Концепція корпоративної соціальної відповідальності та особливості її реалізації у діяльності організацій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.165128

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність, модель КСО, споживачі

Анотація

В останні роки концепція корпоративної соціальної відповідальності виступає особливо актуальною. Прискорення технологічних досягнень і збільшення споживання все частіше здійснюють негативний вплив на оточуюче середовище і суспільство, тому соціальна відповідальність організацій з кожним роком стає все більш актуальною. Досвід зарубіжних країн свідчить, що соціальна відповідальність є корисною не тільки для бізнесу, але й для його середовища, визначає зростання числа соціально відповідальних організацій у Литві і більш благоприємного відношення споживачів до діяльності організацій (Skackauskiene, Valentinovic, 2016). Згідно Mauriciene и Pauzuoliene (2014), пріоритетом соціально відповідальних організацій є очікування і потреби споживачів.Соціально відповідальні організації у своїх звітах підкреслюють важливість соціально відповідальної діяльності для організації, її працівників, суспільства і споживачів. Споживачі більш прихильні цінити таку організацію, мати переваги вибирати її продукти, заохочувати робити інших те ж саме і більше вірити в те, що вона робить. Аналіз літератуи. Питання корпоративної соціальної відповідальності досліджуються як литовські (Ковальова та ін.., 2009;. Golubaviciute, Guzavicius, 2009; Simanskiene, Pauzuoliene, 2010; Лаурінавічус, Reklaitis, 2011; Juscius, Sneideriene, 2013; Skackauskiene, Valentinovic, 2016 Sneideriene, 2016 та інші) і зарубіжні вчені (David, 2004; Misani, 2010; Walls, 2011; Lindgreen и др 2009; Кумар та ін., 2017; Muhumed, 2018; и др.). Іеноземні вчені Henderson (2007)Б Rodriguez Cruz (2007); Grosbois (2012); Dolores Варгас-Санчес (2014), Joon-Ho Bong-IHN, Ki-Tai, Jong-Пил (2017), Ponnapureddy et al. (2017) Robin et al (2016), Mensah,(2013) Lee and Heo (2009) та ін.. достатньо широко аналізують соціальну відповідальність готелей. Метою роботи є дослідження соціальної відповідальності організації з точки зору споживачів. Задачі, поставлені у роботі: обговорити питання корпоративної соціальної відповідальності та особливості її реалізації в діяльнсоіт організації; описати методи копоравиної соціальної відповідальнсоіт; оцінити соціальну відповідальність потсссссставщиків житла з точки зору споживачів. Для досягнення цілі та завдань були викорстані наступні методи дослідження: аналіз наукової літератури, анкетування і статистичний аналіз отриманих даних. Результат дослідження. Приймаючи до уваги соціальні відповідальність компаній щодо розміщення з точки зору споживачів, як зацікавленої сторони і одного з найбільш важливих учасників ринку, згідно компонентів етичної, правової та економічної відповідальності, зоблено висновок, що соціальна відповідальність компаній щодо розміщення має середній рівень та вповинан буии покращена згідно всіх критеріїв, особливл з економічної в, зокрема, правової відповідальнсоіт

Біографії авторів

Regina Andriukaitiene, Маріямпольська колегія

Доктор PhD соціальних наук (менеджмент), доцент, завідувач кафедри бізнесу та економіки, лектор Литовського університету спорта

Ernestas Janulionis, Литовський університет спорту

Абсолвент

Valentyna Voronkova, Інженерний інститут Запоірзького національного університету

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проектами

Посилання

Brummer, J. J. (1991). Corporate responsibility and legitimacy: An interdisciplinary anglysis. New York: Greenwood Press.

Carroll, A. B. (2008). A history of CSR: concept and practices: The Oxford handbook of corporate social responsibility. UK: Oxford University Press.

Carroll, A. B. (2016). Carroll’s pyramid of CSR: taking another look. International Journal of Corporate Social Responsibility, 1 (1). doi: https://doi.org/10.1186/s40991-016-0004-6

Carroll,A. B., Bucholtz, K. (2014) Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management. Cengage Learning, 720.

David, P. (2004). Extending Symmetry: Toward a Convergence of Professionalism, Practice, and Pragmatics in Public Relations. Journal of Public Relations Research, 16 (2), 185–211. doi: https://doi.org/10.1207/s1532754xjprr1602_3

Dolores Sánchez-Fernández, M., Vargas-Sánchez, A., Remoaldo, P. (2014). Institutional context and hotel social responsibility. Kybernetes, 43 (3/4), 413–426. doi: https://doi.org/10.1108/k-12-2013-0267

Donaldson, T., Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. Academy of Management Review, 20 (1), 65–91. doi: https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271992

Evans, N., Sawyer, J. (2010). CSR and stakeholders of small businesses in regional South Australia. Social Responsibility Journal, 6 (3), 433–451. doi: https://doi.org/10.1108/17471111011064799

Ginevičius, R., Sudžius, V. (2008). Organizacijų teorija. Vilnius: Technika. doi: https://doi.org/10.3846/934-s

Golubavičiūtė, R., Guzavičius, A. (2009). Universitetas kaip socialiai atsakinga organizacija. Ekonomika ir vadyba, 14, 246–250.

De Grosbois, D. (2012). Corporate social responsibility reporting by the global hotel industry: Commitment, initiatives and performance. International Journal of Hospitality Management, 31 (3), 896–905. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.10.008

Gruževskis, B., Vasiljevienė, N., Moskvina, J., Kleinaitė, I. (2006). Įmonių socialinė atsakomybė. Vilnius.

Henderson, J. C. (2007). Corporate social responsibility and tourism: Hotel companies in Phuket, Thailand, after the Indian Ocean tsunami. International Journal of Hospitality Management, 26 (1), 228–239. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2006.02.001

Inoue, Y., Lee, S. (2011). Effects of different dimensions of corporate social responsibility on corporate financial performance in tourism-related industries. Tourism Management, 32 (4), 790–804. doi: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.06.019

Jasinskas, E., Simanavičienė, Ž. (2010). Genetiškai modifikuotų produktų gamyba ir įmonių socialinės atsakomybės suderinamumas. Ekonomika ir vadyba, 15, 549–555.

Jonker, J., Marberg, A. (2007). Corporate Social Responsibility Quo Vadis. Journal of Corporate Citizenship, 2007 (27), 107–118. doi: https://doi.org/10.9774/gleaf.4700.2007.au.00010

Kim, J.-H., Seok, B.-I., Lee, K.-T., Yu, J.-P. (2017). Effects of Social Responsibility Activities of Franchise Chain Hotels on Customer Value and SNS Citizenship Behavior. Journal of Franchise Management, 8 (2), 5–16. doi: https://doi.org/10.21871/kjfm.2017.06.8.2.5.

Juščius, V., Šneiderienė, A. (2014). Įmonių socialinės atsakomybės įtaka regioninei plėtrai. Regional Formation and Development Studies, 9 (1), 66–78. doi: https://doi.org/10.15181/rfds.v9i1.594

Kazokienė, L. (2005). Verslo socialinė ir etinė atsakomybė rinkodaros aspektu. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 5, 166–171.

Kotler, P., Lee, N. (2005). Corporate social responsibility. Hoboken: John Wiley and Son.

Kitzmueller, M., Shimshack, J. (2012). Economic Perspectives on Corporate Social Responsibility. Journal of Economic Literature, 50 (1), 51–84. doi: https://doi.org/10.1257/jel.50.1.51

Kovaliov, R., Šubonytė, J., Simanavičienė, Ž. (2010). Makroekonominės verslo aplinkos įtaka ĮSA plėtrai. Ekonomika ir vadyba, 15, 627–634.

Kumar, A., Zaidi, S. A. H., Lal, P. (2017). The state of corporate social responsibility: a case study of telecom sector. SALU commerce economic review, 3 (3), 14–33.

Laurinavičius, A., Reklaitis, J. (2011). Darnaus verslo socialinė atsakomybė. Vilnius: Myloko Romerio universitetas.

Lee, S., Heo, C. Y. (2009). Corporate social responsibility and customer satisfaction among US publicly traded hotels and restaurants. International Journal of Hospitality Management, 28 (4), 635–637. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2009.02.007

Lindgreen, A., Swaen, V., Johnston, W. J. (2008). Corporate Social Responsibility: An Empirical Investigation of U.S. Organizations. Journal of Business Ethics, 85 (S2), 303–323. doi: https://doi.org/10.1007/s10551-008-9738-8

Mauricienė, I., Paužuolienė, J. (2014). Įmonių socialinės atsakomybės svarba: visuomenės požiūriu. Regional formation and development studies, 10 (2), 123–132. doi: https://doi.org/10.15181/rfds.v10i2.148

Mensah, I. (2013). Hotel Energy Efficiency towards Sustainable Tourism. Journal of Hotel & Business Management, 03 (01). doi: https://doi.org/10.4172/2169-0286.1000e108

Misani, N. (2010). Convergent and divergent corporate social responsibility. Innovative CSR: From Risk Management to Value Creation, 62–83. doi: https://doi.org/10.9774/gleaf.978-1-907643-26-2_5

Muhumed, Q. M. (2018). Corporate social responsibility strategies and competitive advantage of commercial banks in Kenya: case of wquity bank Kenya limited. International academic journal of human resource and business administration, 3 (1), 27–51.

Ponnapureddy, S., Priskin, J., Ohnmacht, T., Vinzenz, F., Wirth, W. (2017). The influence of trust perceptions on German tourists’ intention to book a sustainable hotel: a new approach to analysing marketing information. Journal of Sustainable Tourism, 25 (7), 970–988. doi: https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1270953

Pruskus, V. (2003). Verslo socialinė ir etinė atsakomybė rinkodaros aspektu. Verslas: teorija ir praktika, 4 (1), 43–51.

Fernández Robin, C., Cea Valencia, J., Jamett Muñoz, G., Santander Astorga, P., Yáñez Martínez, D. (2016). Attitude and Behavior on Hotel Choice in Function of the Perception of Sustainable Practices. Tourism & Management Studies, 12 (1), 60–66. doi: https://doi.org/10.18089/tms.2016.12106

Rodríguez, F. J. G., del Mar Armas Cruz, Y. (2007). Relation between social-environmental responsibility and performance in hotel firms. International Journal of Hospitality Management, 26 (4), 824–839. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2006.08.003

Seiliūtė, J. (2013). Socialinės atsakomybės įtvirtinimo potencialo verslo organizacijose vertinimas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Skačkauskienė, I., Valentinovič, J. (2016). Research of The Taxation Justice and the Social Responsibility / Apmokestinimo Teisingumo Ir Socialinės Atsakomybės Lietuvoje Tyrimas. Mokslas – Lietuvos Ateitis, 8 (2), 171–181. doi: https://doi.org/10.3846/mla.2016.896

Šimanskienė, L., Paužuolienė, J. (2010). Įmonių socialinės atsakomybės svarba Lietuvos organizacijoms. Management theory and studies for rural business and infrastructure development, 20 (1), 1–9.

Šneiderienė, A. (2016). Įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo regioniniai skirtumai. Regional formation adn development studies, 19 (2), 127–136. doi: https://doi.org/10.15181/rfds.v19i2.1289

Vaičiulis, M. (2013). Įmonių socialinės atsakomybės koncepcijų ir jų praktinio taikymo analizė. Magistro baigiamasis darbas, MRU, Vilnius, 98.

Walls, J. L. (2011). Measuring environmental strategy: construct development, reliability, and validity. Strategic Direction, 27 (8). doi: https://doi.org/10.1108/sd.2011.05627haa.005

Zadek, S. (2004). The path to corporate responsibility. Harvard Business Review, 12, 125–132.

Voronkova, V. H. (2008). Hlobalizatsiya yak protses universalizatsiyi stosunkiv mizh derzhavoiu ta rynkom. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademiyi, 35, 15–35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-23

Номер

Розділ

Філософія економіки та управління