DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.37233

Modern postgraduate education (unvarnished portrait)

V. V. Pashkov

Анотація


Тема, що виноситься на обговорення, належить до фундаментальних проблем сучасної науки, філософії і соціальної практики. XXI ст., що розгортається, робить грандіозні виклики традиційному суспільству, національним державам і культурам, способам підготовки людини до життя, що здійснюється, насамперед, засобами освіти і виховання. Отже, мета та задача даної статті полягає в розгляді проблеми, пов’язаної з пошуком нової парадигми підготовки людини до життя, яка б забезпечила не лише адаптивне ставлення людини до дійсності, але й розвиток дійсності у відповідності до людських вимірів життя.


Ключові слова


академія; соціальний інститут; професіоналізм; педагог; особистість

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kremen' V.G. Fіlosofіja nacіonal'noї іdeї. Ljudina. Osvіta. Socіum. / Vasil' Kremen' / – K. : Gramota, 2007. – 575 p.

Predbors'ka І. Fіlosofs'kі abrisi suchasnoї osvіti / Vishins'ka G., Gajdenko V., Gamrec'ka G., Kochubej N., Predbors'ka І. (zag.red.). – Sumi : Unіversitets'ka kniga, 2006. – 225 p.

Utjuzh І.G. Osvіtnіj potencіal osobistostі: [Monografіja] // Utjuzh I. G. – (Rekomendovano za rіshennjam vchenoї radi ZNU protokol № 3 vіd 28. 11. 2006 r.) Zaporіzhzhja: TOV “KSK-Al'jans”, 2007. – 147 p.

Fіlosofіja osvіti і pedagogіka: cіnnostі kul'turi. Komuіnіkativnij etiket: Ukraїna, Velikobritanіja, Nіmechchina, Francіja, Іspanіja / Drogobic'kij derzh. pedagogіchnij un-t іm. Іvana Franka; Pedagogіchnij koledzh L'vіvs'kogo nacіonal'nogo un-tu іm. Іvana Franka / Svіtlana O. Cherepanova (red.). – L., 2007. – 392 p.

Gumanіstichnі unіversalії osvіtn'ogo prostoru: mozhlivostі samorealіzacії osobistostі: materіali Vseukr. konferencії (m. Kiїv, 28-29 veresnja 2007 roku) / APN Ukraїni; Іnstitut psihologії іm. G.S.Kostjuka. Laboratorіja metodologії і teorії psihologії; Nacіonal'nij tehnіchnij un-t Ukraїni "Kiїvs'kij polіtehnіchnij іn-t". Fakul'tet socіologії. Kafedra psihologії ta pedagogіki / G.O. Ball (red.), N.A. Bastun (red.). – Zhitomir : Vid-vo ZhDU іm. І. Franka, 2007. – 246 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кремень В.Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум. / Василь Кремень / – К. : Грамота, 2007. – 575 с.

2. Предборська І., Вишинська Г., Гайденко В., Гамрецька Г., Кочубей Н. Філософські абриси сучасної освіти / Ірина Предборська (заг.ред.). – Суми: Університетська книга, 2006. – 225с

3. Утюж І.Г. Освітній потенціал особистості. // Ірина. Утюж / Монографія. – (Рекомендовано за рішенням вченої ради ЗНУ протокол № 3 від 28. 11. 2006 р. ) Запоріжжя: ТОВ “КСК-Альянс”, 2007. – 147 с.

4. Філософія освіти і педагогіка: цінності культури. Комунікативний етикет: Україна, Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія / Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка; Педагогічний коледж Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка / Світлана О. Черепанова (ред.). – Л., 2007. – 392 с.

5. Гуманістичні універсалії освітнього простору: можливості самореалізації особистості: матеріали Всеукр. конференції (м. Київ, 28-29 вересня 2007 року) / АПН України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка. Лабораторія методології і теорії психології; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". Факультет соціології. Кафедра психології та педагогіки / Г.О. Балл (ред.), Н.А. Бастун (ред.). – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 246 с.

Copyright (c) 2015 V. V. Pashkov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941