DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.155555

Взаємодія людини, культури і освіти як ключовий драйвер сталого розвитку інформаційного суспільства

V. O. NIKITENKO

Анотація


Актуальність дослідження взаємодії людини, культури і освіти в умовах інформаційного суспільства набуває все більших обертів, так як інформаційне суспільство потребує поглиблення даної взаємодії. Ця проблема виникає тому, що починають переосмислюватися проблеми людини в контескті взаємодії культури і освіти, які впливають на людину як цілісну істоту. Мета дослідження – концептуалізація взаємодії людини, культури і освіти в умовах інформаційного суспільства, що потребують умов, за яких здійснюється ефективна взаємодія, що впливає на розгортання сутнісних сил у цих сферах. Формування цілей статті: вивчення проблем взаємодії людини, культури і освіти в умовах інформаційного суспільства; виявлення поняття «освітньо-інформаційна культура» як співіснування освітньої та інформаційної культури; аналіз взаємодії людини, культури і освіти як ціннісно взаємодетермінованих феномени людського існування, які насичують, збагачують і доповнюють одне одного. Аналіз останніх досліджень і публікацій, з яких започатковано розв’язання даної проблеми: використання статей авторів В. Андрущенко, Т. Андрущенко, О. Базалука, А. Бойко, В. Вашкевича, В. Воронкової, Л. Горбунової, О. Кивлюк, С. Клепко, А. Кравченко, С. Куцепал, О. Пунченко, І. Родіонової, Н. Скотної. Серед білоруських вчених ми виокремлюємо твори П. Водоп’янова, А. Зеленкова, А. Лазаревича, В. Старжинського, В. Цепкало. Серед зарубіжних - роботи Керола Двека, Річарда Флориди, Марії Фюрст та Юргена Тринкса, Еріка Бріньолфссона та Ендрю Макафі та інших. Методологія дослідження - метод культуротворчості, що сприяє побудові моделі культурно-інноваційної освіти та політики як головних драйверів сталого розвитку. Наукова новизна – виявлення проблем взаємодії людини, культури і освіти в умовах інформаційного суспільства, що сприяють формуванню нової культурно-освітньої політики як політики сталого розвитку. Результати дослідження : взаємодія людини, культури і освіти – це ціннісно взаємодетерміновані феномени людського існування, які насичують, збагачують і доповнюють одне одного. Тому виникнення поняття освітня культура, а подекуди зустрічається і науково-освітня культура, або ж освітньо-інформаційна культура, не є випадковим в інформаційну еру. Воно також доповнюється поняттям «культурно-освітня політика». Висновок - нами сформована концепція взаємодії людини, культури і освіти в умовах інформаційного суспільства, в основі якої нова культурно-освітня політика, що сприяє формуванню політики сталого розвитку

Ключові слова


взаємодія людини; культури; освіти; нова освітня політика; нова культурно-освітня політика; інформаційне суспільство

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Brinolfsson, E., Makafi, E. (2016). Druha epokha mashyn: robota, prohres ta protsvitannia v chasy nadzvychainykh tekhnolohiy. Kyiv: FUND, 236.

Fezerstoun, M., Lesh, S., Robertson, R. (Eds.) (2013). Hlobalni modernosti. Kyiv: Nika-Tsentr, 400.

Kastels, M. (2007). Internet-Halaktyka. Mirkuvannia shchodo Internetu, biznesu i suspilstva. Kyiv: Vyd-vo «Vakler», 304.

Kyvliuk, O. P. (2016). Educational culture of the informative society in the context of globalization reality. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 67, 225–232. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.86827

Okinavskaya hartiya global'nogo informacionnogo obshchestva. Available at: http://www.iis.ru/events/okinawa/charter.ru.html

Ryzhova, I. (2011). Culture is the most fundamental way of human existence. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 46, 126–134.

Nikitenko, V. O. (2013). Geokulturni values in today's world development: a socio-philosophical dimension. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 54, 266–280.

Tsili staloho rozvytku 2016–2030. Available at: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 В. О. Нікітенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941