№ 57 (2014)

Зміст

Філософія

Рецепція людиновимірності в контексті антропологічного дискурсу гуманістичного управління PDF (English)
Valentina Voronkova 5-15
Філософсько-історичні витоки концептуалізації наративного історіописання PDF
Тетяна Петрівна Ліщук-Торчинська 16-26
Методологічні новації у сучасному науковому пізнанні PDF
Олег Петрович Пунченко 27-37
Теоретико-історичні засади становлення інформаційного суспільства як «суспільства знань» PDF (Русский)
Светлана Викторовна Савченко 38-50
Мова як суб’єкт і об’єкт філософії PDF
Руслан Миколайович Сеник 51-62
Творчість як основний модус самовдосконалення особистості в умовах сучасних соціокультурних трансформацій PDF
Валентина Вікторівна Богаченко 63-73
Механізм введення у дію біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини PDF
Сергій Юрійович Путров 74-79
Методологія аналізу мережевих комунікацій як механізму конструювання комунікативного простору PDF
Альона Андріївна Хлєбнікова 80-89
Розвиток теорії автопоезису як суперпозиція дії зворотних зв’язків у складних соціальних геополітичних системах PDF
Сергій Миколайович Попов 90-107
Суспільна модернізація в регіональних координатах сучасної України: соціально-філософський аналіз PDF
Тетяна Миколаївна Кучера 108-116
Метафізичні та антропологічні виміри спортивного буття як основи самореалізації особистості PDF
Влада Євгеніївна Білогур 117-129
Політична ідентичність студентства в системі ціннісних орієнтацій і толерантнісного зростання PDF
Олена Михайлівна Троїцька 130-137
Антропологічні засади громадянського суспільства як особливої сфери соціуму:теоретико-методологічний контекст PDF
Світлана Василівна Сидоренко 138-149
Соціально-філософська концептуалізація мегасоціуму як глобального організму в контексті синергетичної методології PDF
Вікторія Володимирівна Мельник 150-160
Моделювання інформаційно-комунікативного процесу складних соціальних систем PDF
Лариса Олександрівна Осипенко 161-174
Метаморфози сучасної політичної свідомості в умовах політичної кризи: соціально-філософський контекст PDF
Віра Григорівна Воропаєва 175-191
Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти PDF
Ольга Петрівна Кивлюк 192-200
Роль інтелектуальних потреб в розвитку особистості PDF
Оксана Олександрівна Cташкевич 201-211
Ворожість як фактор формування ідентичності PDF (Русский)
Дарина Сергеевна Рыжкова 212-219
Деконструкція культури у філософемах дерріди PDF
Валерій Леонідович Філіппов 220-229
Технології управління інтелектуальним капіталом в організації PDF
Юлія Володимирівна Бех 230-240
Когнітаріат в системі управління вищою освітою Німеччини як джерело соціальної раціональності PDF
Дмитро Євгенович Швець 241-249
Державне регулювання інноваційно-технологічним розвитком України як один із напрямів виходу із кризи PDF
Наталія Вікторівна Сапа 250-267
Стан аграрного сектора економіки України PDF (Русский)
Жанна Дмитриевна Mалахова 268-275