DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2013.24236

Особливості історичної традиції південнокорейського суспільства

І. В. Семенюк

Анотація


В статті проаналізовано важливі історичні етапи формування південнокорейської історичної традиції, від найдавніших часів неоліту до наших днів. Досліджено важливі чинники та світоглядні настанови які мали місце у історичному формуванні південнокорейського суспільства, як сучасного лідера у світових координатах розвитку. Проаналізовано роль південнокорейського суспільства, як зберігача традиції та культурної спадщини.


Ключові слова


цінності; демократичні засади; корейська демократія; історичні реалії; культурні традиції; південнокорейське суспільство; світоглядні настанови

Повний текст:

PDF

Посилання


Курбанов С. О. История Кореи: с древности до начала XXI в./ С.О. Курбанов // — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. — 680 с.

Ким Г.Н. Респблика Корея. /Г.Н. Ким // Алматы: Дайк-пресс, 2010.- 589 c.

Толстокулаков Игорь‎. Очерки истории корейской культуры. [Электронный ресурс]./ И. Толстокулаков – Режим доступа: http://www.all-korea.ru/knigi-o-korei

Толстокулаков Игорь.‎ Культура Кореи во второй половине XX в. [Электронный ресурс]./ И. Толстокулаков – Режим доступа: http://www.all-korea.ru/knigi-o-korei/igor-tolstokulakov

История Кореи. [Электронный ресурс]./ – Режим доступа: http://world.kbs.co.kr/russian/korea

История Южной Кореи. [Электронный ресурс]./ – Режим доступа: http://www.svali.ru/catalog

Chun-Gil Kim. The History of Korea. /Chun-Gil Kim// Greenwood Publishing Group, 2005 - 208 pd.

Carter J. Eckert. Korea, old and new: a history. /Carter J. Eckert// Published for the Korea Institute, Harvard University by Ilchokak, 1990 - 454 pd.

Mi Park. Democracy and Social Change: A History of South Korean. /Carter J. Eckert// Peter Lang, 2008 - 291 pd.

Park Geun-hye becomes South Korea's first female president. [E resource]. / - Mode of access: http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/19/

Kurbanov, S. A. History of Korea: from antiquity to the beginning of the XXI century. / S.O. Kurbanov / / - St.: Publishing House of St. Peterburg. University Press, 2009. - 680 pd.

Kim G. Respblika Korea. / G. N Kim / / Almaty: Dyke Press, 2010. - 589 pd.

Tolstokulakov Igor. Studies in the History of Korean culture. [E resource]./ I. Tolstokulakov - Mode of access: http://www.all-korea.ru/knigi-o-korei

Tolstokulakov Igor. Culture of Korea in the second half of the XX century. [E resource]. / I. Tolstokulakov - Mode of access: http://www.all-korea.ru/knigi-o-korei/igor-tolstokulakov

Korean history. [E resource]./-Mode of access: http://world.kbs.co.kr/russian/

History of South Korea. [E resource]. / - Mode of access: http://www.svali.ru/catalog

Chun-Gil Kim. The History of Korea. /Chun-Gil Kim// Greenwood Publishing Group, 2005 - 208 pd.

Carter J. Eckert. Korea, old and new: a history. /Carter J. Eckert// Published for the Korea Institute, Harvard University by Ilchokak, 1990 - 454 pd.

Mi Park. Democracy and Social Change: A History of South Korean. /Carter J. Eckert// Peter Lang, 2008 - 291 pd.

Park Geun-hye becomes South Korea's first female president. [E resource]. / - Mode of access: http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/19/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2015 І. В. Семенюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941