DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.37310

Соціальна мережа як засіб розвитку соціального капіталу в умовах формування глобального інформаційно-комунікативного суспільства

А. А. Хлєбнікова

Анотація


Подано аналіз концептуалізації соціальної мережі, яка сприяє розвитку соціального капіталу і є фундаментальною складовою глобального інформаційно-комунікативного суспільства. Виявлено аксіологічний статус соціальних мереж у глобальному інформаційно-комунікативному супільстві та з’ясовано сутність і види соціального капіталу, що слугує джерелом розвитку мережі і нерозривно пов’язаний з її функціонуванням. Обгрунутовано напрями оптимізації соціальної мережі в умовах глобальної трансформації сучасного світу.


Ключові слова


соціальна мережа; інформаційне суспільство; соціальний капітал; аксіологічний статус соціальної мережі; глобальне інформаційно-комунікативне суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Beteva, N.V.. Control informacionnym prostranstvom in the 21st ./ N.V. Beteva//Questions of theory and practice. Tambov: Gramota, 2014. No. 12 (50): in 3-ch. ch. 1. S. 31-33.

Blûmin, A. M., Feoktistov, N.A. Mirovye informacionnye resources: Učebnoe book/A. M. Blûmin, N. A. Feoktistov.- 3rd. ed., pererab. s dop. . M.: Izdatel′sko-torgovaâ korporaciâ «Daškov s k ", 2015. 384 s.

Nosova, S.S. Pokolenie "Y" in context sovremennogo information-kommunikacionnogo society/ S.S.Nosova //Questions of theory and practice. Tambov: Gramota, , 2014. No 2 (81). S. 126-128.

Opolev, P.V. Osobennosti bytiâ složnogo sociuma /P. Opolev // Questions of theory and practice. Tambov: Gramota,, 2014. No. 6 (44): in 2 h. h. I. S. 146-149.

Osipov, G.V., Lisičkin, V. A., Virin M.M.Stanovlenie informacionnogo society in Russia and for rubežom: učeb. Book/G. V. Osipov, V. A. Lisičkin, M. M. Virin; pod obŝ. Ed. V. A. Sadovničego M.: Norm: INFRA-M, 2014. 304 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бетева Н.В. Управление информационным пространством в ХХІ в. / Н.В.Бетева // Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 12 (50): в 3-х ч. Ч.1. С.31-33.

2. Блюмин А.М., Феоктистов Н.А. Мировые информационные ресурсы: Учебное пособие / А.М.Блюмин, Н.А.Феоктистов.- 3-изд., перераб. и доп. М.: Издательско-торговая

корпорация «Дашков», 2015.- 384с.

3. Носова С.С. Поколение «Y» в контексте современного информационно-коммуникационного общества / С.С.Носова // Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 2(81). - С.126-128.

4. Ополев П.В. Особенности бытия сложного социума / П.В.Ополев // Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. No 6 (44): в 2-х ч. Ч. I. - C. 146-149.

5. Осипов Г.В., Лисичкин В.А., Вирин М.М. Становление информационного общества в России и за рубежом: учеб. пособие / Г.В.Осипов, В.А.Лисичкин, М.М.Вирин; под общ. ред. В.А.Садовничего. М.: Норма: ИНФРА-М.: 2014.- 304 с.

Copyright (c) 2015 А. А. Хлєбнікова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941