DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.155556

Про підвищення якості сучасної вищої освіти і духовно-морального виховання молоді: німецький та інший європейський досвід

S. V. BLAGININA, S. P. PYLYPENKO, O. M. OSNATCH

Анотація


Актуальність нашого дослідження має дві сторони – індивідуальну і загальносуспільну. В сутнісному аспекті воно полягає в розвитку досягнень науковців-попередників через послідовне врахування найновіших даних про тренди і зміни взаємопоєднаних сфер освіти, економіки та культури. В індивідуальному аспекті йдеться про вдосконалення фахових засобів підвищення ефективності викладання іноземних мов задля формування у студентів високої мовно-фахової компетентності. Загальносуспільну актуальність складає мета виховання молоді у новому патріотичному скеруванні, адже сьогодення через різноманітні глобальні впливи знецінює створені в останні століття класичні засади життєдіяльності в аграрному (тут українці мають хороший національний спадок) чи індустріальному суспільстві. Метою дослідження в широкому аспекті ми обрали вивчення причин і наслідків європейської релігійної Реформації як головного чинника прискорення руху всієї Західної Європи до становища світового лідера, що раніше належало Китаю. Конкретні завдання ми вбачаємо в інтегральному аналізі на основі найновіших відкриттів багатьох гуманітарних і точних наук подій в освітніх, економічних і культурних системах Німеччини та інших успішних європейських держав. На цій основі ми сподіваємося виконати загальносуспільне завдання – внести вагомі пропозиції в плани і практику реформ вищої освіти України. Методологія дослідження спирається на кращі класичні засоби, на принцип історизму і нерозривність зв’язку матеріального та ідеального, сучасний мультидисциплінарний підхід. Для вищої результативності дослідження скористаємося найновішими науковими даними і рекомендаціями науковців-інноваторів, які і накопичують ці дані, і використовують їх. Результати дослідження, більшою частиною випливають з вказаних новітніх відкриттів. Вони свідчать, що в долітописні часи у ролі локомотивів цивілізаційного прогресу у західній частині Євразії виступали прямі нащадки винахідників землеробства, серед яких особливо великий внесок (одомашнення коня, винахід колеса та ефективної металургії міді) належить пращурам українців з теренів Трипілля і Великого Трипілля. Вказано, що вже під час існування Великого Трипілля майбутні німці-землероби знайомилися з технологіями Великого Трипілля, тому німецька мова через запозичені слова увійшла у склад індоєвропейської сім’ї. Відзначено, що після розпаду Великого Трипілля німці і слов’яни стали сусідами по меридіану Ельби. У століття степових навал майбутні українці і німецькі племена контактували мало, а впливу Римської імперії зазнали переважно західні землі. Зроблено наголос на еволюції світоглядних, релігійних та інших парадигм на теренах Німеччини після розпаду Священної Римської імперії, які визначили розвиток нації на наступні сотні років. Підкреслено релігійні та філософські парадигмальні витоки тих унікальних рис культури та освіти, які впродовж ХІХ ст. вивели Німеччину на позицію наукового й технологічного лідера світу. Відзначена висока роль німецького неогуманізму і Берлінського дослідницького університету. У заключній частині особлива увага звернута на релігійні питання і на деструктивний вплив на соціальні та інші процеси в Німеччині імміграційних потоків ісламістів. У висновках акцентовано конкуренцію кількох важливих парадигм в освіті сучасної Німеччини і зроблені пропозиції врахування в Україні німецького досвіду у законодавстві та у використанні Болонського процесу. Зроблено важливе застереження щодо вибору Німеччиною стратегії розвитку науково-освітнього комплексу в рамках Лісабонського проекту (2000 р.). Ця країна стала світовим лідером не тільки в альтернативній енергетиці, а й у втіленні у життя четвертої промислової революції. Прикладом цього лідерства ми вважаємо регулярні світові конференції у Давосі, в яких беруть участь більшість впливових політиків та економістів (зокрема, і з України)

Ключові слова


еволюція людства; історія освіти; вища освіта; індоєвропейський світ; Німеччина; Реформація; протестантизм; духовність; етика праці; німецький вектор розвитку

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bauer, E. A. (2010). Spiritual and moral education of children and adolescents: Germany and Russia. Pedagogy, 8,105–108.

Bychkov, S. (2009). Vera assembled in school. "MK" in Ukraine, 37 (596), 17.

Korsak, K. (2003). Hidden Dangers of Sex Education. Education and Management, 1, 162–169.

Korsak, K. V., Korsak, Yu. K. (2017). Noohistory and noosciences about the possibility of the second ukrainian world spiritualization. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 69, 112–118. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.102113

Korsak, K. V. (2014). Osobennosti mozga podrostkov i personazhey Bol'shoy Istorii. RELGA, 10. Available at: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=3978&level1=main&level2=articles

Lozko, G. S. (2006). Aeneas is awakened. European ethno-religious renaissance. Kharkiv: See, 464.

Sauk, P. Yu. (2009). XX century. Results. Kyiv: "Les Lesya", 284.

Sečiiko, O. (1999). To the problem of sexual education. Native school, 1, 25–26.

Sečiiko, O. (1999). The attitude of adolescents to sexual problems. Native school, 3, 57–58.

Solnechny, E. (2012). Coaching of a sick society. The Unknown World, 2, 17–23.

Ursul, A. D. (2008). "Salvation" Education Mission for Sustainable Development. Bulletin of the Higher School (Alma mater), 11, 22–30.

von Weizsaecker, E., Wijkman, A. (2018) Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. Springer, 220. doi: https://doi.org/10.1007/978-1-4939-7419-1

Diamond, J. (2005). Guns, Germs, and Steel. The Fates of Human Societies. W. W. Norton & Company New York London, 457.

Diamond, J. (2013). The third chimpanzee. Мoscow, АСТ, 242.

Korsak, K. V. (2017). Introduction to the noohistory and the new Ukrainian national idea-XXI. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 68, 68–77. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.94386

Korsak, K. V., Korsak, Y. K. (2018). The only way to save humanity from total collapse – nootechnologies and noosciences. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 74, 28–38. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149632


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 С. В. Благініна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941