – тіло» та їх вплив на формування «homo creativus» у контексті філософії економіки: методологічні засади

T. V. TESLENKO

Анотація


У статті представлено концептуалізацію дихотомії категорій «дух/розум-тіло», в основі якої необхідність формування креативного класу, який несе в собі зміни для держави і сприяє розвитку і самоствердженню особистості. Дихотомія категорій «дух/розум-тіло» пов’язана з формуванням креативної особистості в умовах нових технологій, які сприяють формуванню креативного світогляду, в основі якого інформаційна творчість та інновації. Постановка завдання. Зроблено акцент на те, що філософія економіки направлена на формування креативного класу, який повинен розвивати іманентні сили, які розширяють горизонти дихотомії «дух/розум-тіло», раніше обмежені як людиною, так і суспільством. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Філософія економіки використовує різноманітні економічні моделі науково-технічного прогресу Є. Бріньолфссона, Е. Макафі, Ю. Трінкса, М. Фюрст, Р. Флориди та інших, в основі яких вирішення проблем людини. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація дихотомії «дух/розум-тіло» та вплив її складових на формування «homo creativus» у філософії економіки та їх значення для сучасності. В основі дослідження - концептуалізація базових понять дух, тіло, розум, креативність та їх вплив на формування креативного класу. Методологія – застосування методів економічної антропології та синергетики для вирішення складних проблем дихотомії «дух/розум-тіло» та їх вплив на формування «homo creativus» у філософії економіки. Виклад основного матеріалу. Розглянуто предмет вивчення філософії економіки, в основі якої глибинна внутрішня сутність дихотомії «дух/розум-тіло» і представлено її основні характеристики. Розкрито сутність економічної антропології та синергетики, які допомагають проникнути в глибину феномена дихотомії «дух/розум-тіло». Досліджено умови формування Homo creativus як визначального чинника нового типу особистості з відповідною поведінкою, здібностями, ціннісними орієнтаціями. Висновки. Виявлено умови, які відкривають нові можливості для творчості, креативності, інтелекту, що сприяють формуванню сталого буття завдяки сучасним технологіям, представленим «другою епохою машин»

Ключові слова


дихотомія; дух; розум; сучасні технології; тіло; філософія економіки; Homo creativus

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Brinolfsson, E., Makafi, E. (2016). Druha epokha mashyn: robota, prohres ta protsvitannia v chasy nadzvychainykh sytuatsiy. Kyiv, 236.

Vlasova, T. I. (2013). Dihotomiya «razum/telo» i obrazovanie kak problema feministskoy filosofii. Henderni doslidzhennia: prykladni aspekty. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan, 360.

Gal'chinskiy, A. (2015). Marks i sovremennyy mir. Gumanisticheskaya dominanta. Kyiv: Lybid', 328.

Medouz, D., Medouz, D., Randers, Y. (2018). Mezhi zrostannia. 30 rokiv potomu. Kyiv: Pabulum, 464.

Davlatov, S. (2014). Psihologiya bogatstva. Ya i den'gi. Kn. 1. Put' k finansovoy stabil'nosti (Iz serii «Filosofiya murav'ya»). Moscow: Mann, Ivanov i Ferber, 185.

Teslenko, T. V. (2018). Development of categories «spirit», «body», «corporeality» in postmodern philosophy. Hileia, 139, 80–84.

Teslenko, T. V. (2019). Rozvytok katehoriy «dukh», «tilo», «liudyna» v umovakh informatyzatsiyi suspilstva. «Kontseptualni ta praktychni zasady stanovlennia i rozvytku smart-osvity yak chynnyka formuvannia smart-kultury v umovakh evoliutsiyi vid informatsiynoho suspilstva do «smart-suspilstva». Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsiyi. Zaporizhzhia: Vyd-vo ZDIA.

Floryda, R. (2018). «Homo creativus». Yak novyi klas zavoiovuie svit». Kyiv: Nash format, 432.

Fiurst, M., Yurhen, T. (2018). Filsoofiia. Kyiv: DUKh I LITERA, Instytut relihiinykh nauk sv. Fomy Akvinskoho, 544.

Chang, H.-J. (2018). 23 things they don't tell you about capitalism. Kyiv: Nash format, 296.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Т. В. Тесленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941