DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.177753

Психологічні аспекти формування лідерської культури керівника у контексті рефлексивної моделі управління

Maria Kononets

Анотація


Актуальність теми дослідження в тому, що психологічні аспекти формування лідерської культури керівника формуються під впливом багатьох чинників – економічних, організаційних, філософсько-світоглядних, емоційних. Постановка проблеми – концептуалізація психологічних аспектів формування лідерської культури керівника, що створює стратегію і продукує сильні управлінські ідеї. Справжній лідер має надихати, пробуджувати ентузіазм, підтримувати в людях мотивацію та формувати високоефективні команди як одне ціле. Аналіз останніх досліджень і публікацій – для аналізу ми виділяємо роботу Goleman, Daniel, Boyatzis, Richard and McKee, Annie. Primal Leadership Unleashing the Power of Emotional Intelligrnce. Boston · Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2013. 288 с, в якій представлено психологічні засади емоційного інтелекту лідера, що дозволяють нам обґрунтувати психологічні аспекти формування лідерської культури керівника високоефективної команди, що підтримує добрі взаємини і позитивні очікування від майбутнього. Методи – загальнонаукові та методи конструктивної методології, що застосовуються до аналізу лідерської культури керівника у контексті рефлексивної парадигми. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. В основі дослідження – концептуалізація методологічних засад, що дозволяють проникнути у психологічні засади формування лідерської культури, яка свідчить, що лідери перебувають щодня в умовах нестабільної економіки, стохастичності та турбулентності, шаленого розвитку інформаційних технологій, загострення конкуренції. Постановка завдання – аналіз методологічних засад психологічних аспектів формування лідерської культури керівника, що базується на креативних ідеях та інноваціях. В соціально-філософській та психологічній літературі останніх років отримала розповсюдження концепція «менеджменту створення лідерів» «менеджменту створення емоційно свідомих організацій». Мета статті концептуалізація психологічних аспектів формування лідерської культури керівника у контексті рефлексивної парадигми. Завдання: 1) дослідити концепцію «менеджменту створення лідерів»; 2) виявити найважливіші атрибути управлінської психологічної культури направлені на формування емоційного інтелекту лідера культури; 3) сформувати концепцію культури менеджменту лідерства, щоб налагоджувати всі процеси, створювати стратегію і продукувати сильні ідеї, Результати дослідження. Доведено, які риси характеру необхідні для сучасної управлінської культури, щоб бути лідером високого ґатунку і використати для цього весь арсенал позитивного лідерства та взаєморозуміння в організації. Виявлено умови створення лідерів в контексті мотивації до змін та оцінювання реального «Я». Розкрито умови створення емоційно свідомих лідерів та організацій. Визначено найважливіші атрибути управлінської психологічної культури направлені на формування емоційного інтелекту лідера культури, направленої на культуру управління, самоорганізацію та рефлексивність, що сприяють взаємодії культури та психології, культури та інтелекту, культури та креативності та інновацій. Емоції, уміння розуміти та співпереживати допомагають високоефективному лідеру керувати колективом, але для цього слід розвивати навики емоційного лідерства в собі. Висновки. Використання психологічних аспектів формування емоційного віддзеркалення лідерської культури керівника-реформатора сприяє формуванню концепції культури менеджменту лідерства, щоб налагоджувати всі процеси, створювати стратегію і продукувати сильні ідеї, підсилювати концепцію індивідуального лідерства та сприяти успіху компаній. Навички самосвідомості й керування охоплюють спрямованість на досягнення, планування, ініціативність, сумлінність, самоконтроль і впевненість у собі.


Ключові слова


лідер; емоційний інтелект; лідерська культура; психологічні аспекти; рефлексивна парадигма

Повний текст:

PDF

Посилання


Andriukaitiene, Regina, Janulionis, Ernestas and Voronkova, Valentyna (2019). The concept of corporate social responsibility and its implementation in the activity of organizations. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 76 184-196.

DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.165128

Andriukaitiene, Regina, Cherep A. V., Voronkova, V. H., Punchenko, O. P. and Kivliyk O.P. (2018). Managing organizational culture as a factor in organizational change. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 75, 169-179.

DOI: http://vestnikzgia.com.ua/issue/view/9502

Voronkova, V. H. (2004). Municipal Management: Teaching manual Kiev: Professional, 254.

Brignollsson, E. and Makafi, E. (2016). Second era of machines: work, progress and prosperity in times of extraordinary technologies. Kyiv: FUND, 236.

Goleman, Daniel, Boyatzis, Richard and McKee, Annie (2013). Primal Leadership Unleashing the Power of Emotional Intelligrnce. Boston · Massachusetts: Harvard Business Review Press, 288.

Žukauskas, P., Vveinhardt, J. and Andriukaitienė R. (2018). Management Culture and Corporate Social Responsibility, London: IntechOpen, 433.

Dykan N. V. and Borisenko, I. I. (2008). Management: training manual. K.: Knowledge, 389.

Melnyk, V. V. (2014). Hlobalizatsiia v kulturniy sferi: teoretyko-metodolohichnyi analiz. Hileia, 86, 219–225.

Požuêv, V. I. (2010). Making sense of the place and role of information in modern society. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 42.4-13.

Popov, S. M. (2010). The scientific paradigm of subject-sub'êktnogo management in the conditions of modern continuum. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 43, 166 -175.

Punchenko, О. P. & Punchenko, N. О. (2017). Archeology of the noospheric education. Оdеssа: Drukarsky House, Druk Pіvdеn, 452.

Punchenko, O. P, Voronkova, V. H. and Andriukaitiene, R. (2018). Sociodynamics of the globalizing world in its civilization dimension. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 74, 48–60.

Doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149652

Sosnin, Oleksandr (2019). New approaches to the analysis of information and communication activities in the conditions of modern globalization challenges. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 76, 169-183.

Ryzhova, I. (2011). Culture as the most fundamental way of human existence. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 46, 126-134.

Christopher, S. (2018). Total automation. How computer algorithms change life. Kyiv: Our format, 280.

Starzhinsky, B. P. & Tsеpkаlо, V. V. (2016). On the way to the knowledge society. Мinsk: RIVSH, 446.

Regina, Andriukaitiene, Valentyna, Voronkova and Alla, Cherep (2019). The development of "breakthrough" technologies of industrial management as a global trend of digital society. Modern innovative and information technologies in the development of society edited by Michal Ekkert, Oleksandr Nestorenko and Monika Szynk. Monograph. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 264-269.

Human resources management: philosophical principles (2006). K.: PUBLISHING HOUSE «Professional», 576.

Floryda, R. (2018). Homo creatives: Yak novyi klas zavoiovuie svit. Kyiv: Our format, 432.

Ford, M. (2016). Engineering and the threat of the future. Kyiv: Our format, 400.

Herep, A. V. (2007). Management of subjects of menage charges. Ch. 1: monograph. Zaporizhzhia, 41.

Cherep, A. V. and Lazneva, I. O. (2005). Methods of cost management of production and their comparative analysis. Forming market relations in Ukraine, 11, 67-72.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Maria Kononets

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941