DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.37232

Personalism and innovation as paradigmatic phenomena of modern culture and education

I. G. Utyuzh

Анотація


Соцієтальною детермінантою розвитку сучасного суспільства, культури, освіти, освітньої революції, особистості стають інноваційно-креативні процеси, які є механізмами реалізації цивілізаційної природи сучасності. Людина у світі - це творець. Його найважливіша соціальна потреба знаходиться в творенні нового, і вона тісно переплетена з цілеспрямованою практичною діяльністю. Людина може бути представлена як пізнавальна система, що характеризується інтелектуальною тенденцією осмислення і переосмислення навколишнього світу і тих соціальних процесів, які властиві змісту сучасної цивілізації. Тому, щоб виявити специфіку і з урахуванням цього аспекту збудувати шляхи подальшого розвитку сучасної цивілізації, необхідно звернути особливу увагу на природу, зміст, соціофункціональну спрямованість активності творчої особі (людини, індивіда, персони, особи).


Ключові слова


інновації; сучасна цивілізаційна природа освіти; культури; персоналізм; творчість; креативність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Parsons T. Sistema sovremennyh obshhestv / T. Parsons. – M.: Aspekt Presse, 1998. – 270 p.

Drajden Gordon. Revoljucіja v navchannі / [perekl. z angl. M. Tovkalo] / Drajden Gordon, Vos Dzhanett. – L'vіv: Lіtopis, 2011. – 544 p.

Il'inskij I. Obrazovatel'naja revoljucija. / I. Il'inskij. – M.: Izd-vo Moskovskoj gumanitarno-social'noj akademii, 2002. – 529 p.

Romanenko M. І. Gumanіzacіja osvіti: konceptual'nі problemi ta praktichnij dosvіd / Naukova monografіja [Elektronnij resurs] / Romanenko M. I. – Dnіpropetrovs'k, Vidavnictvo «Promіn'», 2001. // Rezhim dostupu: http://doippo.iatp.org.ua/text/Rom–Monogr–Humanizm.htm

Turchenko V. N. Pjat' obrazovatel'nyh revoljucij / Turchenko V. N. // Obrazovanie i nauka na poroge tret'ego tysjacheletija [Tezisy mezhdunarodnogo kongressa]. – Novosibirsk. – 1995. – 287 p.

Shumpeter J. A. Teorіja ekonomіchnogo rozvitku (TheoriederwirtschaftlichenEntwicklung, 1912). / Shumpeter J. A. – Kiїv. «Libіd'», 2004. – 455 p.

Gadamer H.- G. Istina i metod. Osnovy filosofskoj germenevtiki / [per. s nem.]; [obshh. red. i vstup. st. B.N. Bessonova] / Gadamer H. – G. – M.: Progress, 1988. – 699 p.

Knjazeva E. N. Balansirovanie po kraju haosa kak sposob tvorcheskogo obnovlenija // Sinergeticheskaja paradigma. Chelovek i obshhestvo v uslovijah nestabil'nosti. / E. N. Knjazeva / – M.: Progress – Tradicija, 2009. – P. 123 – 140.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Парсонс Т. Система современных обществ. / Т. Парсонс. – М.: Аспект Прессе, 1998 – 270 с.

2. Драйден Гордон. Революція в навчанні / Перекл. З англ.. М. Товкало. / Драйден Гордон, Вос Джанетт. – Львів: Літопис, 2011. – 544 с.

3. Ильинский И. Образовательная революция. / И. Ильинский. – М.: Изд-во Московской гуманитарно-социальной академии, 2002. – 529 с.

4. Романенко М. І. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід. Наукова монографія [Електронний ресурс] / Романенко M. I. – Дніпропетровськ, Видавництво «Промінь», 2001. // Режим доступу: http://doippo.iatp.org.ua/text/Rom–Monogr–Humanizm.htm

5. Турченко В. Н. Пять образовательных революций / Турченко В. Н. // Образование и наука на пороге третьего тысячелетия [Тезисы международного конгресса]. – Новосибирск. – 1995. – 287 с.

6. Handbook of Social Theory / [edited by George Ritzer, Barry Smart]. – Sage Publications Ltd, 2003. – 552 p.

7. Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку (TheoriederwirtschaftlichenEntwicklung, 1912). / Шумпетер Й. А. – Київ. «Либідь», 2004. – 455 c.

8. Masuda, Y. Information Society as Postindustrial Society / Y. Masuda / Wash World Future Soc, 1983. P. 29.

9. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. Пер. с нем.; Общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова. / Гадамер Х. – Г. – М.: Прогресс, 1988. – 699 с.

10. Князева Е. Н. Балансирование по краю хаоса как способ творческого обновления // Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности. / Е. Н. Князева / – М.: Прогресс – Традиция, 2009. – С. 123 – 140.

Copyright (c) 2015 I. G. Utyuzh

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941