Управління розвитком організаційної культури як чинник впливу на зміни в організації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.155562

Ключові слова:

організаційна культура, чинники, етапи розвитку організаційної культури, управління розвитком організаційної культури

Анотація

Актуальність дослідження. Актуальність проявляється в тому, що організаційна культура - це важлива концепція, яка впливає на програми організаційних змін. Літературний аналіз свідчить, що не існує єдиного підходу до оцінки організаційної культури. Певний результат зміни культури може не здійснювати такого ж впливу на всі організаційні процеси, пов’язані з управлінською діяльністю. За словами Б.Мельникас (2008), для більш глибокого розуміння управління процесів зміни культури в управлінні в сучасному світі доцільно оцінювати сучасні методи управління, які відображають історичний розвиток життя і стереотипи, які проявляються у менеджерській діяльності.

 Мета дослідження - обговорити чинники та етапи розвитку організаційної культури. Завдання дослідження: визначити складові організаційної культури та чинники організаційної культури; ідентифікувати основні чинники організаційної культури, що впливають на результативність діяльності; обговорити етапи реалізації плану управління розвитком організаційної культури. Методи дослідження. Для досягнення цілі використовуються методи аналізу і синтезу наукової літератури.

Висновки. Виділяються наступні ключові чинники, що впливають на організаційну культуру і пов’язані з фінансовими і нефінансовими показниками: орієнтація на клієнта, орієнтація на співробітників, застосування стандартів діяльності і звітності, інновації і схильність до змін, орієнтація процесу виробництва. Розвиток організаційної культури включає в себе етапи організації процесу самооцінки організаційної культури і підготовки і реалізації нового плану управління організаційною культурою. Розвиток організаційної культури - це тривалий процес, успіх якої залежить від застосування рішень і заходів, що базуються на якості і раціональності зворотного зв’язку. Дії щодо укріплення організаційної культури повинні бути розумно сплановані і скоординовані, постійно оцінюючи ефективність заходів, що застосовуються

Біографії авторів

REGINA ANDRIUKAITIENE, Маріямпольська колегія

Доктор PhD соціальних наук (менеджмент), доцент, зав. кафедри бізнесу та економіки, лектор Литовського університету спорта

A. V. CHEREP, Запорізький національний університет

Доктор економічних наук, професор, декан факультет економіки, Заслужений діяч науки і техніки України, Академік наук вищої освіти України

V. H. VORONKOVA, Інженерний інститут Запорізького національного університету

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проектами

O. P. PUNCHENKO, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова

Доктор філософських наук, професор кафедри філософії та історії України

O. P. KYVLIUK, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри методології науки та міжнародної освіти

Посилання

Bititci, U. S., Mendibil, K., Nudurupati, S., Turner, T., Garengo, P. (2004). The interplay between performance measurement, organizational culture and management styles. Measuring Business Excellence, 8 (3), 28–41. doi: https://doi.org/10.1108/13683040410555591

Di Pietro, L., Di Virgilio, F. (2013). The Role of Organizational Culture on Informal Conflict Management. International Journal of Public Administration, 36 (13), 910–921. doi: https://doi.org/10.1080/01900692.2012.701150

Gibbons, R., Kaplan, R. S. (2015). Formal Measures in Informal Management: Can a Balanced Scorecard Change a Culture? American Economic Review, 105 (5), 447–451. doi: https://doi.org/10.1257/aer.p20151073

Flamholtz, E. G. (2009). Towards using organizational measurements to assess corporate performance. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 13 (2), 105–117. doi: https://doi.org/10.1108/14013380910968629

Flamholtz, E. G. (2015). Six Steps for Effective Culture Management. Available at: https://www.mgtsystems.com/content/six-steps-effective-culture-management

Flamholtz, E., Randle, Y. (2011). Corporate Culture: The Ultimate Strategic Asset. Stanford University Press, 264.

Flamholtz, E. (2001). Corporate culture and the bottom line. European Management Journal, 19 (3), 268–275. doi: https://doi.org/10.1016/s0263-2373(01)00023-8

Flamholtz, E., Kannan-Narasimhan, R. (2005). Differential Impact of Cultural Elements on Financial Performance. European Management Journal, 23 (1), 50–64. doi: https://doi.org/10.1016/j.emj.2004.12.009

Hogan, S. J., Coote, L. V. (2014). Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein's model. Journal of Business Research, 67 (8), 1609–1621. doi: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.09.007

McLoughlin, C., Miura, T. (2018). True Kaizen. Management’s Role in Improving Work Climate and Culture. Taylor & Francis Group, LLC CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group, an Informa business, 213.

Melnikas, B. (2008). Management Culture in the Context of Globalisation and European Integration: Historical Background. Public Administration and Management Culture in View of Globalisation: New Challenges, 2 (18), 6–17.

Mungiu-Pupăzan, M. C. (2016). The Role of Organizational Culture in Organization Management. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, II.

O’Donnell, O., Boyle, R. (2008). Understanding and Managin Organisational Culture. Dublin, Ireland : Institute of Public Administration, 95.

Owoyemi, O., Ekwoaba, J. (2014). Organisational Culture: A Tool for Management for Management Control, Motivate and Performance Enhancement. American Journal of Business and Management, 3 (3). doi: https://doi.org/10.11634/216796061403514

Ostroff, C., Kinicki, A. J., Tamkins, M. M. (2003). Organizational climate and culture. Handbook of psychology: Industrial and organizational psychology, John Wiley & Sons, 565–593.

Palivonienė, D., Mažeikienė, J. (2015). Organizacijos kultūra: mes ją valdome ar ji valdo mus? (I). Verslo žinios. Available at: https://www.vz.lt/archive/article/2013/9/17/organizacijos-kultura-mes-ja-valdome-ar-ji-valdo-mus-i#ixzz5Y05ALR8m

Pulakos, E. D. (2004). Performance Management A roadmap for developing, implementing and evaluating performance management systems. SHRM Foundation. United States of America, 44.

Ramdhani, A., Muhammad Ali Ramdhani, M. A., Ainisyifa, H. (2017). Model Conceptual Framework of Corporate Culture Influenced on Employees Commitment to Organization. International Business Management, 11 (3), 826–830.

Schein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership. San Fransisco: Jossey-Bass.

Schein, E. H. (2000). Sense and nonsense about culture and climate. Handbook of organizational culture and climate. Thousand Oaks, CA: Sage.

Zain, Z. M., Ishak, R., Ghani, E. K. (2012). The Influence of Corporate Culture on Organisational Commitment: A Study on a Malaysian Listed Company. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 17, 16–26.

Zakarevičius, P. (2004). Organization’s Culture as Cause and Consequence of Changes. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai-Management of Organizations: Systematic Research, 30, 201–209.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-18

Номер

Розділ

Філософія економіки та управління