DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.155565

Інноваційний потенціал наукових установ України: філософсько-правовий аспект

A. YU. KOVALCHUK

Анотація


У статті, на прикладі дослідження наукової тематики кафедри, висвітлюється можливі механізми оцінки інноваційного потенціалу наукової установ та її складових частин. Підкреслюється необхідність розвитку науки, як життєво необхідного фактору для нормальної роботи всіх сфер держави, а також створення найбільш комфортних соціально-побутових умов для населення, відповідно до європейського рівня розвитку суспільства. Метою дослідження є розробка методичних положень щодо оцінки інноваційного потенціалу наукової діяльності наукових установ, як фактора збільшення інвестиційної вартості науки на ринку наукових послуг України (на прикладі результатів дослідження наукової теми кафедри). Завданнями є: узагальнення особливостей інноваційного потенціалу наукових установ (особливо соціо-гуманітарних); формулювання теоретичних визначень інноваційного потенціалу, інноваційної діяльності; обґрунтування необхідності моделювання процесів оцінювання інноваційного потенціалу наукової діяльності тощо. Виходячи з актуальності обраної теми ставиться мета, формулюються завдання. Методологічну основу дослідження складає сукупність загальновизнаних принципів та методів наукового пізнання. Для отримання наукових результатів застосовувалися загальнонаукові принципи та підходи, які забезпечили єдність аналізу, історизм, об’єктивність дослідження тощо. Робиться висновок про те, що надійне та ефективне застосування наукових розробок у багатьох сферах є основою поступального розвитку економіки країни та представляє невід’ємну складову забезпечення цивілізованих умов життя всіх її громадян. Пропонується ряд змін до чинного законодавства, а саме до Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». Зауважується на тому, що на тлі змін ролі науки і техніки та високих технологій в житті людства питання вивчення інноваційного потенціалу науки набувають особливої актуальності. Та незважаючи на великий інтерес до усебічного вивчення напрямів розвитку науки, до сих пір не врегульовано єдиних загальних підходів до його оцінювання

Ключові слова


наука; наукова діяльність; науково-технічна діяльність; право на якість; верховенство права; організаційно-правові заходи оцінки інноваційного потенціалу

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diyalnist. Zakon Ukrainy vid 26 lystopada 2015 r. No. 848-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Pestova, H. A. (2013) Kachestvennoe obrazovanye osnova ynnovatsyonnoho etapa razvytyia strany. Sotsyolohycheskye yssledovanyia, 03, 131–133.

Khuchek, M. (1994). Pryvatyzatsyia y innovatsiy. Rossyiskyi ekonomycheskyi zhurnal, 2, 6–15.

Azghaldov, H. H., Kostin, A. V. (2008). Intelektualna vlasnist, innovatsii i kvalimetriya. Ekonomichni stratehiyi, 2 (60), 162–164.

Mazurenko, S. (2008). Innovacii – eto simbioz gosudarstvennoy politiki i rynochnyh otnosheniy. Izvestiya.

Fedotova, M. A. Kamalov, A. M. (2008). Metody otsenky stoymosty ynnovatsyonnoaktyvnykh kompanyi. Stanovlenye, razvytye y perspektyvy otsenochnoi deiatelnosty v Rossiy. Tezysy dokladov I-oi mezhdunarodnoi konferentcii. Moscow.

Parsons, T. (2002). O sotsyalnykh systemakh. Moscow: Akademycheskyi proekt, 832.

Navchalno-informatsiyni ta kohnityvni obchysliuvalni kursy. Cognitiveclass. Available at: https://cognitiveclass.ai/

Informatsiyno-analitychne ahentstvo «Liha zakon». Available at: https://ligazakon.net/?role=all

Harrington, J. (2010). The Phonetic Analysis of Speech Corpora. Blackwell, 279.

Naukova ta innovatsiyna diyalnist Ukrainy. Derzhavna Sluzhba Statystyky Ukrainy. Statystychnyi zbirnyk. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/zb/09/zb_nayka_2016.zip


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 А. Ю. Ковальчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941