DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.37264

Psychoanalytic studies of destructive libido in the context of modernity

I. A. Sajtarly

Анотація


Проблема, якій присвячена ця стаття, є однією з найбільш складних, як в соціології культури, так і в сучасній філософії. На основі аналізу психоаналітичних ідей, автор цієї публікації намагається довести, що психоаналітична критика аскетичної культури викликає низку питань. Підкреслено, що в еволюції психоаналітичної теорії проблема генезису злоякісної агресії займає центральне місце. Виявлено, що розбіжність у поглядах з боку представників психоаналізу тільки підтверджують виняткову складність проблеми агресивного лібідо. За Райхом, наприклад, драма людських відносин пов'язана з неможливістю знаходження щастя у коханні, і зобов'язана своїм існуванням аскетичній культурі патріархально-авторитарних суспільств. Натомість Фромм наполягає на тому, що основною причиною формування садизму є прагнення нікчеми ми до необмеженого панування. Підводячи підсумки розгляду проблеми деструктивності у сучасній філософії можна виділити три основні точки зору. Перша заснована на припущенні щодо провідної ролі аскетичного світогляду у формуванні садомазохізму, який визначається як своєрідна компенсація за втрату "чистоти" і водночас як здатність отримувати задоволення з заподіяння страждання. Друга позиція апелює до особливої значущості почуття неповноцінності, яке і генерує руйнівну ненависть до себе і до оточуючих. Третє пояснення злоякісної агресії сходить до теорії потягу до абсолютного панування.


Ключові слова


психоаналіз; деструктивне лібідо;;злоякісна агресія; репресія; сублімація; фашистська свідомість

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Adler A. About neurotic character / A. Adler / [Electronic resource] Access mode: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Adler/_Nauka_index.php

Blumenkrantz M. In search of a name and face. Phenomenology of Contemporary Landscape / MM Blumenkrantz // Problems of Philosophy. - 2007. - № 1. - S.47-61.

Kernberg O. Relationship in love: norm and pathology / O. Kernberg [Electronic resource] Access mode: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/kernb/index.php

Reich B., "The Mass Psychology of Fascism" / Wilhelm Reich; [trans. German YM Donets] - M.:Open"PublisherAST", 2004. - 539 p.

Rougemont D.de Love in the Western World / Denі de Rougemont; [trans. fr. Ya Tarasyuk] - Lviv: Lіtopis, 2000. - 304 p.

Freud Z. Ego and Id: Works / Freud. - Moscow: Eksmo-press; Kharkov: Publishing house "Folio", 2001. - 864 p.

Fromm E. The Anatomy of Human Destructiveness / Erich Fromm; [trans. with it. EM Telyatnikova] - M .: The Republic, 1994. - 447 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Адлер А. О невротическом характере / А. Адлер / [Electronic resource] Access mode: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Adler/_Nauka_index.php

2. Блюменкранц М. В поисках имени и лица. Феноменология современного ландшафта / М. Блюменкранц // Вопросы философии. – 2007. - № 1. – С.47-61.

3. Кернберг О. Отношения в любви: норма и патология / О. Кернберг [Electronic resource] Access mode:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/kernb/index.php

4. Райх В. «Психология масс и фашизм» / В. Райх; [пер. с немецкого Ю.М. Донца] – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 539 с.

5. Ружмон Д.де Любов та західна культура / Дені де Ружмон; [пер. з фр. Я. Тарасюк] – Львів: Літопис, 2000. – 304 с.

6. Фрейд З. Я и Оно: Сочинения / З. Фрейд. – М.:ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во «Фолио», 2001. – 864 с.

7. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм; [пер. с нем. Э.М. Телятниковой] – М.: Республика,1994. – 447 с.

Copyright (c) 2015 I. A. Sajtarly

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941