Напрями підвищення ефективності промислового менеджменту з використанням інформаційних ресурсів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.155564

Ключові слова:

потенціал, виробництво, підприємство, промисловість, показники, елементи, оцнка, принципи, етапи, промисловий менеджмент, інформаційні ресурси

Анотація

Актуальність теми дослідження в тому, що представлено напрями підвищення промислового менеджменту в сучасних умовах. Від того, яким чином буде здійснюватися управління виробничим процесом підприємства, залежить його ефективність, прибутковість та конкурентоспроможність в умовах ринкової економіки. Постановка завдання – аналіз різноманітних напрямів підвищення ефективності промислового менеджменту з використанням інформаційних ресурсів; оцінка ролі і значення виробничого потенціалу підприємства в суспільному виробництві. Аналіз останніх досліджень і публікацій - в статті представлено аналіз основних положень теоретичного обґрунтування напрямів підвищення ефективності промислового менеджменту, які знайшли своє відображення у роботах вітчизняних науковців Г.Осовської, В.Воронкової, Р.Фатхутдинова, Н.Подольчак, А.Шегди. Методологічним фундаментом здійснення дослідження обраної тематики стали праці провідних вчених, фахівців, науковців, зокрема дослідженням показниківпідвищення ефективності роботи підприємства займалися І Бойчик, О.Гетьман, І.Ковальчук, С.Покропивний, Ю.Пономарьова, В.Сідун, В.Шаповал та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – проведено на основі непередбачуваності сучасних економічних умов діяльності підприємств, що потребує подальшого дослідження і визначення реальних шляхів стабілізації та можливого підвищення ефективності роботи підприємств. Методологія – системного, структурного, структурно-функціонального аналізу, що дозволили проаналізувати проблеми напрямів підвищення ефективності промислового менеджменту з використанням інформаційних ресурсів. Виклад основного матеріалу. В статті проаналізовано виробничий потенціал підприємства. Розглянуто питання вимірювання величини і рівня ефективності використання виробничого потенціалу за допомогою використання сучасних методик на основі дослідження провідних методологій. Доведено, що уявлення про величину виробничого потенціалу підприємства і окремих його елементів дозволяє до певної міри управляти характеристиками потенціалу, внаслідок чого виникає можливість цілеспрямованої дії на віддачу виробничих ресурсів.Висновки - Провівши дослідження доведено, що під резервами підвищення економічної ефективності виробництва розуміють невикористані можливості збільшення випуску продукції в розрахунку на одиницю сукупних витрат завдяки більш раціональному використанню усіх видів ресурсів підприємства

Біографії авторів

T. I. SERGIENKO, Інженерний інститут ЗНУ

Кандидат політичних наук, доцент кафедри Менеджменту організацій та управління проектами

O. M. KRAYNIK, Інженерний інститут ЗНУ

Кандидат економічних наук, доцент кафедри Менеджменту організацій та управління проектами

Посилання

Anthony, R., Govindarajan, V. (2007). Management Control Systems. Chicago: Mc-Graw-Hill IRWIN, 784.

Arefieva, O. V., Kharchuk, T. V. (2008). Ekonomichni zasady formuvannia potentsialu pidpryiemstva. Aktualni problemy ekonomiky, 7, 71–76.

Vasylenko, V. O. (2003). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom. Kyiv: TsUL, 504.

Vorobiov, Ye. M. (2005). Ekonomika. Dovidnyk starshoklasnyka ta abiturienta. Kharkiv: TORSINH PLIuS, 400.

Kraynik, О. (2015). Improving marketing activities via external investment in LLC "Ice Zaporozhye". Chasopys ekonomichnykh reform, 2 (18), 85–90.

Kraynik, E. (2015). Risk management as a tool for regulating economic behavior of industrial enterprises in the contemporary economy. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 10, 28–31.

Mykhaliuk, L. M. (2013). Teoretychni aspekty formuvannia ekonomichnoi efektyvnosti ta systema pokaznykiv yii otsinky. Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu, 1-2 (2), 75–81.

Pokropyvnyi, S. F. (2011). Ekonomika pidpryiemstva. Kyiv: KNEU, 528.

Punchenko, O. P., Voronkova, V. H., Andriukaitiene, R. (2018). Sociodynamics of the globalizing world in its civilization dimension. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 74, 48–60. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149652

Sergienko, T. (2013). Measurement velychyn and efficiency using level building is industrial enterprises. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 52, 107–113.

Sergienko, Т. (2012). Human resources management at the enterprise in the modern ystem of management. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 51, 101–107.

Sprinsian, V. H., Biriukova, T. L. (2012). Resursy ta tekhnolohiyi informatsiinoho menedzhmentu. Odessa: ONPU, 248.

Streltsova, S. M. (2011). Analiz pidvyshchennia efektyvnosti vyrobnytstva suchasnykh pidpryiemstv. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, 2 (42), 348–355.

Ustenko, S. V., Bereza, A. M., Haluzynskyi, H. P. et. al. (2012). Informatsiyni systemy v ekonomitsi. Kyiv: KNEU, 425.

Fedonin, O. S., Riepina, I. M., Oleksyk, O. I. (2003). Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka. Kyiv: KNEU, 316.

Hammer, M., Champi, D. (2006). Reinzhiniring korporacii: Manifest revolyucii v biznese. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber, 287.

Shliagа, O., Gal’tsev, M. (2014). The ways of the enterprise’ efficiency increasing. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademiyi, 7, 66–75.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-18

Номер

Розділ

Філософія економіки та управління