№ 59 (2014)

Зміст

Філософія

About vectors of the itselfidentity of social subject in space of intersubjectivity environment PDF (English)
P. A. Vodop'yanov, O. P. Punchenko, A. I. Zelenkov 13-21
Управління системою вищої освіти: регуляція і дерегуляція PDF
Д. Є. Швець 22-33
Personalism and innovation as paradigmatic phenomena of modern culture and education PDF (English)
I. G. Utyuzh 34-41
Modern postgraduate education (unvarnished portrait) PDF (English)
V. V. Pashkov 42-51
Параллели в понимании факторов здоровья современной и древней науками PDF (Русский) PDF (Русский)
А. А. Нерубасская 52-61
Psychoanalytic studies of destructive libido in the context of modernity PDF (English)
I. A. Sajtarly 62-70
Практика как критерий востребованности компетенций личности PDF (Русский)
Г. Ф. Москалик 71-82
Формування політичної культури в контексті геоціннісної проблематики PDF
В. О. Нікітенко 83-89
Демократія як основна риса нової філософії міжнародних відносин PDF (Русский)
Н. А. Аманмырадов 90-95
Шляхи і напрямки підвищення ефективності управління соціально-орієнтованою економікою регіонів України PDF
О. О. Фурсін 96-106
The issue of slavery in the context of historical and philosophical conception PDF (English)
O. I. Zakharchuk 107-116
Взаємодія культури і освіти в умовах інформаційного суспільства та культурної глобалізації: соціально-філософський вимір PDF
Светлана Викторовна Савченко 117-126
The concepts of mind and matter in the context of the mindbody problem PDF (English)
D. P. Sepety 127-138
Буття культури як простір для самореалізації особистості: теоретико-методологічні засади PDF
В. В. Мельник 139-149
Sociocultural nature of wealth phenomenon PDF (English)
N. V. Pavlenko 150-158
Effective formation of civil society in ukraine on the basis of dialogue, partnership and national unity: foreigh and domestic experience PDF (English)
S. V. Sidorenko 159-169
Загальна педагогіка Богуслава Вольневича PDF (Русский)
Jan Zubielewicz 170-180
Космічна освіта: формування планетарно-космічної особистості PDF
О. О. Базалук 181-191
Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри PDF
В. Є. Білогур 192-203
Екологія людини як перспективний напрям міждисциплінарного синтезу та організації наукового знання PDF
І. І. Дуднікова 204-214
Transversal thinking in the context of intellectual strategies PDF (English)
L. S. Gorbunova 215-222
Механізм привласнення продукту дизайнерської діяльності як засіб подолання відчуження людини у сучасному соціумі PDF
С. О. Захарова 223-234
Взаємодія неофобії та неофілії у понятті «творчий вчинок» PDF
О. О. Широбокова 235-242
Подієві сценарії розвитку України PDF
С. В. Панасенко 243-253
Механізми актуалізації інформаційного потенціалу суб’єкта в українському суспільстві PDF
О. С. Сорокіна 254-265
Попередження агресивності у контексті сучасних інформаційних процесів PDF (Русский)
Е. Г. Коломиец 266-277
Соціальна мережа як засіб розвитку соціального капіталу в умовах формування глобального інформаційно-комунікативного суспільства PDF
А. А. Хлєбнікова 278-285