DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.24910

Рецепція людиновимірності в контексті антропологічного дискурсу гуманістичного управління

Valentina Voronkova

Анотація


Предметом дослідження є сприйняття людського виміру як антропологічного аспекту гуманістичного управління, в основі яких взаємовідносини людини, влади, суспільства. В статті описується еволюція поглядів на людину у контексті антропологічних засад гуманістичного управління; відмічається, що тенденція розвитку філософсько-антропологічного знання гуманістичного управління базується на сприйнятті людиною в проекції антропологічних вимірів людини, що є основоположним у європейській філософії. У статті аналізується сутність людиновимірності як антропологічної парадигми гуманістичного управління, у якій людина являється не тільки економічною, чи політичною клітинкою суспільства, але й духовно-культурної клітинки суспільства; дається аналіз людиновимірності як антропологічної парадигми європейської філософії, яка досліджує антропологічні основи економічної, політичної і соціальної сфер, осмислює умови створення гуманного суспільства, у якому повинні бути реалізовані імперативи справедливого суспільства. Розкриті характерні риси і особливості, а також умови досягнення людиновимірності як антропологічної основи європейського гуманістичного управління. Отримані знання можуть бути корисними  для вирішення антропологічних проблем гуманістичного управління.


Ключові слова


людиновимірність; антропологічні виміри; філософська антропологія; гуманістичне управління; людина як міра всіх речей; антропологічна парадигма; антропологічний капітал

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Vyznachal'ni vymiry suchasnogo filosofs'ko-antropologichnogo znannja [Defining dimensions of contemporary philosophical and anthropological knowledge]. Filosofs'ko-antropologichni studii'`2013 - Philosophical and Anthropological Studies' 2013. Kyiv: Stylos, 2013, 351 p.

Bech, V.P. (2000). Genezys social'nogo organizmu krai'ny [The genesis of the social organism of country]. Zaporizhya: Prosvita, 2, 288 p.

Vashkevych, V.M. (2005). Istorychna svidomist' suchasnoi' molodi: do metodologii' doslidzhennja [Historical consciousness of modern youth: to research methodology]. Higher Education of Ukraine, 4, 74 p.

Voronkova, V.G. (2008). Filosofija gumanistychnogo menedzhmentu (social'no-antropologichni vymiry) [Philosophy of humanistic management (social and anthropological dimensions)]. Zaporizhya: APD ZSEA, 254 p.

Ekzystencijni vymiry filosofs'ko-antropologichnogo piznannja: tvorcha spadshhyna V. Shynkaruka [Existential dimensions of philosophical and anthropological knowledge: artistic heritage of V. Shynkaruk]. Proceedings of the International Conference, April 14, 2011. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Society "Knowledge of Ukraine", Hryhoriy Skovoroda Institute of Philosophy at NASU, University of Modern Knowledge. Kyiv: Society "Knowledge of Ukraine", 2011, 359 p.

Kutsepal, S. (2008). Infosfera jak prostir buttja suchasnoi' ljudyny [Infosphere as an existential space of modern man]. Bulletin of the National Aviation University. Series: Philosophy. Culturology [Coll. papers]. Kyiv: NAU, 1 (7), 25-29 pp.

Predborska, I.M. (2007). Problema sociokul'turnoi' identychnosti v konteksti integracii' ukrai'ns'kogo suspil'stva [The problem of social and cultural identity in the context of the integration of Ukrainian society]. New Paradigm [Coll. papers]. Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University, 65 (2), 246-253 pp.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2015 Valentina Voronkova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941