DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.37268

Формування політичної культури в контексті геоціннісної проблематики

В. О. Нікітенко

Анотація


В статті розглядаються проблеми формування політичної культури в контексті геоціннісної проблематики, досліджуються її компоненти та елементи; показано, що політична культура є частиною загальної культури, що розгортається і виявляє себе в процесі політичного життя соціального організму, а цінності є головним компонентом будь-якої культури і основою для формування нормативних систем морального і правового призначення, принципів їх реалізації.


Ключові слова


політична культура; політичні цінності і орієнтації; глобалізоване суспільство; історичні типи; політична творчість

Повний текст:

PDF

Посилання


Anatoliy Tolstoukhov. Globalization. Power. Ekomajbutnк. Ps: Look. PARAPAN, 2003. – 308 pp.

Voronkova, V.G. (2012), Filosofiia rozvytku suchasnoho suspilstva: teoretykometodolohichnyi kontekst [The philosophy of development of modern society: theoretical and methodological context], ZDIA Publ., Zaporizhia, Ukraine

Andrushchenko, V.P. (2006), Orhanizovane suspilstvo. Problema orhanizatsii ta suspilnoi samoorhanizatsii v period radykalnykh transformatsii v Ukraini na rubezhi stolit: dosvid sotsialno-filosofskoho analizu [Organized society. The problem of organization and social self-organization in a period of radical transformations in Ukraine at the turn of the century: experience of socio-philosophical analysis], Atlant YuEmSi Publ., Kyiv, Ukraine

Bekh, V.P. (1998), Sotsialnyy organizm: filosofsko-metodologicheskiy analiz [Social organism: philosophical and methodological analysis], Tandem-U Publ., Zaporozhye, Ukraine

Висоцький О. ЮVysotskyi, O.Yu. (2012), Politychna vlada v Ukraini: problemy lehitymatsii ta modernizatsii [Political power in Ukraine: problems of legitimation and modernization], Innovatsiia Publ., Dnipropetrovsk, Ukraine 6.Kiselev, М. Ekopolіtičnі sections of globalization//Practical philosophy. – 2002. - №1. – S. 111-122.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Толстоухов Анатолій. Глобалізація. Влада. Екомайбутнє. К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. – 308 с.

2. Воронкова В. Г. Філософія розвитку сучасного суспільства: теоретико-методологічний контекст : монографія / В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : ЗДІА, 2012. –262 с.

3. Андрущенко В. П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: досвід соціально-філософського аналізу / В. П. Андрущенко. – К. : Атлант ЮЕмСі, 2006. – 502 с.

4. Бех В. П. Социальный организм: философско-методологический анализ : [монография] / В. П. Бех. – Запорожье : Тандем-У, 1998. – 186 с.

5. Політична влада в Україні: проблеми легітимації та модернізації : [монографія] / О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ : Інновація, 2012. – 130 с.

6. Кисельов М.М. Екополітичні зрізи глобалізації // Практична філософія. – 2002. - №1. – С.111-122.

Copyright (c) 2015 В. О. Нікітенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941