DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.165136

Складання фінансового звіту у контексті управлінської парадигми

Birutė Petrošiene, Jolita Urkiene, Danguolė Šidlauskiene

Анотація


Финансові звіти є основним джерелом інформації, що свідчать про результати діяльності підприємства та його фінансовий стан. Вони необхідні для управління, аналізу, внутрішнього і зовнішнього аудиту, власникам і державі, інвесторам, суспільству. Комплект фінансової звітності складається шляхом узагальнення даних фінансового року компанії. Дані для звітності попередньо накопичуються і групуються в облікових записах, синтетичних та аналітичних облікових регістрах у відповідності з загальними принципами: безперервність, періодичність, незмінність, обережність, грошові показники, накопичення, нейтральність, релевантність змісту і значимість інформації. Ці принципи бухгалтерського обліку дотримуються у країнах ЄС. Стаття базується на основі аналізу Стандартів обліку підприємництва, закону бухгалтерського обліку та досліджень Bagdžiūniene (2015), Ivanauskiene (2016), Kalčinskas, Kalčinskaite (2017), Stačiokas, R., Jefimovas (2016) та ін. У кінці фінансового року компанії потрібно не тільки підготувати фінансову звітність, але й правильно її проаналізувати. Щорчний аналіз фінансової звітності дає можливість правильно оцінити результати підприємства, визначити, чи прибутовою є його діяльність, чи існує ризик при складанні і обговоренні всіх звітів на майбутнє. Актуальним є те, щоб фінансова звітність була підготовлена правильно і за призначенням. Точна облікова інформація дозволяє правильно враховувати активи, капітал, прибутки і розходи. У противному випадку інформація приведе до викривлення результатів аналізу і до неправильних рішень користувачів. Постановка цілі – вивчити зміст фінансової звітності, принципи її складання та використання даих. У статті для досягнення цілі означені завдання - проаналізувати сутність і значення фінансової звітності, дати систематичний опис фінансової звітності; представити правила регулювання бухгалтерського обліку і способи його розповсюдження; встановити вимоги до фінансової звітності і визначити важливість фінансової звітності для підприємств. Методи роботи – аналіз і синтез наукової літератури, порівняння. Висновки. Фінансова звітність повинна відображати достовірну інформацію про фінансовий стан і результати діяльності підприємства, а також надати відповідну інформацію внутрішнім і зовнішнім користувачам і розкрити відповідну інформацію про визначні події, що відбулися на протязі звітного періоду; підготовка фінансової звітності, що регулюється Законом про фінансовий облік Лтовської Респубілки, Законом про фінансову звітність Литовської Респубілки, Консолідованою фінансовою звітністю Литовської Респубілки, Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, Національними стандартами бухгалтерсього обліку, Обліковою політикою. Інформація, отримана у звітах, повинна порівнюватися з попередніми звітаними періодами і з результатами інших підприємств. Отримані дані необхідні для економічного аналізу, аудиту, планування і прогнозування діяльності підприємства

Ключові слова


Облікова політика; комплект фінансової звітності; принципи бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Audito apskaitos tarnyba, Verslo apskaitos standartai (2015). Vilnius.

Bagdžiūnienė, V. (2015). Apskaitos politika. Vilnius.

Ivanauskienė, A. (2016). Buhalterinė apskaita. Vilnius: Tytoalba.

Kalčinskas, G., Kalčinskaitė, R. (2017). Buhalterinė apskaita. Vilnius.

Collis, J. (2015). Financial Accounting. Palgrave MacMillan.

Stačiokas, R. (2016). Аpskaitos organizavimo ir sąskaitybos pagrindai. Kaunas.

Balanso turtas. Available at: http://verslokelias.eu/resursu_katalogas/content/learning_material/I_II_pakopu_studentams/291533.html

Lietuvos Buhalterinės apskaitos įstatymas NR. IX-574 (2001). Vilnius.

Gabrevičienė, A., Petrošienė, B., Šidlauskienė, D. (2018). Internal audit and control in a company in the context of management activity. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 74, 190–198. doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149678


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Birutė Petrošiene, Jolita Urkiene, Danguolė Šidlauskiene

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941