DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.165126

Нові підходи до аналізу проблем інформаційно-комунікаційної діяльності в умовах сучасних глобалізаційних викликів

Oleksandr Sosnin

Анотація


Актуальність дослідження в тому, що сьогодні створення зба­лансованої інформаційно-ко­мунікаційної інфраструктури управління державою, спромож­ної забезпечити формування, поширення, ефективне використання й захист ресурсів, ба­гато в чому залежить від чіткого законодавчого визначення си­стеми поглядів на виконання урядом інформаційно-комуніка­ційної функції. Мета дослідження –- теоретичні та практичні аспекти нових підходів до аналізу інформаційно-комунікаційної діяльності в умовах сучасних глобалізаційних викликів. Завдання дослідження: використовуючи методологію системного аналізу та системного синтезу визначити проблему необхідності чіткого законодавчого визначення мети подальших дій; проаналізувати проблеми формування глобального інформаційно-комунікаційного простору. Наукова новизна дослідження – виявлення проблем інформаційно-комунікаційної діяльності в умовах сучасних глобалізаційних викликів та досягнення сталого розвитку суспільства. Результати дослідження: досліджено проблеми правової мови та розкрито нові підходи до проблематики інформаційно-комунікаційної діяльності; виявлено проблеми прав людини та необхідність систематизації норм права; розкрито інформаційну діяльність сучасної України в контексті глобалізаційних викликів; досліджено альтернативи інноваційному розвитку та виявити шляхи досягнення інформаційно-комунікаційної безпеки.. Висновок – сучасна держава повинна своєчасно реагувати на виклики нау­ково-технічного прогресу, відпові­дати адекватно на ключові питання виявлення проблем інформаційно-комунікаційної діяльності в умовах сучасних глобалізаційних викликів Головним тут, безумовно, є визначення мети, основних принципів та методів реалізації державою інформа­ційно-комунікаційної функції. Вона має бути спрямована на за­безпечення загальнодержавних інтересів та захист природних прав і законних інтересів гро­мадян (фізичних осіб), органі­зацій (юридичних осіб) і всього суспільства в цілому за рахунок ефективного використання на­копиченої інформації, сучасних інформаційно-комунікаційних комплексів і фахівців, знатних ефективно працювати в умовах глобальних викликів

Ключові слова


інформаційно-комунікаційна діяльність; нові підходи; глобальний інформаційно-комунікаційний простір; правова мова; глобалізація; права людини; систематизація норм права

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Dzeban, A., Sosnin, A. (2015). Information security: new dimensions of threats, associated with the intensification of international activities in information and communication sphere. Visnyk of the Lviv University. Series International Relations, 37 (3), 35–43.

Dovhan, O. D. (2015). Informatsiyni resursy: natsionalni ta derzhavni, zmist, poniattia. Informatsiya i pravo, 3 (15), 85–91.

Mastianytsia, Y. U., Sosnin, O. V., Shymanskyi, L. Ye.; Sosnin, O. V. (Ed.) (2002). Informatsiyni resursy Ukrainy: problemy derzhavnoho upravlinnia. Kyiv: NISD, 140.

KORSAK, K. V., KORSAK, Y. K. (2018). The only way to save humanity from total collapse – nootechnologies and noosciences. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 74, 28–38. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149632

Melnyk, V. V. (2018). Information management as a factor of innovative society development. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 74, 39–47. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149651

Ozhevan, M. (2013). Natsionalna konkurentna rozvidka u hlobalizovanomu sviti: novi vyklyky i zahrozy na tli «kazusu Snoudena». Stratehichni priorytety, 4 (29), 131–139.

Proekt Kontseptsiyi informatsiynoi bezpeky Ukrainy. Available at: http://mip.gov.Ua/done_img/d/30-project_08_06_15.pdf

Punchenko, O. P., Voronkova, V. H., Andriukaitiene, R. (2018). Sociodynamics of the globalizing world in its civilization dimension. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 74, 48–60. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149652

Dzoban, А., Sosnin, A. (2015). Information security: new dimensions threats related information and communication sphere. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 61, 24–34.

Sosnin, O., Voronkova, V., Azhazha, M. (2016). Filosofiya humanistychnoho menedzhmentu (sotsialno-politychni, sotsialno-ekonomichni, sotsialno-antropolohichni vymiry). Zaporizhzhia: Dyke pole, 356.

Bilogur, V. (2013). Analiz rivnia rozvynenosti tsinnisnykh orientatsiyi studentiv-ekonomistiv u transformatsiinomu suspilstvi. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 53, 113–120.

Nikitenko, V. O. (2013). Heokulturni tsinnosti v umovakh suchasnoho svitovoho rozvytku: sotsialno-filosofskyi vymir. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 54, 266–280.

Popov, S. M. (2010). Naukova paradyhma subiekt-subiektnoho upravlinnia v umovakh suchasnoho kontynuumu. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 43, 166-175.

Utiuzh, I. H. (2009). Tsyvilizatsiyna paradyhma osvity: teoretyko-metodolohichnyi aspekt. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 38, 60–66.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Oleksandr Sosnin

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941