Матриця креативно-інноваційного потенціалу людини як чинник формування цифрових технологій, цифрової освіти та цифрової економіки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.177743

Ключові слова:

креативність, креативно-інноваційний потенціал, інформаційно-цифрове суспільство, інновації, культуротворчість, цифрові технології

Анотація

Актуальність дослідження в тому, що проаналізовано креативність, що є основою формування креативно-інноваційного потенціалу людини як чинник формування інформаційно-цифрового суспільства. Постановка завдання - концептуалізація креативно-інноваційного потенціалу людини як чинник формування інформаційно-цифрового суспільства, що є ключовим чинником у царині бізнесу, освіти, охорони здоров’я, права чи в будь-якій іншій галузі. Креативно-інноваційний потенціал людини спричинив і буде спричиняти докорінні зміни у способах нашої праці, у цінностях і бажаннях, практично в кожному аспекті нашого щоденного буття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В дослідженні ми спираємося на феномен креативності, що досліджуються в роботах В.Андрущенка, В.Беха, В.Воронкової, А.Кравченко, С.Куцепал, О.Кивлюк, Р.Олексенка, О.Пунченка. Головна увага зосереджена на роботі Річарда Флориди «Homo creatives: Як новий клас завойовує світ» (Київ, 2018). Матриця креативно-інноваційного потенціалу людини актуалізує увагу на дискурсосмисленні взаємовідносин «креативна особистість-цифрове суспільство» та впливу інформаційно-комунікативного суспільства на ці взаємовідносини. 

Мета дослідження – концептуалізація креативно-інноваційного потенціалу людини як чинник формування інформаційно-цифрового суспільства. В основі дослідження – концептуалізація базових схем креативності, що представляє собою наукову новизну. Економіка є визначальною основою креативно-цифрового суспільства. Оскільки саме інформаційно-інновацний потенціал є рушійною силою економічного розвитку, так як за ступенем свого впливу він направлений на те, щоб трансформувати економіку в цифрову та інноваційну.

Виклад основного матеріалу. Здійснено аналіз становлення і розвитку креативно-інноваційного потенціалу людини як чинника формування інформаційно-цифрового суспільства; представлено визначення «креативно-інноваційного потенціалу людини як чинник формування інформаційно-цифрового суспільства; доведено, що креативна складова є домінантою вирішення проблем інноваційно-цифрової діяльності, включаючи економічну; проаналізовано умови, що сприяють зростанню креативно-інноваційного потенціалу людини; виявлено, що являє собою «креативно-інноваційний потенціал людини» як новий вимір інформаційно-цифрового суспільства. Об’єкт дослідження – концепт креативно-інноваційного потенціалу як новий соціальний і культурний феномен. Предмет дослідження - вплив інформаційно-цифрового суспільства на становлення і розвиток креативно-інноваційного потенціалу. Методологія – методологія культуротворчості, що дає можливість для становлення і розвитку креативно-інноваційного потенціалу.

Висновки – сформовано концепцію креативно-інноваційного потенціалу людини як чинника формування інформаційно-цифрового суспільства і креативних технологій

Біографія автора

Vitalina Nikitenko, Інженерний інститут Запорізького національного університету

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри менджменту організацій та управління проектами

Посилання

Andriukaitiene Regina, Cherep A.V., Voronkova V. H., Punchenko O. P., Kyvliuk O. P. (2018). Managing organizational culture as a factor in organizational change. Humanities bulletin of Zaporizhzhia state Engireering academy, 75, 169 – 179.

DOI https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.155562

Andriukaitiene, Regina, Janulionis, Ernestas and Voronkova, Valentyna (2019). The concept of corporate social responsibility and its implementation in the activity of organizations. Humanities Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy, 76, 184-196.

DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.165128

Voronkova, V. (2004). Municipal Management: Teaching manual Kiev: Professional, 254.

Voronkova, V. H., Maksymeniuk, M. Yu., Nikitenko, V. O. (2017). Formation of noosphere world as the basis of information and innovation noosphere, noosphere economy and society. Gìleiâ, 122, 159–162.

Maksimenûk, M. YU., Nikitenko, V.O. (2016). The formation of the paradigm of information-communicative society as a kind of complex social systems and interaction. Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy, 66, 266-278.

Melnyk, V. V. (2014). Hlobalizatsiia v kulturniy sferi: teoretyko-metodolohichnyi analiz. Gìleiâ, 86, 219–225.

Melnyk, V. V. (2011). The socio-philosophical analysis of the influence and interaction of individual and globalised society. Humanities bulletin of Zaporizhzhia state engineering academy, 46, 96-108.

Nikitenko V.O. Modern geokultura as a geokulturnij phenomenon // Humanities bulletin of Zaporizhzhia state engineering academy, 53, 261-270.

Nikitenko, V.O. (2013). Problem field of the geokul′ turnogo phenomenon: scientific approaches. Gìleiâ, 71, 500-504.

Punčenko, O. P. (2007). The strategy of the construction and development of the information society. Prospects. Sir. Philosophy, sociology, political science, 2, 30.

Ryzhova, I. S. (2017). Smart – technologies as the factor of development of modern design. Humanities bulletin of Zaporizhzhia state engineering academy, 69 (1), 174–183.

Ryzhova, I. S. (2011). Culture is the most fundamental way of human existence. Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy, 46, 126–134.

Ryzhova, I. S. (2009). Design in technical high schools. Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy, 3, 87-95.

Starzhinsky, V. P. (2016). Towards an Innovation Society. Minsk: RIVSh, 446.

Sosnin, O. V., Nikitenko, V. O. and Maksymeniuk, M. Yu. (2017). Informaitsino-komunikatyvnyi menedzhment: zarubizhnyi i vitchyznianyi menedzhment. Kyiv: «Politekhnika», 316.

Floryda, R. (2018). Homo creatives: Yak novyi klas zavoiovuie svit. Kyiv: Nash formyt, 432.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-09

Номер

Розділ

Філософія освіти