№ 76 (2019)

Зміст

Соціальна філософія та філософія історії

Європоцентризм : ідеологія, теорія і практика PDF (English)
Mykola Kozlovets 13-29
Філософські та релігійні аспекти феномену ностальгії PDF (English)
Andriy Morozov, Alla Kravchenko 30-43
Розвиток цифрових технологій у сфері медицини в умовах «глобалізації 4.0» : соціально-філософські виміри PDF (English)
Svetlana Sydorenko 44-55
Унікальність як форма зв’язку та заперечення у розвитку типів раціональності PDF (English)
Oleksandra Tsyra 56-68

Філософія культури

Формування іміджу професійних спортсменів з використанням сучасних соціальних медій PDF (English)
Gobikas Mindaugas, Akranglyte Gintare 69-76
Становлення і розвиток теорії особистості, налаштованої на зміни і зростання PDF (English)
Vlada Bilohur 77-89
Вплив інноваційних технологій на дизайн просторово-предметного середовища як чинник сталого розвитку PDF (English)
Iryna Rizhova, Alina Shmarina 90-102
Взаємодія управлінської освіти та управлінської культури як основа нової управлінської парадигми інформаційного суспільства PDF (English)
Maria Kononets 103-111

Філософія освіти

Ідентичність як результат самовизначеності особистості в освітньому середовищі PDF (English)
Yuliia Vasyuk 112-121
Сучасна парадигма позаакадемічної освіти у контексті безперервної професійної освіти PDF (English)
Olga Kyvliuk, Galina Zhukova 122-131
Креативна особистість та її визначальна роль у формуванні економіки знань в умовах викликів глобалізації інформаційного суспільства PDF (English)
Volodymyr Kyurchev, Roman Oleksenko 132-145
Концептуалізація впливу креативної моделі освіти на розвиток інноваційного суспільства в умовах технологічної революції 4.0 і глобалізації 4.0 PDF (English)
Vitalina Nikitenko 146-156
Філософія становлення професійного іміджу PDF (English)
Vasyl Popovych, Yana Popovych 157-168
Нові підходи до аналізу проблем інформаційно-комунікаційної діяльності в умовах сучасних глобалізаційних викликів PDF (English)
Oleksandr Sosnin 169-183

Філософія економіки та управління

Концепція корпоративної соціальної відповідальності та особливості її реалізації у діяльності організацій PDF (English)
Regina Andriukaitiene, Ernestas Janulionis, Valentyna Voronkova 184-199
Становлення концепції розвитку інформаційно-цифрових технологій в умовах цифрової (електронної) ери PDF (English)
Victoria Melnyk 200-209
Складання фінансового звіту у контексті управлінської парадигми PDF (English)
Birutė Petrošiene, Jolita Urkiene, Danguolė Šidlauskiene 210-220
Дослідження підходів до політико-адміністративних відносин у рамках нових демократичних режимів PDF (English)
Fetescu Cezara 221-229
Нова теорія управління як чинник становлення екологічно збалансованої і соціально-орієнтованої економіки в умовах INDUSTRY 4.0 PDF (English)
Alla Cherep, Regina Andriukaitiene, Olga Venger 230-242